Suchowola

25 lipca 2018

Suchowola, fot. Olga Gordiejew
Suchowola, fot. Olga Gordiejew

Historia Suchowoli - relacja Olgi Gordiejew

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Suchowola została założona jako wieś królewska w XVI w. w czasie zasiedlania królewskiej Puszczy Nowodworskiej.

Nazwa Suchowola związana jest z powstaniem na tzw. "suchym korzeniu”, tj. na zrębie. Drugi człon – wola – pochodzi od dania wolnego czasu na spłacenie czynszu i innych należności. 

Suchowola to miasto powstałe przy szlaku handlowym z Mazowsza do Grodna. Na rozwój Suchowoli wpłynęli Tatarzy zajmujący się wyprawianiem skór oraz Żydzi zajmujący się handlem i rzemiosłem. W 1777 Suchowola otrzymała prawa miejskie, odebrane w 1950 roku. 1 stycznia 1997 ponownie nadano jej status miasta. W 1775 kartograf i astronom królewski Szymon Sobierajski określił Suchowolę jako miejsce, gdzie krzyżują się linie łączące najdalsze punkty Europy. Od tej pory Suchowola uważana jest za geometryczny środek Europy.


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

Narew

Położenie Narwi jest niezwykłe. Wije się tu rzeka wśród pięknych krajobrazów. Do tego te piękne łąki tworzą urokliwy klimat. Zaludnienie tych terenów następowało między X, a XV wiekiem. W całym wieku XVI aż do wieku XVII możemy mówić o złotym wieku Narwi.Osowiec

Choć sama miejscowość powstała w XV wieku, najburzliwsze dzieje Osowca wiążą się z powstaniem twierdzy w wieku XIX.Mielnik

Mielnik nad Bugiem to urokliwa miejscowość położona na południowym krańcu woj. podlaskiego.Szczuczyn

W 1690 roku Stanisław Antoni Szczuka dostał od króla Jana III Sobieskiego przywilej na założenie miasta. Dwa lata później, z rąk tego samego władcy, otrzymał prawa miejskie magdeburskie.Białowieża

Białowieża to duża wieś w powiecie hajnowskim. W XIII wieku okolice Białowieży były terenem przygranicznym księstwa mazowieckiego, wołyńskiego, litewskiego oraz plemion jaćwieskich.Lipsk

Lipsk to niewielkie miasto położone nad rzeką Biebrzą. Za datę jego powstania uznaje się 1580 rok.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok