Radio Białystok | Patronaty | VI Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki "By czas nie zaćmił i niepamięć"

VI Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki "By czas nie zaćmił i niepamięć"

30.04.2018

Organizatorami VI Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego "By czas nie zaćmił i niepamięć" - W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej są: poseł Jarosław Zieliński oraz p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty Bożena Dzitkowska.

Ogłoszono konkurs historyczno-literacki "By czas nie zaćmił i niepamięć", fot. Edyta Wołosik
Ogłoszono konkurs historyczno-literacki "By czas nie zaćmił i niepamięć", fot. Edyta Wołosik

Myśl przewodnia Konkursu, zgodnie z jego tytułem  - "By czas nie zaćmił i niepamięć” brzmi: W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. Zgłoszenia do konkursu można wysyłać do 30 kwietnia 2018 roku.

Przeprowadzonych dotychczas pięć edycji Konkursu udowodniło, iż przedsięwzięcie to jest bardzo potrzebne. Zarówno przed dwoma laty, jak i przed rokiem do komisji konkursowej wpłynęło po kilkadziesiąt prac z całego województwa podlaskiego, a zdarzało się, że zainteresowanie Konkursem wyrażali nawet młodzi ludzie z innych regionów.

Analiza treści prac wskazuje, że postawienie przed uczniami zadania w postaci poszukiwania prawdy o wydarzeniach historycznych będących przedmiotem Konkursu inspiruje ich do stawiania pytań, prowadzenia samodzielnych badań, analiz, podejmowania przemyśleń i wyciągania wniosków. I tym razem z zainteresowaniem będziemy oczekiwać odpowiedzi na pytanie, na ile wzrosła przez ostatni rok wiedza naszej młodzieży o trzech bolesnych kartach naszych najnowszych dziejów: Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

W tym roku, już po raz czwarty, w ramach Konkursu przedmiotem badań i głębszej refleksji będzie Obława Augustowska. W związku z poszerzeniem zakresu tematycznego pełny tytuł Konkursu brzmi: VI Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki "By czas nie zaćmił
i niepamięć". W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.Zasady Konkursu:

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas II i III dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w województwie podlaskim i odbywa się w dwóch kategoriach: dotychczasowe gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe.

2. Konkurs jest jednoetapowy - odbywa się na szczeblu wojewódzkim.

3. Zgłoszone prace konkursowe ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

4. Prace powinny być przygotowane samodzielnie przez Uczestników Konkursu.

5. Prace nie mogą brać jednocześnie udziału w innych konkursach.

6. Prace konkursowe mogą być przesyłane przez szkoły, zainteresowane stowarzyszenia i organizacje, parafie, rodziców, opiekunów prawnych lub naukowych, a także indywidualnie przez samych Uczestników.

7. Prace powinny być przesłane na adres sekretariatu Konkursu:

SEKRETARIAT KONKURSU

Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego
ul. Warszawska 13
15-062 Białystok


lub
Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego
ul. Młyńska 20/6
16-300 Augustów


Koperta powinna być opatrzona opisem:

VI Wojewódzki Konkurs Historyczno - Literacki "By czas nie zaćmił i niepamięć". W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

lub

pocztą elektroniczną na adres: zielinski.bialystok@interia.pl

Więcej informacji o konkursie w załączonym regulaminie.

źródło: mat. org. | red: wsz

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NASDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok