Radio Białystok | Patronaty | Projekt "Myślę, czuję, jestem - edukacja emocjonalna młodzieży"

Projekt "Myślę, czuję, jestem - edukacja emocjonalna młodzieży"

2.06.2023, akt. 10:14

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.

Umiejętności emocjonalne to jedne z tych, które najtrudniej zdobyć. Badacze wyodrębnili trzy podstawowe sprawności, cechujące osoby z wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej: spostrzeganie, ocena i właściwe wyrażanie emocji, modulowanie emocji własnych i uczuć innych osób, wykorzystywanie emocji w relacjach intra i interpersonalnych.

Czy w dzisiejszych czasach można przypisać te cechy polskiej młodzieży? Najnowszy projekt prowadzony przez łomżyński Instytut Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym ma pokazać, jak ważna jest regulacja impulsywności oraz trening umiejętności samoregulacji wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

Dobre samopoczucie ma wymiar osobisty i społeczny.  Ostatnie badania dostarczyły wystarczających dowodów na pozytywne efekty edukacji emocjonalnej. Ogólny wniosek jest taki, że systematyczny rozwój tego rodzaju programów, które spełniają minimalne warunki jakości i czasu poświęcanego na edukację emocjonalną, mają istotny wpływ na integralny rozwój ludzi. Dzięki podjętym krokom i opracowanemu programowi uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mogli rozpocząć swój rozwój umiejętności emocjonalnych.

Instytut Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym to polska organizacja non-profit zajmująca się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, a także działaniami badawczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Misją IPCC jest poprawa jakości życia młodzieży, osób dorosłych i seniorów, co ma ograniczyć ryzyko zapadania na choroby cywilizacyjne.

Projekt "Myślę, czuję, jestem" przeprowadzany jest w kilku szkołach ponadpodstawowych w Łomży. Działania podczas projektu obejmować będą cykl warsztatowy przeprowadzony w 10 łomżyńskich placówkach. Cykl warsztatów będzie bezpośrednio angażował uczniów oraz uczennice szkół łomżyńskich i oferował im wiedzę oraz praktyczne umiejętności i ćwiczenia do rozwoju umiejętności emocjonalnych. Projekt zakłada również współpracę z rodzicami i opiekunami uczniów. Zostanie stworzony specjalny podręcznik, który zawierał będzie przykłady i scenariusze gier i zabaw, które rozwijają umiejętności emocjonalne uczniów.

Jego najważniejszymi celami są: 

- budowanie samoświadomości wśród uczennic i uczniów z łomżyńskich szkół ponadpodstawowych

- zdobycie umiejętności samoregulacji przez uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Łomża

- zwiększenie poziomu motywacji oraz wypracowanie metod na jej indywidualne zwiększanie wśród uczennic i uczniów

- budowanie empatii wśród uczennic i uczniów z łomżyńskich szkół ponadpodstawowych

- budowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi wśród uczennic i uczniów

- zwiększenie świadomości oraz poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie ogólnie pojętej edukacji emocjonalnej

- zwiększenie świadomości oraz poziomu wiedzy wśród rodziców uczniów w zakresie edukacji emocjonalnej.


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio Białystok
ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIETEATR - BELFER

REKLAMA
OiFP IX SYMFONIA BEETHOVENA

Podlaskie Centrum Produktu LokalnegoDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

2 czerwca 2023

źródło: mat. org.źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok