Radio Białystok | Patronaty | Konkurs o reformie samorządowej w PWSIiP

Konkurs o reformie samorządowej w PWSIiP


1 stycznia 1999 r. weszła w życie jedna z największych polskich reform – reforma podziału terytorialnego, nazywana także drugą reformą samorządową, reformą administracyjną lub reformą powiatową.

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.

Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 20-lecia tej reformy, a także jubileuszu 15-lecia uczelni, Katedra Prawa i Administracji Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży ogłasza Konkurs wiedzy "Samorząd terytorialny w Polsce – 20 lat trójstopniowego podziału terytorialnego".

Jego finał odbędzie się 1 marca 2019 r. na uczelni. Edukacyjna rywalizacja skierowana jest do uczniów szkół średnich z terenu województwa podlaskiego i województw ościennych.  

W dużych krajach Unii Europejskiej decentralizacja władzy na rzecz samorządów terytorialnych posiada nawet kilkusetletnią tradycję (np. w Wielkiej Brytanii). W Polsce ta ustrojowa koncepcja zaczęła funkcjonować w okresie międzywojennym, po transformacji ustrojowej samorząd terytorialny przywrócono w 1990 r. na poziomie gmin (tzw. pierwsza reforma samorządowa), a następnie w 1999 r. rozszerzono na poziom powiatów i województw (tzw. druga reforma samorządowa), czyli w miejsce 49 województw wprowadzono 16 województw, 307 powiatów i 66 miast na prawach powiatu, przy jednoczesnym zachowaniu liczby oraz statusu gmin.


Zalety i wady reformy

 

Druga reforma samorządowa była ogromnym wyzwaniem pod względem administracyjnym i prawnym. Jej twórca, śp. prof. Michał Kulesza, wielokrotnie podkreślał, że zawierała w sobie cztery reformy: instytucjonalną, kompetencyjną, majątkową i finansową, a także wielką reformę zarządzania usługami publicznymi.

Reforma podziału terytorialnego zwiastowała reformę ustrojową Polski, gdyż w jej wyniku przeprowadzono realną decentralizację władzy publicznej, która stała się fundamentem niezależnych i samodzielnych finansowo samorządów terytorialnych. Tego typu rozwiązanie jest obligatoryjne w Unii Europejskiej (każde państwo przed wstąpieniem do UE musi ratyfikować Europejską Kartę Samorządu Lokalnego z 1985 r. Polska ratyfikowała Kartę w całości i bez zastrzeżeń w 1994 r., wprowadzając nawet ustanowione w niej zasady do własnej Konstytucji).

Oprócz wielu zalet, reforma podziału terytorialnego posiadała także ewidentne wady. Najbardziej jej negatywne skutki odczuły miasta, które utraciły status stolicy województwa, takie jak: Łomża, Suwałki, Ostrołęka, Siedlce, Chełm, Legnica, Zamość. Stały się miastami na prawach powiatu, co odbierało im możliwość kontynuowania rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego.

– Dziś wiemy, że reformę powiatową należałoby poprawić, doskonaląc w niej właśnie aspekt zapewnienia zrównoważonego rozwoju – podkreśla prof. Joanna Salachna, kierownik Katedry Prawa i Administracji PWSIiP w Łomży.  – Pomimo swych wad reforma ta bezsprzecznie zasługuje na jubileuszowe uczczenie. Charakterystyczny (i z pewnością nieprzypadkowy) jest również fakt, iż w bieżącym roku przypada także jubileusz piętnastolecie jedynej w Łomży państwowej uczelni – PWSIiP. Bezsprzecznie to właśnie wzmocnienie samorządności terytorialnej podczas reformy z 1999 r. przyczyniło się do narodzin naszej Almae Matris  – wskazuje profesor.


Naukowa rywalizacja i popularyzacja wiedzy prawniczej oraz administracyjnej 

 

Do uczestnictwa w naukowej rywalizacji zaprasza Katedra Prawa i Administracji Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży. W przygotowanie Konkursu zaangażowało się także studenckie koło naukowe Akademickie Forum Samorządowe, którego opiekunkami są mgr Magdalena Taraszkiewicz oraz dr Katarzyna Jurewicz-Bakun, prawniczki, które w praktyce radcowskiej oraz dydaktycznej zajmują się niuansami administracyjnymi.

– Mamy nadzieję, że konkurs będzie lokalnym wydarzeniem popularyzującym naukę prawa i administracji, tak niezbędną w dzisiejszej rzeczywistości – podkreśla mgr Magdalena Taraszkiewicz, koordynatorka studiów na prowadzonym przez PWSIiP kierunku Prawo.  

Konkurs wiedzy "Samorząd terytorialny w Polsce – 20 lat trójstopniowego podziału terytorialnego" jest skierowany do uczniów wszystkich klas szkół średnich z województwa podlaskiego (ale także z województw ościennych). Będzie składał się z dwóch etapów (pisemnego i ustnego). W pierwszym młodzież rozwiąże 20-pytaniowy test z przepisów trzech ustaw samorządowych oraz przepisów Konstytucji dotyczących samorządu terytorialnego.

Do drugiego etapu trafi 8 finalistów, którzy przed komisją (w składzie: prof. dr hab. Joanna M. Salachna, dr hab. Krzysztof Sychowicz, prof. PWSIiP, dr Andrzej Melezini, dr Marta J. Skrodzka) odpowiedzą ustnie na dwa wylosowane pytania. Komisja wyłoni trzech laureatów Konkursu.


Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu na stronie pwsip.edu.pl.


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Nautilus w Polskim Radiu Białystok

KONKURS

"Miłość Ci nic nie wybaczy" Alek RogozińskiDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok