Radio Białystok | Wiadomości | Grantoza, czyli jak się marnotrawi dotacje

Grantoza, czyli jak się marnotrawi dotacje

13.02.2012, 10:18, akt. 10:18

Ta choroba nie dotyczy człowieka, a systemu przyznawania dofinansowań - głównie z Unii Europejskiej.

Okazuje się, że jest sporo przypadków tak zwanej grantozy - kiedy dotacje przyznawane są nie z powodu rzeczywistych potrzeb społeczności, a dlatego, że dana firma czy organizacja potrafi profesjonalnie wypełnić wniosek i pozyskać pieniądze na dowolny cel, choć nie jest do tego w pełni przygotowana.

Z drugiej strony nieraz odpadają bardzo potrzebne czy nowatorskie projekty, bo popełniono drobne błędy formalne. "Jeszcze kilka lat temu ocena formalna była ostrzejsza, za niespełnienie wielu kryteriów wniosek mógł odpaść np. z powodu braku podpisu czy pieczątki" - przyznaje Beata Plechimowicz z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i dodaje, że teraz jest możliwość uzupełnienia i korekty.

"Niektóre instytucje grantowe mają taka praktykę, że ogłaszają najpierw, że można zgłaszać pomysły rozwiązania danego projektu" - zauważa Karolina Poczykowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Organizacje składają listy intencyjne, w których opisują działania jakie zamierzają podjąć. Wybierane są najciekawsze pomysły i dopiero wtedy trzeba składać kompletny wniosek na projekt.

"Ma to wyeliminować niepotrzebny wysiłek na szczegółowe sporządzanie wniosków, które potem mogłyby być odrzucone. Wiele firm idzie na ilość, a nie na jakość" - mówi Beata Plechimowicz z Departamentu EFS. Składają one na konkurs czy równolegle trwające konkursy kilka lub kilkanaście wniosków, które są robione metodą kopiuj/wklej, tylko np. na teren różnych gmin.

"By to jak najbardziej eliminować są stawiane tzw. kryteria strategiczne, czyli dodatkowe punkty dostają takie organizacje, które wywodzą się z danej gminy czy powiatu, w którym będzie realizowany projekt lub partnerem w takim projekcie jest organizacja umiejscowiona w danej społeczności lokalnej. One najlepiej znają dany problem do rozwiązania" - dodaje Karolina Poczykowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych. Podkreśla ona, że takie kryteria strategiczne mają utrudnić pozyskiwanie funduszy europejskich tym, którzy nie interesują się danym tematem, a składają wnioski o pozyskanie pieniędzy. (akk)


PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

Koncert live - Żurkowski

REKLAMA
Plum Ekiden

REKLAMA
Nie Teatr Letnie granie: Austin Miller & Amanda Esposito

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok