Radio Białystok | Patronaty | Nowe rzeźby Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Nowe rzeźby Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku


Planowany zakup 6 rzeźb, a mianowicie portretów: Zygmunta Korzybskiego - "Dzidka", "Marynarz z Orła", "Jana Parandowskiego" oraz 3 rzeźb przedstawiających Mikołaja Kopernika, o które wnioskuje Muzeum Podlaskie w Białymstoku, jest trzecim etapem rozbudowy kolekcji dzieł A. Karnego w zbiorach placówki.

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku, fot. Joanna Szubzda
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku, fot. Joanna Szubzda

Zostało to wcześniej zaplanowane w strategii rozbudowy kolekcji, a dobór dzieł pozostaje w ścisłym związku z wcześniej pozyskanymi rzeźbami. Jest to już trzeci etap zakupu najcenniejszych rzeźb artysty.

Do zbiorów pozyskano rzeźby przedstawiające: Mikołaja Kopernika, Romualda Traugutta, Józefa Piłsudskiego, Wacława Sieroszewskiego, Jana Czochralskiego, gen. Władysława Sikorskiego i jego marynarza z "Orła".

Alfons Karny, Honorowy Obywatel Białegostoku od 1974 r., przekazał miastu w darze wiele cennych rzeźb, a jego spadkobiercy dołączyli w formie darowizny część jego kolekcji dzieł sztuki.

Zadanie obejmuje realizację programu edukacyjnego, w tym zajęć interaktywnych dla dzieci w rożnych grupach wiekowych, osób niepełnosprawnych, młodzieży szkolnej, osób dorosłych i seniorów. Prezentacje i spotkania są merytorycznie związane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości oraz 80. rocznicą napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Będą realizowane nieodpłatnie od 13 września do 30 listopada 2019 r.

Dotyczy to ich wartości historycznych, walorów artystycznych i twórczych poszukiwań rzeźbiarza. Rzeźby pozyskane w ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 i 2018 r. umożliwiły nadanie wysokiej rangi obchodom odzyskania niepodległości w ich setną rocznicę. Kolejne, o które zabiega Muzeum, a mianowicie portret "Dzidka" i "Marynarz z Orła" zostaną uwzględnione w ekspozycji, upamiętniając 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Portrety "Mikołaja Kopernika" zrealizowane w granicie i dwóch w ceramice szkliwionej otwierają kolejny IV etap rozbudowy kolekcji, w ramach którego Muzeum planuje pozyskanie rzeźb najwybitniejszych postaci świata nauki i sztuki. Pozwoli to na zachowanie stałej ekspozycji Galerii Wielkich Polaków w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w pełnym kształcie artystycznym i merytorycznym. Taka kolejność wnioskowania o zakup rzeźb wynika z faktu, iż w roku ubiegłym, ze względu na wysokość dofinansowania, Muzeum mogło nabyć tylko cztery dzieła z pominięciem portretu "Dzidka", "Marynarza z Orła" i "Jana Parandowskiego".

Budowę kolekcji dzieł Alfonsa Karnego, liczącą dzisiaj 76 rzeźb, rozpoczęto w 1963 r. Wtedy to po jego autorskiej wystawie w Białymstoku w formie daru artysty do zbiorów Muzeum Okręgowego w Białymstoku trafiła jedna z jego najbardziej popularnych rzeźb - "Skakanka", która stała się najbardziej znaną rzeźbą figuratywną artysty. Następnie zakupiono portrety: M. Kopernika, F. Chopina, J. Śniadeckiego , W. Sieroszewskiego, J. Parandowskiego i A. Rubinsteina.

Taki apolityczny profil twórczości artysty wynikał z faktu, iż od 1949 r. Karny był nakłaniany do porzucenia wcześniejszych "sanacyjnych" inspiracji i włączenia się w nurt nowego stylu w sztuce. Artysta "ominął" socrealizm i w nowej sytuacji politycznej konsekwentnie budował Galerię Portretów Sławnych Polaków, którą rozpoczął w 1928 r. portretem Stanisława Nowakowskiego.

W muzealnych zakupach pominięto jego najwcześniejsze portrety przedstawiające najwybitniejszych twórców II Rzeczypospolitej i stworzono lukę w kolekcji w wymiarze artystycznym i historycznym. Dopiero po 1989 r. Muzeum Podlaskie w Białymstoku zakupiło od spadkobierców pierwszy, jeszcze akademicki, gipsowy portret J. Piłsudskiego z 1928 r. - niezwykle cenny ze względu na jego wartości artystyczne, docenione przez warszawską krytykę.

Rzeźby, o które Muzeum Podlaskie zabiega w trzecim etapie rozbudowy kolekcji do zbiorów, obok wartości historycznych, odznaczają się wysokimi walorami artystycznymi. Potwierdzeniem tego faktu jest prezentacja portretu Mikołaja Kopernika przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Dorobek artystyczny Alfonsa Karnego został wysoko oceniony przez Towarzystwo Rzeźbiarzy Portrecistów w 1974 r., o czym świadczy "The Jean Mason Davidson Medal" przyznawany w Londynie najwybitniejszym twórcom europejskim.


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Historia złotego

Podaruj gwiazdkę polskim dzieciom na Białorusi

„Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” Radek Rak

"Lalka" Bolesław Prus

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia BiałystokDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok