Radio Białystok | Wiadomości | Białystok: Program na rzecz tolerancji

Białystok: Program na rzecz tolerancji

11.09.2013, 20:14, akt. 20:14

Fot. Katarzyna J. Cichoń
Fot. Katarzyna J. Cichoń

Od przyszłego roku ma rozpocząć się w Białymstoku miejski program na rzecz tolerancji, który będzie skupiał inicjatywy przeciwdziałające rasizmowi i ksenofobii. W środę (11.09) przedstawiono raport na temat tolerancji w Białymstoku, który ma pomóc w opracowaniu tego programu.

Jak powiedziała rzeczniczka prezydenta miasta Urszula Mirończuk, program na rzecz tolerancji ma być wieloletni. Ma skupiać projekty m.in. edukacyjne, społeczne, kulturalne i sportowe, które już się w mieście odbywają, a poprzez konkursy zachęcać także do nowych działań.

Urszula Mirończuk oceniła, że dzięki przygotowanej diagnozie dotyczącej tolerancji, jest możliwe poznanie skali problemu, wskazanie jego źródła, a także środowiska, którego dotyczy. Na tej podstawie mają być wypracowane kierunkowe działania do określonych grup społecznych. Program jest tworzony przez specjalny zespół na rzecz przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji na tle rasowym czy wyznaniowym w mieście, na czele którego stoi zastępca prezydenta Białegostoku Renata Przygodzka.

"Diagnozę postaw mieszkańców Białegostoku w zakresie tolerancji" na zlecenie miasta przeprowadziła Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab". Badanie zostało przeprowadzone na ponad 1 tys. mieszkańców od 14. roku życia wzwyż.

Z badania wynika, że ponad połowa ankietowanych, pytana o kwestię rasizmu w Białymstoku, uważa, że jest to "poważny problem". Respondenci uważają też, że w ostatnich latach zwiększyła się niechęć do cudzoziemców w mieście. Ale z drugiej strony "deklarują akceptację dla obecności imigrantów w sferze publicznej".

Jak zaznaczyła Renata Przygodzka, w programie na pewno znajdą się działania edukacyjne, kulturalne czy sportowe skierowane właśnie do osób w wieku 14-25 lat, którzy - jak wynika z badania - mają najwięcej uprzedzeń. Dodała, że drugim ważnym obszarem działań będzie aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców na osiedlach. W planach jest także pomysł, by to sami mieszkańcy przygotowywali i realizowali różne projekty.

Pytana, jakie projekty lub działania mogą znaleźć się w programie, Przygodzka powiedziała, że jednym z nich będzie działający od wielu lat projekt "Wychowawca podwórkowy", który - jej zdaniem - przynosi efekty. Mają się w to włączyć instytucje kulturalne, jak Centrum im. Ludwika Zamenhofa, które działa na rzecz tolerancji i wielokulturowości, a także organizacje pozarządowe.

W maju w Białymstoku doszło do podpalenia mieszkania rodziny, której członkiem jest Hindus. Sprawa ta zapoczątkowała w mieście szereg intensywniejszych działań nie tylko organów ścigania, ale także akcje o charakterze społecznym, które mają pokazywać sprzeciw wobec takich aktów rasizmu i ksenofobii. Polsko-hinduskie małżeństwo wzięło udział w takiej akcji. W tym roku ma też rozpocząć się pilotażowy program przeciwdziałania rasizmowi, który będzie realizowany na osiedlu, gdzie doszło podpalenia. Przygotowywany jest przez specjalny zespół.

W Białymstoku już wcześniej miały miejsce dwa podobne podpalenia mieszkań - w tym przypadku rodzin czeczeńskich. W żadnej z tych spraw dotąd nie ustalono sprawców. (PAP, oprac. kjs)

Zobacz też:
Białystok: Antyrasistowski mural
Białystok: Badania poziomu nietolerancji
Białystok: Polskie i czeczeńskie dzieci o tolerancji


PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP THE GOOD LIFE – NAJWIĘKSZE PRZEBOJE SWINGU

REKLAMA
OiFP LIFE IS A CABARET, SHOW TANECZNO-WOKALNE

REKLAMA
OiFP JESUS CHRIST SUPERSTAR

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego


fot. Renata Reda
REGION
29.02.2024, 20:33, akt. 1.03.2024, 07:55

Gmina Perlejewo ma nowy herb


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok