Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | Część suwalskich radnych ma wątpliwości, czy miejski rzecznik praw ucznia jest nadal potrzebny

Część suwalskich radnych ma wątpliwości, czy miejski rzecznik praw ucznia jest nadal potrzebny

autor: Marcin Kapuściński

23.02.2024, 08:35

Ich zdaniem ze sprawozdania z rocznej działalności przygotowanego przez Paulę Amelian-Bagińską wynika, że nie miała zbyt wiele pracy.

Fot. Monika Kalicka
Fot. Monika Kalicka

Na posiedzeniu komisji oświaty i wychowania dokument w jej imieniu zaprezentował wiceprezydent Roman Rynkowski. 


- Można dwojako na to patrzeć. Jeżeli spraw nie jest bardzo dużo,  to świadczy o tym, że kwestie związane z prawami ucznia są w naszych  placówkach na dobrym poziomie. Tym niemniej wydaje mi się,  iż przeprowadzone przez nią 20 konsultacji osobistych przyniosło swoje  efekty.


Innego  zdania był wiceprzewodniczący komisji oświaty i wychowania Jarosław  Schabieński. Dziwił się też, że na posiedzeniu komisji zabrakło samej  rzecznik.


- Pozostaje wrażenie niedosytu. Z jednej strony są to sprawy  indywidualne, a wręcz poufne. A z drugiej trudno przez ogólność opisu  sprawozdania ocenić, jaka jest jakość ochrony praw ucznia. Faktycznie  nie dowiadujemy się, czego spotkania dotyczyły. Nie wiemy też, w jakim  kierunku szły porady. Dobrze, że tych spraw jest mało. Powstaje jednak  pytanie, czy te działanie są miastu potrzebne.


Stanowisko rzecznika praw ucznia stworzono w lipcu 2022 roku. Paula Amelian-Bagińska pełni tę funkcję społecznie.

| red: miw
ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Nie Teatr OXFORD DRAMA - koncert

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego


Źródło fot. Policja
18.04.2024, 12:05, akt. 12:06

Zaginęła 15 – letnia mieszkanka Augustowa


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok