Radio Białystok | Patronaty | Gala operowa i jubileusz 65-lecia OiFP

Gala operowa i jubileusz 65-lecia OiFP


Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki podczas piątkowej gali operowej połączy obchody Roku Stanisława Moniuszki oraz jubileusz 65-lecia instytucji, nad którą od tego sezonu artystycznego czuwa świeżo obrany patron.

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.

Koncert „Arie i duety z oper Moniuszki” odbędzie się 13 grudnia 2019 roku w sali koncertowej przy ulicy Podleśnej 2. Usłyszymy znakomitych solistów: Małgorzatę Trojanowską – sopran, Annę Wolfinger – sopran, Joannę Motulewicz – mezzosopran, Jacka Szponarskiego – tenora oraz Macieja Nerkowskiego – barytona.

Orkiestra OiFP oraz Chór przygotowany przez Violettę Bielecką wystąpią pod batutą Maestro Mirosława Jacka Błaszczyka. Wykonane zostaną najpiękniejsze arie i duety z dzieł Moniuszki: „Halki”, „Rokiczany”, „Hrabiny”, „Flisa”, „Strasznego dworu” oraz „Mildy”.

Moniuszko to najwybitniejsza obok Chopina postać muzyki polskiej XIX wieku. Jego dzieła, proste, bezpośrednie, pisane z myślą o potrzebach ówczesnych słuchaczy, docierały do wszystkich warstw społeczeństwa. Do historii przeszedł jako twórca opery narodowej, pierwszy, którego dzieła wytrzymały próbę czasu, a także polskiej pieśni artystycznej (dzięki „Śpiewnikom domowym”). Ojcem polskiej opery narodowej po raz pierwszy nazwał go publicysta muzyczny Józef Sikorski po warszawskiej premierze „Halki”.


– Miał rację Sikorski: dopiero Moniuszkowska „Halka” z polonezami zaręczynowym i nieszpornym, ze szlacheckim mazurem i kujawiakową „Arią Jontka”, rezonowała uczucia rodaków, emocje, których struny wcześniej wzbudził Chopin mazurkami i polonezami, a Mickiewicz „Panem Tadeuszem” – pisze Magdalena Gajl w programie koncertu. – „Strasznym dworem” Moniuszko, wraz z librecistą Chęcińskim, wyręczyli Henryka Sienkiewicza: pisząc „Krzyżaków” nie musiał namyślać się nad imionami dla swoich bohaterów.


Podczas gali operowej wręczone zostaną odznaczenia zasłużonym pracownikom OiFP.


Artyści:

ORKIESTRA i CHÓR

Opery i Filharmonii Podlaskiej

MIROSŁAW JACEK BŁASZCZYK dyrygent

MAŁGORZATA TROJANOWSKA sopran

ANNA WOLFINGER sopran

JOANNA MOTULEWICZ mezzosopran

JACEK SZPONARSKI tenor

MACIEJ NERKOWSKI baryton

VIOLETTA BIELECKA przygotowanie chóru


Program:

STANISŁAW MONIUSZKO (1819-1872)

Uwertura do opery „Halka”

„Szumią jodły” – aria Jontka z IV aktu opery „Halka”

„Gdyby rannym słonkiem” – aria Halki z II aktu opery „Halka”

Tańce góralskie z III aktu opery „Halka”

„I skądże ty tak wodzić śmiesz” – duet Jontka i Janusza z II aktu opery „Halka”

„Gdy będę królową” – aria Rokiczany z opery „Rokiczana”

Uwertura „Bajka”

*

„Milda” – kantata mitologiczna na głosy solowe, chór i orkiestrę, cz. III nr 13 „Epilog”

„O mój dziaduniu” – arietta Broni z I aktu opery „Hrabina”

Chór flisaków z opery „Flis”

„Okropny ten poranek” – aria Zosi z opery „Flis”

„Kto z mych dziewek serce której” – aria Miecznika z II aktu opery „Straszny dwór”

Chór dziewcząt „Spod igiełek kwiatki rosną” z II aktu opery „Straszny dwór”

„Do grobu trwać; Któraż to, która tej ziemi córa” – aria Hanny z IV aktu opery „Straszny dwór”

„Cisza dookoła” – aria Stefana z III aktu opery „Straszny dwór”

Mazur z IV aktu opery „Straszny dwór”


MIROSŁAW JACEK BŁASZCZYK

Ukończył z odznaczeniem studia w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie kształcił się w klasie dyrygentury K. Stryi. W 1993 r. dzięki stypendium American Society for Polish Music pogłębiał umiejętności dyrygenckie w Los Angeles. W 1986 r. został dyrektorem artystycznym Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Zabrzu, a w 1990 r. dyrektorem naczelnym i artystycznym Państwowej Filharmonii w Białymstoku, z którą odbył tournée po USA (1995; m.in. nowojorska Carnegie Hall).

Przez dwa sezony był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Poznańskiej (1996). W latach 1998–2013 dyrektor artystyczny, od roku 2013 dyrektor Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach. Od 1999 r. dyrektor artystyczny i juror Międzynarodowych Konkursów Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach. Od 2017 r. szef artystyczny Polskiej Orkiestry „Sinfonia Iuventus”. W latach 2010–2016 dyrektor artystyczny II Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Toruniu.

W 2011 r. objął stanowisko przewodniczącego jury VIII Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. W. Lutosławskiego w Warszawie. Przewodniczący jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów w Białymstoku (2016). Koncertuje na wszystkich estradach w kraju (z Filharmonią Narodową na czele) i za granicą (m.in. Albania, Austria, Białoruś, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Maroko, Meksyk, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tunezja, Ukraina i USA). Z zespołami Filharmonii Śląskiej nagrał kilkadziesiąt płyt. „Górecki. Mikołaj/Henryk Mikołaj” (DUX 0924) nominowana była do Fryderyka 2013.

Ma na swoim koncie wiele prawykonań. Filharmonicy śląscy pod jego batutą byli pierwszymi w Polsce wykonawcami IV Symfonii „Tansman. Epizody” H.M. Góreckiego, zamykając cykl światowych prawykonań tego utworu (2014/2015 Londyn – Los Angeles – Amsterdam – Łódź/Katowice). Jako drugie na świecie w 2016 r. wykonanie to wydano na CD. W 2017 r. ukazała się płyta z II Symfonią „Kopernikowską” H.M. Góreckiego pod jego batutą. Jest kierownikiem Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. 7 sierpnia 2012 r. prezydent RP B. Komorowski nadał artyście tytuł profesora sztuk muzycznych. Od 2017 r. kierownik artystyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej.


MAŁGORZATA TROJANOWSKA

Edukację muzyczną rozpoczęła grą na skrzypcach (szkoła muzyczna I i II st.). Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. W 2008 r. ukończyła dyrygenturę chóralną, w 2011 r. uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie śpiewu solowego prof. E. Iżykowskiej i wciąż pozostaje pod jej opieką wokalną. Warsztat wokalny kształciła również podczas kursów wokalnych z wybitnymi śpiewakami, takimi jak A. Garanča, O. Pasiecznik, I. Kłosińska, M. Rzepka. Jest laureatką wielu konkursów: III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w ramach 3. Letniej Akademii Śpiewu w Gdańsku, VI Ogólnopolskiego Konkursu

Wokalnego „Złote Głosy” w Warszawie, X Międzynarodowego Festiwalu Belcanto w Nałęczowie, Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Brześciu, Konkursu Moniuszkowskiego „Pieśń Wieczorna” w Białymstoku, I Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „Viva Calisia”, Międzynarodowego Konkursu Operetkowego im. I. Borowickiej w Krakowie. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sezonie 2010/11. Jako solistka uczestniczy w ciekawych wydarzeniach artystycznych.

Podczas studiów zadebiutowała jako Halka w operze S. Moniuszki na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (reż. N. Babińska), wystąpiła też w roli Hrabiny w „Weselu Figara” W.A. Mozarta w reż. P. Aignera na scenie Białostockiego Teatru Lalek. Od 2007 r. współpracuje z Zespołem Muzyki Dawnej „Diletto” A. Moniuszko, z którym zaśpiewała wiele koncertów kameralnych, oratoryjnych i operowych. Kreowała m.in. postać Serpiny w operze „La serva padrona” G.B. Pergolesiego, Tytanii w „The Fairy Queen” i Dydony w „Dydonie i Eneaszu” H. Purcella, Lisetty w „Il cavaliere per amore” N. Piccinniego, Bastienne w „Bastien i Bastienne” W.A. Mozarta.

Zainaugurowała sezon Opery i Filharmonii Podlaskiej 2018/19 pod batutą M.J. Błaszczyka, wykonując partię solową w „Angelusie” W. Kilara. Pod dyrekcją M. Wolińskiej z towarzyszeniem Brandenburskiej Orkiestry Państwowej i zjednoczonych chórów z Polski, Białorusi i Niemiec zaśpiewała „Te Deum” W. Kilara. Wystąpiła na koncercie w 15. rocznicę wstąpienia Polski do UE z orkiestrą Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, koncercie finałowym festiwalu „Gaude Mater” w Częstochowie („Symfonia pieśni żałosnych” H.M. Góreckiego i „Angelus” W. Kilara pod dyr. A. Klocka).

Na koncercie wieńczącym sezon artystyczny Filharmonii Częstochowskiej 2018/19 wykonała partię Hanny w operze „Straszny dwór” S. Moniuszki. Wystąpiła także na Open Air Gala w Kaliszu pod batutą maestro H. Breuera. Kilkakrotnie uczestniczyła w prawykonaniach utworów współczesnych kompozytorów polskich – pieśni „Sielanki” oraz oratorium „Dziedzictwo” T. Trojanowskiego, „Anioły” J. Krutula, „Stabat Mater” M. Nagnajewicza, „Psalmy dla niezłomnych” G. Bogdana. Brała udział w nagraniach: rekonstruowanych dzieł dawnych kompozytorów polskich - „Dawni mistrzowie – nowo odkryci” (dyr. A. Moniuszko), Mszy S. Ziemianowskiego (dyr. A. Olszewska), pieśni i arii W.A. Mozarta (M. Krassowski – fortepian), pieśni pasyjnych z zespołem wokalnym Pro Opere (dyr. E. Rafałko).

Gości na festiwalach muzycznych w całej Polsce. Współpracowała ze znakomitymi dyrygentami i zespołami, m.in.: M. J. Błaszczykiem (Opera i Filharmonia Podlaska), A. Klockiem (Filharmonia Kaliska, Częstochowska) J. Salwarowskim (Filharmonia Częstochowska), C. Grabowskim (Filharmonia Zielonogórska), J. Swobodą (Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze), J.M. Zarzyckim (Filharmonia Kameralnej w Łomży), P. Wijatkowskim (orkiestra UMFC), N. Athineosem (Brandenburska Orkiestra Państwowa), Z. Gracą. Jej repertuar jest bogaty i różnorodny, obejmuje liczne arie i partie operowe i oratoryjne, pieśni, utwory musicalowe i estradowe.


ANNA WOLFINGER

Absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego im. F. Chopina w Krakowie w klasie skrzypiec oraz Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. I. Jasińskiej-Buszewicz. Kształciła się też w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu w ramach programu Erasmus w klasie prof. I. Kremling-Domanski. Umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich M. Rzepki, D. Grabowskiego, A. Sims, I. Kłosińskiej, R. Karczykowskiego, T. Żylis-Gary, E. Wilke, H. Łazarskiej, A. Burskiego. Laureatka prestiżowych nagród: Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. J. Kiepury w Krynicy-Zdroju, II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Mławie,

II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. I. Godina we Vrablach oraz III nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Wokalnej „Złote Głosy” w Warszawie. W 2012 r. zadebiutowała partią Hanny w „Strasznym dworze” S. Moniuszki na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej i została solistką tej opery; od tej pory wystąpiła w „Baronie cygańskim” (Arsena) i „Zemście nietoperza” (Adela) J. Straussa, „Carmen” G. Bizeta (Frasquita, Micaëla), „Czarodziejskim flecie” W.A. Mozarta (Papagena), „Traviacie” G. Verdiego (Annina), „Upiorze w operze” A. Lloyda Webbera (Carlotta), „Pimpinone” G.Ph. Telemanna (Vespetta), „Skrzypku na dachu” J. Bocka (Hudel), „Korczaku” Ch. Williamsa (Basia).

W marcu 2016 r. zadebiutowała na scenie Opery Krakowskiej partią Fiorilli w „Turku we Włoszech” G. Rossiniego, a od grudnia 2016 r. śpiewa tam rolę Noriny w „Don Pasquale” G. Donizettiego. W 2019 r. nawiązała współpracę z Teatrem Wielkim im. S. Moniuszki w Poznaniu, gdzie wciela się w Rozynę w „Cyruliku sewilskim” G. Rossiniego, oraz z Warszawską Operą Kameralną, gdzie śpiewa partię Zofii w „Halce” (wersji wileńskiej) S. Moniuszki.

Wykonuje też repertuar oratoryjno-kantatowy oraz muzykę barokową. Brała udział w wielu festiwalach muzycznych: Festiwal Oper Barokowych „Dramma per Musica” w Warszawie, Festiwal Sztuk Dawnych w Białymstoku, Wschód Kultury – Inny Wymiar w Białymstoku, Cracovia Sacra w Krakowie, Jubilaei Cantus w Nowym Sączu, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej „Muzyka i Sacrum” w Chrzanowie-Kościelcu, Wratislavia Cantans we Wrocławiu, Festiwal Belcanto w Nałęczowie. Występowała również w Krakowskiej Operze Kameralnej w spektaklach „La serva padrona” oraz „Livietta e Tracollo” G.B. Pergolesiego oraz „Die Schuldigkeit des ersten Gebots” W.A. Mozarta. Uczestniczyła w prawykonaniu oratorium „Oto wierny sługa mój” H. Kowalskiego i P. Pałki.


JOANNA MOTULEWICZ

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. J. Janucik. Finalistka i laureatka konkursów wokalnych, takich jak: Międzynarodowy Konkurs Wokalny „Le Grand Prix de l’Opera” w Bukareszcie, Międzynarodowy Konkurs Wokalny „cantateBach!” w Greifswaldzie, Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Dusznikach-Zdroju oraz Ogólnopolski Konkurs Moniuszkowski „Aria i Pieśń Wieczorna” w Białymstoku. Solistka Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, na deskach której występuje w operach „Carmen” G. Bizeta, „Czarodziejski flet” W.A. Mozarta, „Traviata” G. Verdiego i „Straszny dwór” S. Moniuszki, musicalach „Skrzypek na dachu” J. Bocka i „Korczak” Ch. Williamsa oraz operetkach „Zemsta nietoperza” i „Baron cygański” J. Straussa.

W styczniu 2015 zadebiutowała w Operze we Frankfurcie nad Menem jako Bronka w „Pasażerce” M. Weinberga – w maju 2017 r. tą rolą zadebiutowała również na deskach Opery Wiedeńskiej – a następnie pojawiła się tam w operach G. Pucciniego „Gianni Schicchi” oraz „Siostra Angelica”, a także w „Das schlaue Füchslein” L. Janáčka. W sezonie 2019/20 została zaproszona do udziału w premierze opery „Penelope” G. Faurégo, w tym sezonie zadebiutuje też w Operze Graz. W 2013 r. rozpoczęła współpracę z Opera Classica Europa, gdzie wcieliła się w postać Feneny w „Nabucco” Verdiego pod batutą H. Richtera.

W latach 2013–2015 była uczestniczką Akademii Operowej w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, z którym stale współpracuje, pojawiając się przedstawieniach takich, jak „Carmen” Bizeta, „Straszny dwór” Moniuszki czy „Oniegin” P. Czajkowskiego. W 2017 r. rozpoczęła współpracę z Festiwalem Oper Barokowych „Dramma per Musica” w Warszawie, występując jako Selinda w operze „Farnace” A. Vivaldiego, a następnie Bradamante w „Alcinie” G.F. Händla. Współpracuje również z zespołami muzyki dawnej Il Tempo i La Tempesta oraz Kwartetem Wokalnym Tempus, z którymi koncertuje w kraju i za granicą. Jej działalność artystyczna obejmuje również kompozycje oratoryjne i kantatowe. W repertuarze ma ponad 30 partii, m.in. w dziełach takich kompozytorów, jak J.S. Bach, W.A. Mozart, L. van Beethoven, A. Dvořák, S. Moniuszko, G. Mahler, K. Szymanowski, I. Strawiński, G. Verdi, M. Bembinow.


JACEK SZPONARSKI

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. E. Iżykowskiej-Lipińskiej. Występuje jako solista na deskach Polskiej Opery Królewskiej, Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie (sala Młynarskiego), Opery Bałtyckiej, Studia Koncertowego Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, jak również w salach filharmonicznych w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy czy Opolu. Dokonał wielu wykonań (w tym prawykonań) oraz nagrań polskich zapomnianych dzieł: F. Schoena, J. Elsnera, S. Moniuszki. Mimo krótkiego stażu jako artysta śpiewak zadebiutował w wielu partiach operowych W.A. Mozarta (Hrabia Belfiore

w „Rzekomej ogrodniczce”, Belmonte w „Uprowadzeniu z Seraju”, Tamino w „Czarodziejskim flecie”, Ferrando w „Così’ fan tutte”, Don Ottavio w „Don Giovannim”, Bastien w „Bestien i Bastienne”), P. Czajkowskiego (Leński w „Eugeniuszu Onieginie”), G. Verdiego (Alfred w „Traviacie”), S. Moniuszki (Stefan w „Strasznym dworze”), współpracując z takimi reżyserami, jak J. Aleksandrow, J. Stokalska, M. Znaniecki, R. Cieśla, D. Paradowski, oraz dyrygentami – J. Przybylski, M. Sompoliński, R. Janiak, M. Kluczyńska, D. Runtz, P. Neumann. Prawykonał również monooperę amerykańskiego kompozytora M. Schelle „The End of Al Capone” oraz kantatę sceniczną „Stabat Mater” I. Zalewskiego w roli Piłata w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego podczas Festiwalu Nowe Epifanie 2018. Projekt zakończono wydaniem płyty.


MACIEJ NERKOWSKI

Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Białymstoku w klasie prof. V. Bieleckiej oraz Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem). Współpracował z wieloma wybitnymi artystami, kameralistami, reżyserami. Od 2000 r. wykonuje partie solowe zarówno w kraju, jak i za granicą, często podejmując się wykonań muzyki współczesnej. Obecnie nagrywa i koncertuje wraz z zespołem Hashtag Ensemble. Brał także udział w festiwalach muzyki współczesnej, wśród nich były: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej „Crossdrumming Festival”, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w Warszawie,

Sacrum Profranum w Krakowie, Klang Festival w Kopenhadze, Festival Aujourd’hui Musiques w Perpignan, Flâneries Musicales w Reims oraz Festival Novelum w Tuluzie. W 2009 r. Artysta debiutował w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w „Lukrecji Borgii” G. Donizettiego, by powrócić na jego scenę w operze I. Xenakisa „Oresteia”. W 2010 r. zadebiutował partią Schaunarda w „Cyganerii” G. Pucciniego na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu. Współpracował z L.T.L. Opera Studio (Laboratorio Toscano per la Lirica), Theatre de L’Archipel w Perpignan, Filharmonią Narodową w Warszawie czy Teatrem Muzycznym „Capitol” we Wrocławiu. Na scenie Teatru im. J. Słowackiego

w Krakowie wcielał się w św. Sebastiana w spektaklu „Ojciec” w reż. A. Dudy-Gracz z muzyką J. Ostaszewskiego. Czwarty sezon z rzędu w warszawskim Teatrze Rampa gra Piłata w spektaklu „Jesus Christ Superstar” A. Lloyda Webbera. Na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej występuje w musicalach „Korczak” Ch. Williamsa (Izak), „Upiór w operze” A. Lloyda Webbera (Richard Firmin), „Skrzypek na dachu” J. Bocka (Perczyk i Mordka) i „Doktor Żywago” L. Simon (Liberiusz i Gints), operach „Traviata” G. Verdiego (Baron), „Czarodziejski flet” W.A. Mozarta (Papageno), „Carmen” G. Bizeta (Moralès) i „Turandot” G. Pucciniego (Mandaryn), operetkach J. Straussa „Zemsta nietoperza” (Dr

Falke) i „Baron cygański” (Janosz, Homonay) oraz bajkach: „Brzydki Kaczorek”, „Adonis ma gościa”, „Sprawa Kapturka Cz.” i „Księga dżungli”. Występuje również w „Kwartecie dla czterech aktorów” B. Schaeffera (reż. M. Tyszkiewicz). Płyta „IV Symfonia – Symphony on the Mercy of God” P. Łukaszewskiego, w której wykonywał partię solową, zdobyła Fryderyka 2017 w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna.


VIOLETTA BIELECKA

Dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej (od 2006), ceniony pedagog. Od urodzenia związana z Białymstokiem. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Białymstoku w klasie fortepianu Z. Frankiewicz i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie (spec. dyrygentura chóralna) pod kierunkiem prof. J. Boka i R. Zimaka (dyplom z wyróżnieniem). Absolwentka i b. pracownik Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich i Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Prowadzi klasę śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku.

Dyrygent Chóru Politechniki Białostockiej (1984–1987), kierownik Chóru Żeńskiego ZSM „Schola Cantorum Bialostociensis” (1987–2009), Prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” w Białymstoku (1995–2017) i kierownik Białostockiego Chóru Kameralnego „Cantica Cantamus” (1998–2006). Konsultant wokalny Chóru Operowego Teatru Narodowego – Opery Narodowej w Warszawie (1995–1997) oraz przy „Strasznym dworze” S. Moniuszki (2015). Inicjowała i organizowała Międzynarodowe Warsztaty Młodzieży Polskiej i Polonijnej Polskiej Filharmonii Pokoju.

Profesor sztuk muzycznych (od 2000), profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku. Od 2017 r. kierownik Katedry Chóralistyki i Edukacji Artystycznej UMFC na tym wydziale (1999–2005 kierownik Zakładu Dyrygentury Chóralnej; 2005–2012 Prodziekan Wydziału), a od czerwca 2019 r. członek Rady Uczelni UMFC. Wykształciła wielu chórmistrzów, chórzystów i solistów. W jej dorobku szczególne miejsce mają wydawnictwa fonograficzne dzieł wokalno-instrumentalnych, oper, kantat, muzyki chóralnej a cappella, rozpowszechniane w Polsce i na świecie.

Liczne nominacje, nagrody Fryderyk 2009, 2016, 2017 i International Classical Music Award 2018 za płytę F. Nowowiejski „Quo vadis”. Nagrodzona: Teatralną Nagrodą Muzyczną im. J. Kiepury (2019), Grand Prix Rektora UMFC (2019), Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej (2018), Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt dokonań artystycznych (2016), Medalem „Zasłużony dla UMFC” (2014), Nagrodą im. J. Kurczewskiego (2013), Złotym Medalem od Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie (2012), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2010), Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I st. (2009), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (MEN 2009), Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008), Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2006), Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego (2002), Nagrodą Prezydenta

Miasta Białegostoku za działalność z Polskim Chórem Pokoju (2000), Złotą odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” (1992) i Złotym Krzyżem Zasługi (1990). Od 2010 należy do Akademii Fonograficznej (sekcja muzyki poważnej). Od 2015 bierze udział w pracach komisji ds. przyznawania stypendiów i Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego.


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Prokurator Alicja Horn" Tadeusz Dołęga-Mostowicz

Oddaj krewDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok