Radio Białystok | Patronaty | Autoportret z historią - III edycja

Autoportret z historią - III edycja

31.05.2024

Konkurs polega na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu lub dzieła literackiego wybranej historii, miejsca historycznego czy zabytku w kontekście osobistych relacji i odczuć, jakie wywołują.

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.

Prace konkursowe mogą mieć formę autoportretu w dosłownym rozumieniu, ale również mogą być artystycznym zapisem emocji i uczuć wyrażających osobisty stosunek do "przeżywanej historii".

Cele konkursu:

- uwrażliwienie i zainteresowanie uczniów historią widzianą przez pryzmat osobistych refleksji, doświadczeń rodzinnych czy emocji, jakie wywołują wydarzenia z przeszłość dziejące się w miejscach, w którym dziś żyjemy,

- inspirowanie pracy twórczej i rozwijanie umiejętność wyrażania siebie poprzez różnorodne działania artystyczne.  

Konkurs realizowany będzie w następujących kategoriach:

  • Prace plastyczne: w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collage'u, plakatu w formacie PDF lub JPG (format A-3)
  • Film nie dłuższy niż 5 minut, wykorzystujący obraz i dźwięk w formacie MP4
  • Praca literacka w formie opowiadania, eseju lub wiersza (od 2 do 8 stron A-4, odstęp 1,5, czcionka Times New Roman 12) w formacie PDF
  • Fotografia lub cykl fotografii (maksimum 6) w formacie PDF lub JPG, z dodatkowym krótkim komentarzem w oddzielnym dokumencie Word.Zasięg konkursu – ogólnopolski.

Termin konkursu – 1.02-31.05.2024 r.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów. Pracę konkursową w formie elektronicznej należy zgłosić na adres: konkurs@muzeum.bialystok.pl z dopiskiem AUTOPORTRET Z HISTORIĄ w terminie do 31 maja 2024 roku.

Prace plastyczne: w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collage'u, plakatu, które nie mogą być przesłane w formie elektronicznej, należy przesłać listownie bądź dostarczyć osobiście na adres: Muzeum Historyczne w Białymstoku, ul. Warszawska 37, 15-062 Białystok, z dopiskiem na kopercie AUTOPORTRET Z HISTORIĄ, w terminie do 31 maja 2024 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w trzech grupach wiekowych:

  1. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.
  2. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.
  3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci.

Nagrody: Wydawnictwa Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, nagrody rzeczowe i bony podarunkowe. Najważniejszą nagrodą w konkursie będzie publikacja zwycięskich prac (plastycznych, literackich i fotograficznych) w katalogu pokonkursowym. Nagrodzone filmy zostaną opublikowane na stronie internetowej muzeum i w mediach społecznościowych.


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio Białystok
ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Nie Teatr OXFORD DRAMA - koncert

REKLAMA
OiFP RESPIRO DUO, MUZYCZNE OBLICZA KOBIETY

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI

Podlaskie Centrum Produktu LokalnegoDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

29 czerwca 2024

źródło: mat. org.

29 czerwca 2024

źródło: mat. org.źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok