„Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju” Jacek Bartosiak

17 października 2018, 07:49

ksiazka
ksiazka

Świat znalazł się na krawędzi zmian, które ukształtują nowy porządek XXI wieku. Dynamika globalnych przeobrażeń wymusi na nas konieczność zrozumienia na nowo znaczenia przestrzeni, w której żyjemy – obszarów położonych w sąsiedztwie, jak i tych pozornie dalekich, ale które wpływają na sukces lub porażkę Rzeczpospolitej.
Wiele przyczyn skłaniało do napisania tej osobistej książki. Jest ona wynikiem refleksji, rozmów, spotkań, symulacji i gier wojennych, licznych podróży za Atlantyk i nad Pacyfik, do Ameryki i przez masy lądowe Eurazji. Po to, by zrozumieć położenie Polski. W czasie, przestrzeni i geostrategii – mówi Jacek Bartosiak.

Geopolityka i geostrategia. Realność i konieczność.
W pierwszym rozdziale swojej obszernej monografii Jacek Bartosiak opisuje zmieniające się geopolityczne otoczenie państwa polskiego w XXI wieku. Autor wyjaśnia zachodzące zjawiska, których jesteśmy świadkami. Przybliża prawa rządzące geostrategią i geopolityką, w tym miękką, jak i twardą siłę, stanowiącą software i hardware geopolityki. Obrazuje system światowy i miejsce Polski na geostrategicznej mapie.

Europa – nasz pępek świata
Druga część publikacji dotyczy systemu światowego oraz Europy w kontekście otoczenia Polski. Pokazuje miejsce Polski na pomoście bałtycko-czarnomorskim w odniesieniu do geopolitycznego teatru na starym kontynencie. Opisuje również geopolityczne zaangażowanie Wielkiej Brytanii oraz Francji.

Lądowe imperium od Wschodu
Trzeci rozdział autor poświęca największemu państwu Mackinderowskiego Heartlandu – czyli Rosji. Imperium, które „wisi” nad losem Rzeczpospolitej oraz narodów pomostu bałtycko-czarnomorskiego. Jest to najobszerniejszy fragment książki, ponieważ wątek ten determinował los i przyszłość Rzeczpospolitej od zawsze. Rozdział dotyczy m.in. usytuowania geopolitycznego tego ogromnego kraju oraz jego geohistorii,
w tym toczonych konfliktów.
Geografia powoduje, że Rosja musi mieć silny rząd centralny i centralnie sterowany system gospodarczy, inaczej ma tendencję do rozpadu. Zatem Federacja Rosyjska, żeby zapobiec rozpadowi, bezwzględnie musi rozwiązać dwa problemy geopolityczne: utrzymanie imperium oraz utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego. Jednocześnie realizacja jednego celu zagraża utrzymaniu drugiego. Są również dwie odwieczne, kluczowe metody realizacji celów strategicznych Rosji: pierwszy to ekspansja na zachód i południe aż do osiągnięcia bezpiecznej flanki i utworzenia stref buforowych. Drugi zaś to opanowanie niezamarzających portów morskich i oceanicznych, by móc zneutralizować problemy, które ma z infrastrukturą jako mocarstwo lądowe.

Przy opisaniu jednej z dwóch najważniejszych sił oddziałujących na Polskę autor wyszedł od ogromnego obszaru poprzez ukształtowanie terenu i obecność dużych spławnych rzek, klimatu warunkującego słabsze rolnictwo, co miało znaczny wpływ na strukturę społeczną tego olbrzymiego państwa.
Autor przedstawia także historię Rosji poprzez pryzmat geopolityki, co rzuca nowe światło na wiele procesów zachodzących w Rosji oraz wcześniejszym ZSRS. Pokazuje wagę obszarów buforowych, których utrzymywanie jest bardzo ważnym elementem strategii rosyjskiej. Jacek Bartosiak obrazuje szczegółowo politykę Rosji wobec Ukrainy i Białorusi, ale również Niemiec i Chin.
Autor opisuje również rosyjski system sprawowania władzy, w tym funkcjonowanie armii. Przybliża również strategie realizowane przez rosyjską armię oraz rosyjską myśl wojskową.
W rozdziale dotyczącym Rosji, autor poświęca również znaczny fragment Arktyce, opisując realia dotyczącego tego miejsca globu.
Analizując wielką państwową strategię władców rosyjskich na przestrzeni dziejów Rosji widać, że powiedzenie XIX-wiecznego brytyjskiego kolonizatora Cecila Rhodesa, iż „ekspansja jest wszystkim”, pasuje do Rosji jak ulał. Rosja rozszerzała swoje władanie w trzech podstawowych fazach: najpierw rozszerzała się nie w kierunku korytarzy potencjalnych inwazji, lecz z dala od nich po to, by stworzyć reduty chroniące swój obszar rdzeniowy i w ten sposób konsolidując rozwój państwa. (…)

Zewnętrzny hegemon
W kolejnym rozdziale zostaje przedstawiony nadal najważniejszy gracz na światowej scenie geopolitycznej, czyli USA. Jest to wielki hegemon, który zdominował półwysep Europejski w XX wieku. Autor mówi również o tym, jaka może być przyszłość Eurazji w XXI w związku ze słabnięciem Stanów Zjednoczonych.
Stany Zjednoczone zapewniały przez kilkadziesiąt lat takie światowe dobra publiczne, jak: stabilność, mitygowanie ryzyka lokalnych wojen i konfliktów, przywództwo i ustanawianie egzekwowalnych norm dla systemu otwartej i dynamicznie globalizującej się gospodarki światowej oraz bezpieczeństwo linii komunikacyjnych (przede wszystkim morskich) prowadzących do zagranicznych rynków i surowców. Także działania policyjne na peryferiach systemu w razie prób jego zdestabilizowania (przez np. zjawiska terrorystyczne).
Jacek Bartosiak opisuje szczegółowo, już mijającą, postzimnowojenną transformację układu sił na świecie, jak została utrwalona na kilkadziesiąt lat przez system z Bretton Woods oraz NATO. Przybliża również obecne rozłożenie sił na świecie, w tym zaangażowanie USA w ostatnie konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie, Libii, Gruzji i Somalii. Pokazuje je również w kontekście relacji z Rosją.
Autor prezentuje także USA w kontekście projektu Nowego Jedwabnego Szlaku.

W strefie zgniotu
W tym fragmencie książki autor przybliża kwestie związane ze znajdującą się pod ogromną presją przestrzenią Polski, ulegającą przemożnym wpływom geopolitycznego Lądu i Morza. Pisze
o potrzebie reorganizacji państwa polskiego od wewnątrz i na zewnątrz poprzez poszukiwanie nowej siły.

Polski teatr wojny
Ostatnia część publikacji poświęcona jest polskiemu teatrowi wojny. Autor przedstawia prawidłowości związane z tym zagadnieniem, zarówno w przeszłości - odnosząc się doświadczeń historycznych Polski, szczególnie ze Wschodnim imperium - jak i w przyszłości, ponieważ prawidłowości te są bardzo podobne.

Publikacja ma 872 strony i jest opatrzona kolorowymi mapami.

Aby uzyskać więcej informacji o książce, prosimy o kontakt: promocja@zonazero.pl

O Autorze:

Jacek Bartosiak

Ekspert do spraw geopolityki i strategii, nowoczesnej sztuki wojennej i wojny morskiej, Dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji w Fundacji Pułaskiego oraz Senior Fellow w Potomac Foundation w Waszyngtonie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat i partner zarządzający w kancelarii adwokackiej zajmującej się obsługą biznesu. Współpracuje na stałe z miesięcznikiem „Nowa Konfederacja”, jest członkiem Rady Budowy Okrętów w Gdyni. W Potomac Foundation oraz w Fundacji Pułaskiego zajmuje się geopolityką, bezpieczeństwem oraz konfliktami zbrojnymi, w tym planowaniem przyszłego pola walki.
Na powyższe tematy publikuje i wypowiada się w mediach w Polsce i za granicą. W szczególności interesuje się polityką bezpieczeństwa USA oraz rywalizacji największych mocarstw, w tym kwestiami bezpieczeństwa na Zachodnim Pacyfiku i w Eurazji.
Doktor nauk społecznych, obronił doktorat w Polskiej Akademii Nauk na temat sytuacji geostrategicznej Stanów Zjednoczonych i Chin na Zachodnim Pacyfiku i w Eurazji w kontekście amerykańskiej koncepcji wojny powietrzno-morskiej.
Autor książki „Pacyfik i Eurazja. O wojnie”.

Prowadzący:

Dorota Sokołowska


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS"Diabelska działka" J.R. Ward

Nowość z Wydawnictwa Marginesy„Zniknięcie Annie Thorne” C.J.Tudor

Nowa książka Wydawnictwa Czarna Owca

"Wuj Krasnolud i Brama Opowieści" Kuba Sosnowski

Nowość z warszawskiego wydawnictwa Solis

"Głos przeszłości" Zbigniew Zborowski

Nowość Wydawnictwa Czarna Owca„Jaga” Katarzyna Berenika Miszczuk

Nowa książka z Wydawnictwa Foksal"Patyki, badyle" Urszula Zajączkowska

Nowość od Wydawnictwa Marginesy„Spa dla umysłu” Rafał Ohme i Ula Dąbrowska

Wydawnictwo Burda Media Polska poleca"Dziennik końca świata" Wojciech Bonowicz

Nowość z Wydawnictwa Znak"Grób Rybaka" Paweł Lisicki

Nowa książka z Frondy"ODWET" Vincent V. Severski

Nowa książka z Czarnej Owcy"ADWOKAT DIABŁA" Andrew Neiderman

Nowość Wydawnictwa In Rock"Odwyk" Adam Widerski

Nowa książka Wydawnictwa Initium

"Bez parabenów" Beatrice Mautino

Nowa książka - Wydawnictwo Literackie poleca!
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok