Radio Białystok | Wiadomości | W Białymstoku ma powstać skwer Wolnej Białorusi

W Białymstoku ma powstać skwer Wolnej Białorusi

13.05.2023, 14:47, akt. 14:49

W Białymstoku nie będzie ulicy Wolnej Białorusi, ale powstanie skwer o tej nazwie - takie plany mają władze miasta po wyroku sądu administracyjnego, który stwierdził nieważność uchwały podjętej we wrześniu 2022 roku o zmianie nazwy części ulicy Elektrycznej.

fot. Joanna Szubzda
fot. Joanna Szubzda

Z inicjatywy prezydenta Białegostoku Rada Miasta podjęła wtedy uchwałę, by części ulicy Elektrycznej nadać nazwę Wolnej Białorusi. To część ulicy, gdzie oprócz bloków i instytucji, mieści się też konsulat Republiki Białoruś. Uchwały została podjęta niejednogłośnie. Chodziło przede wszystkim o to, że nazwa Elektryczna ma charakter historyczny, bo można ją znaleźć na mapach miasta z 1935 roku.

Po przyjęciu tej uchwały, ponad 60 mieszkańców bloków przy tej ulicy podpisało się pod protestem do władz, a jedna z mieszkanek skierowała skargę do sądu administracyjnego. Zakwestionowała tryb podjęcia tej uchwały, chciała jej unieważnienia.

W marcu WSA skargę na uchwałę radnych rozpoznał i uwzględnił; nieprawomocnie stwierdził nieważność tej uchwały. Sąd uznał, że skarżąca - jako mieszkanka tej ulicy - miała interes prawny, czyli mogła wnieść skargę w tym trybie. A jej naruszony interes prawny polegał na tym, że dokonano zmiany jej adresu zamieszkania, a to zmusiło ją do zmian w dokumentach, ewidencjach i rejestrach (choć to miasto miało pokryć koszty, co wynikało z uchwały).

WSA zwracał jednak uwagę, że samo naruszenie tego interesu prawnego nie oznacza, że uchwała jest nieważna. Oceniał więc, czy doszło do naruszenia prawa i czy było to naruszenie "istotne". I uznał, że przy podejmowaniu tej uchwały doszło do takiego istotnego naruszenia prawa. Wskazał przede wszystkim na braki w treści uzasadnienia tej uchwały.

Wyrok sądu administracyjnego jest wciąż nieprawomocny; na przełomie maja i czerwca minie termin, do którego miasto może złożyć skargę do NSA. Jak wynika jednak z informacji uzyskanych przez PAP w białostockim magistracie, władze nie będą skarżyć tego rozstrzygnięcia.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski powiedział, że planowana jest bowiem zmiana koncepcji. Miasto zamierza przyjąć uchwałę, że nazwę Wolnej Białorusi będzie nosiła nie cała ta część ulicy Elektrycznej, jak dotąd planowano, ale - specjalnie wydzielony - skwer przy konsulacie Białorusi.

Dla mieszkańców bloków przy tej ulicy nie będzie to oznaczało konieczności zmian danych w dokumentach. Prezydent zapowiada, że projekt takiej uchwały ma trafić pod obrady radnych jeszcze w maju.

źródło: PAP | red: mag

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Doszło do naruszenia prawa przy zmianie nazwy części ulicy Elektrycznej na Wolnej Białorusi w Białymstoku - orzekł sąd

16.03.2023, 11:35

Doszło do naruszenia prawa przy zmianie nazwy części białostockiej ulicy Elektrycznej na ulicę Wolnej Białorusi - uznał w czwartek (16.03) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Stwierdził nieważność uchwały rady miasta w tej sprawie, podjętej we wrześniu 2022 roku. Wyrok jest nieprawomocny.


Mieszkańcy ul. Elektrycznej w Białymstoku protestowali przeciwko zmianie jej nazwy

19.10.2022, 14:11

Nie zgadzają się na zmianę nazwy ulicy w centrum Białegostoku i domagają się cofnięcia decyzji radnych w tej sprawie. Mieszkańcy ulicy Elektrycznej nie chcą, aby jej fragment nosił nazwę Wolnej Białorusi.

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
OiFP RESPIRO DUO, MUZYCZNE OBLICZA KOBIETY

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok