Radio Białystok | Patronaty | Projekt "Vademecum Redaktora"

Projekt "Vademecum Redaktora"


Fundacja "Nasza Przyszłość" oraz Polskie Radio Białystok zapraszają osoby zatrudnione, zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, które chcą podnieść swoje kwalifikacje na szkolenia dziennikarskie prowadzone w ramach
projektu "Vademecum Redaktora". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Okres realizacji projektu: 04.2011-10.2011

Szkolenia obejmują 24 godziny zajęć teoretyczno-szkoleniowych oraz 76 godzin warsztatów.

Program zajęć
1. Prawo prasowe
2. Prawo autorskie
3. Etyka dziennikarska
4. Dostęp do informacji publicznej
5. Ochrona dóbr osobistych i wizerunku
6. Dykcja i emisja głosu
7. Autoprezentacja
8. Komunikacja werbalna i niewerbalna
9. Sterowanie emocjami w trakcie rozmowy, radzenie sobie ze stresem
10. Pisanie informacji, redagowanie komunikatów
11. Przygotowywanie relacji, pisanie korespondencji
12. Przygotowywanie felietonu i komentarza
13. Przygotowywanie audycji publicystycznej
14. Przygotowywanie audycji edukacyjnej i audycji poradnikowej
15. Przygotowywanie reportażu
16. Audycja dokumentalna i zbieranie źródeł
17. Praca przed mikrofonem
18. Praca z mikrofonem
19. Obsługa rejestratora dźwięku i programu do obróbki dźwięku, montaż dźwięku
20. Sonda, podstawowe wiadomości oraz przygotowanie do emisji materiałów z sondy ulicznej, montaż materiałów dźwiękowych
21. Wywiad, podstawowe wiadomości oraz selekcja materiału, przygotowanie materiału do emisji

Zajęcia będą odbywały się poza godzinami pracy oraz w weekendy.

Harmonogram zajęć - Grupa 1Harmonogram zajęć - Grupa 2Harmonogram zajęć - Grupa 3

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych (do pobrania)

formularz zgłoszeniowy
zaświadczenie o zatrudnieniu
podpisany regulamin projektu
ksero dowodu osobistego


Dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres fundacja.naszaprzyszlosc@gmail.com, drogą pocztową bądź osobiście dostarczyć do Biura Projektu na ul. Świerkową 1, pok. 121 w Białymstoku.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe.

Rekrutacja prowadzona jest w terminie 11.04.2011-31.05.2011. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń oraz rozmowa kwalifikacyjna.


Dokumenty przyjmowane są w godzinach:
poniedziałek: 16.00-18.00
wtorek: 10.00-16.00
środa: 10.00-18.00
czwartek: 9.00-12.00
piątek: 9.00-12.00

W tym czasie można również uzyskać informacje pod numerem telefonu (85)7456250.


Patronat medialny: Polskie Radio Białystok


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NASDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok