Po sąsiedzku


Po sąsiedzku

"Wielokulturowe Podlasie" – te nieraz nadużywane słowa słyszymy w odniesieniu do naszego regionu bardzo często. Ale co to tak naprawdę znaczy? Jak rozumieją te słowa przedstawiciele większości, ale przede wszystkim mniejszości? Czym żyją, co robią czy wreszcie, co jest ważne dla mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Podlaskie? O sprawach ważnych dla społeczności mieszkających od wieków Po sąsiedzku rozmawiamy w audycji.

PONIEDZIAŁEK 18:05 - 18:30
(raz w miesiącu)

Prowadzący:

Michał Stepaniuk


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Demografia mniejszości narodowych 24.04.2017

W audycji Po sąsiedzku zapytamy dziś czy przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych stanowią istotny odsetek mieszkańców naszego regionu.Języki mniejszości narodowych w liceach 20.03.2017

Dziś porozmawiamy o edukacji, a konkretnie o tej na poziomie liceów. W naszym regionie znajdują się szkoły, w których uczniowie piszą maturę z drugiego języka ojczystego.Muzyczne inicjatywy mniejszości narodowych 20.02.2017

Dziś zapytamy o element, który przeciętnemu mieszkańcowi naszego regionu kojarzy się z mniejszościami narodowymi jako jeden z pierwszych.Badanie historii 30.01.2017

Dziś porozmawiamy o zagadnieniu, które dla mniejszości jest istotne i ma ważny wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej czy etnicznej.Pytania wokół dofinansowania MSWiA dla mniejszości 16.01.2017

W dzisiejszej audycji Po sąsiedzku powrócimy do kwestii dotacji przyznawanych przez MSWiA organizacjom mniejszości narodowych.Pieniądze na działalność organizacji mniejszościowych 19.12.2016

Dziś zapytamy o to, jak swoje budżety planują największe organizacje mniejszości narodowych w naszym regionie.
źródło: www.radio.bialystok.pl​