Radio Białystok | Gość | prof. Michał Żmihorski [wideo] - dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

prof. Michał Żmihorski [wideo]

dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

13.06.2024, 20:22, akt. 14.06.2024, 10:14

- Te dwa interesy, czyli obronność kraju i interesy przyrodnicze są zbieżne. Jeżeli pomyślimy o zredukowaniu zagęszczenia dróg, o unaturalnieniu lasów, to są to czynniki, które wpływają pozytywnie zarówno na obronność, jak i mają bardzo pozytywny wpływ na przyrodnicze walory tych ekosystemów - mówi prof. Michał Żmihorski

prof. Michał Żmihorski, screen z rozmowy
prof. Michał Żmihorski, screen z rozmowy


0:00
0:00
Z prof. Michałem Żmihorskim rozmawia Renata Reda | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Od czwartku (13.06) obowiązuje strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Wiążą się z tym pewne ograniczenia dla ludzi. Co sądzą o niej i o coraz większej obecności żołnierzy i innych służb mundurowych przyrodnicy, naukowcy? O tym z dyrektorem Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk prof. Michałem Żmihorskim rozmawia Renata Reda. 
Renata Reda: Jakie ograniczenia stwarza ta strefa dla państwa? prof. Michał Żmihorski: Obecna strefa jest rzeczywiście mniejsza, niż pierwotnie zakładano, z czego się cieszymy, bo taka strefa na ogół oznacza wiele kontroli naszych pracowników, którzy codziennie pracują w terenie, ze strony służb, straży granicznej czy to wojska. Trochę jest to ograniczające, w tym sensie, że to zabiera czas, nasi ludzie są sprawdzani, są to często osoby od nas anglojęzyczne, nasi studenci czy pracownicy z różnych krajów. Taka strefa zawsze generuje jakieś napięcia, może niepotrzebne emocje czasami. Cieszymy się, że ona nie będzie zbyt duża i nie będzie obejmowała znacznej części Puszczy Białowieskiej. W jakim stopniu wasze uwagi zostały uwzględnione podczas konsultacji? Przesyłaliśmy do ministerstwa nasze postulaty, ja też byłem aktywny w mediach społecznościowych, bo pierwotnie prawie cały Białowieski Park Narodowy miał być włączony w strefę. My tam mamy szereg powierzchni badawczych, detektorów, sensorów, które mierzą zachowania zwierząt i ich obecność. 

Ten pierwotny plan znacznie się zmienił. Teraz mamy strefę z ograniczonym przebywaniem, bezpośrednio przylegającą do granicy, to jest pasek 200 metrów, z niewielkimi wyjątkami. W Parku Narodowym jest on trochę szerszy, ale wydaje się, że nasze postulaty, czy w ogóle całego środowiska, też Parku Narodowego, lokalnych samorządów zostały tutaj wysłuchane i ta strefa jest istotnie mniejsza.Bardzo wiele pana wypowiedzi w sieci jest także odnośnie Tarczy Wschód. Tak, to prawda. To jest duże przedsięwzięcie zapowiadane przez premiera. Z tego, co słyszymy, jest to cały kompleks działań, umocnień, zabezpieczania tej granicy i my jako naukowcy pracujący w Białowieży, w Puszczy Białowieskiej jesteśmy codziennie, nasz Instytut tutaj od 70 lat działa na tym terenie...I co państwa tak zaniepokoiło, jeżeli chodzi o rządowe plany budowania Tarczy Wschód? Zaniepokoił nas potencjał takiej inżynieryjnej ingerencji w ekosystem, czyli budowa zapór, budowa rowów, budowa różnych umocnień takich ziemnych, o których była mowa podczas prezentacji tego programu. Naszym zdaniem, i to wiemy z własnego doświadczenia, bo tak jak wspomniałem, jesteśmy tutaj w tej puszczy codziennie, wiemy, jak trudny jest to teren, szczególnie jeżeli mówimy o lasach naturalnych, o dużym stopniu zabagnienia, o dużym stopniu uwilgocenia siedlisk. Te lasy są bardzo trudne do pokonania. Po tych drogach nie sposób jeździć nawet dobrym samochodem terenowym, trzeba te zwałowiska świerkowe obchodzić, to zajmuje czas, to jest rzeczywiście bardzo trudne. My wnioskowaliśmy, jako Polska Akademia Nauk, o to, żeby uwzględnić tę naturalną zaporę, jaką jest środowisko właśnie w projektowaniu tej Tarczy Wschód. Duży teren ta naturalna zapora będzie obejmować? Faktycznie jest tak dużo bagien, różnych rozlewisk? W Puszczy Białowieskie i w ogóle na pograniczu jest dużo lasów. Znaczna część tych lasów to są lasy naturalne, gdzie jest naturalne zabagnienie, które jeszcze można podnieść, ponieważ dotychczas przez dziesięciolecia raczej te tereny odwadniano, żeby umożliwić tam prowadzenie gospodarki leśnej. Dlatego mądre zarządzanie tymi siedliskami z uwzględnieniem wiedzy biologicznej wydaje się, że ma bardzo duży potencjał, żeby te lasy uszczelnić. Po prostu, żeby te lasy były rzeczywiście taką naturalną zaporą, przez którą żaden większy pojazd, jeżeli tutaj myślimy o jakimś potencjalnym konflikcie czy napływie jakichś wojsk ze strony wschodniej, to takie ekosystemy, jakie mamy tutaj, mogą być bardzo skuteczną barierą od napływu, powiedzmy wojska ze strony wschodniej.Liczycie, że przy okazji budowy Tarczy Wschód uda się też coś zrobić dla przyrody? Myślę, że stoimy przed taką dosyć unikalną i rzadko zdarzającą się okazją, że te dwa interesy, czyli obronność kraju i interesy przyrodnicze są zbieżne. Jeżeli pomyślimy właśnie o zredukowaniu zagęszczenia dróg, o unaturalnieniu lasów, czyli pozostawieniu np. naturalnie pojawiającego się martwego drewna bez ingerencji ze strony człowieka, jeżeli mówimy o podniesieniu wilgotności tych siedlisk, to są wszystko czynniki, które wpływają zarówno pozytywnie na obronność, jak i bardzo pozytywny mają wpływ na przyrodnicze walory tych ekosystemów. Dostrzegamy tę szansę i o tym staramy się mówić, przekonywać osoby, które będą podejmowały decyzję, jak Tarcza Wschód będzie ostatecznie wyglądać.Czy wasze plany da się jakoś pogodzić z mieszkańcami, z ich stylem życia? Mówi pan o ograniczeniu liczebności dróg. Zdecydowanie da się pogodzić naszym zdaniem, ponieważ te plany nie są sprzeczne. Znaczna część lokalnej społeczności żyje z turystyki i turystyka jest takim kołem zamachowym lokalnej ekonomii. Dlatego poprawienie stanu ochrony tych lasów pogranicza też przekłada się na zainteresowanie turystyczne tym regionem. Tutaj mówię o tych drogach leśnych, nie proponujemy, broń Boże, jakiejś redukcji dróg, które są używane przez mieszkańców, tylko chodzi nam o te drogi leśne, których jest bardzo dużo w lasach, a które były budowane pierwotnie po to, żeby ten las wycinać, żeby transportować drewno. One już nie są dzisiaj potrzebne. Możemy spokojnie znaczną część z nich przeznaczyć do naturalnej sukcesji. One sobie zarosną tym lasem i skorzysta zarówno przyroda, jak i obronność. Jakie zmiany zaobserwowaliście po ponad dwóch lat muru, zapory na granicy?Nasze wstępne dane, są takie projekty realizowane z naszym udziałem, głównie przez Uniwersytet Warszawski, wydaje się, że zwierzęta, przynajmniej niektóre gatunki, unikają sąsiedztwa muru. Zapora na granicy to jest nie tylko fizyczna bariera, ale również droga, samochody, zanieczyszczenie światłem, zanieczyszczenie hałasem. Te tereny bezpośrednio przylegające do muru są rzadziej odwiedzane przez niektóre gatunki zwierząt. Funkcjonalnie ten ekosystem w tym pasie bezpośrednio przylegającym do zapory niestety traci część swoich walorów przyrodniczych. Obawiamy się też takiej izolacji m.in. genetycznej czy demograficznych konsekwencji dla populacji niektórych gatunków wynikających z tego, że one już dłużej nie mogą migrować między polską a białoruską częścią puszczy. 

Dla niektórych gatunków ten mur oznacza trwałą barierę. Dopiero za jakiś czas będziemy widzieć, jakie konsekwencje ma to dla przetrwania niektórych gatunków. Tutaj obawiamy się szczególnie o rysia, ponieważ jest to gatunek bardzo rzadki w Polsce. W polskiej części Puszczy Białowieskiej jest go niewiele, dlatego tutaj z niepokojem staramy się śledzić stan jego populacji. Sama obecność wojska i pojawiających się na niebie bardzo często samolotów, śmigłowców, jak wpływa na przyrodę? Wpływa. Puszcza Białowieska jest znana z tego, że jest to ekosystem, który stwarza dobre warunki dla takich rzadkich gatunków, które są bardzo wrażliwe na antropopresję, które unikają sąsiedztwa człowieka. Więc jeżeli teraz w ten ekosystem wjeżdżają pojazdy wojskowe znacznie częściej niż dotychczas, to tutaj też obserwujemy pewną zmianę przestrzeni użytkowanej przez niektóre gatunki i one się przesuwają w puszczy, zmieniają się ich areały. Tu niestety też trudno, żeby ten efekt nie był negatywny, jeżeli mówimy o tak intensywnym użytkowaniu tego lasu obecnie przez wojsko. 

Dlatego tym bardziej teraz kluczowe jest, żeby ta pozostała część puszczy była należycie chroniona, żeby tam już nic absolutnie nie wycinać. Ja rozumiem, że granica i kwestia bezpieczeństwa to jest sprawa nadrzędna, ale to, co my możemy zrobić, ograniczając gospodarkę leśną i właśnie unaturalniając ten ekosystem, powinniśmy absolutnie do tego dążyć wszystkimi dostępnymi środkami i mam nadzieję, że to się będzie działo.


| red: sk


Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

50 lat przy Świerkowej

Podlaskie nas rusza - Ruszamy w Podlaskie!

Euro 2024 w Polskim Radiu Białystok
Joanna Fiodorow, fot. Joanna Szubzda

Joanna Fiodorow

trenerka Wojciecha Nowickiego
11.07.2024

Jak będą wyglądać ostatnie trzy tygodnie Wojciecha Nowickiego przed startem na igrzyskach w Paryżu

dr Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Agnieszka Muzyk

dyrektor OKE w Łomży
9.07.2024

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już wyniki matur.

Agnieszka Muzyk, fot. Adam Dąbrowski

Agnieszka Muzyk

dyrektor OKE w Łomży
3.07.2024

Znamy już wyniki egzaminu ósmoklasisty w naszym województwie. Podała je Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.


Prof. Adam Krętowski, 27.06.2024, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Krętowski

rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
27.06.2024

Z nagrodą za skok do czołówki rankingu Uczelni Akademickich kończy kadencję rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - profesor Adam Krętowski.

prof. Urszula Wróblewska, fot. Sylwia Krassowska

prof. Urszula Wróblewska [wideo]

trenerka uważności i technik relaksacyjnych z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
20.06.2024

- Urlop jest nam potrzebny po to, żeby uzupełniać nasze zasoby energetyczne, żebyśmy lepiej funkcjonowali. Podchodźmy do tego czasu z luzem i spokojem - mówi prof. Urszula Wróblewska.

Wojciech Strzałkowski, 20.06.2024, fot. Barbara Sokolińska

Wojciech Strzałkowski [wideo]

przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii Białystok
19.06.2024

FK Paneveżys i HJK Helsinki są w naszym zasięgu - uważa Wojciech Strzałkowski. Jedna z tych drużyn będzie rywalem Jagiellonii w 2. rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. - Można powiedzieć, że los był dla nas łaskawy, ale pewnie tak samo myślą w klubach z Litwy i Finlandii - mówi.


dr Marek Jedynak, fot. Barbara Sokolińska

dr Marek Jedynak

dyrektor białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
19.06.2024

Zbliża się XV jubileuszowa edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów - instytucje, organizacje i osoby.

Jacek Dobrzyński, źródło: archiwum prywatne

Jacek Dobrzyński [wideo]

rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych
19.06.2024

- Żołnierz czy funkcjonariusz musi wiedzieć, że państwo za nim stoi i daje mu takie narzędzia, które są niezbędne do tego, żeby mógł skutecznie strzec naszej wschodniej granicy - mówi Jacek Dobrzyński.

Grzegorz Kuczyński, fot. Joanna Szubzda

Grzegorz Kuczyński

prezes Fundacji Białystok Biega
18.06.2024

Charytatywna sztafeta maratońska Plum Ekiden to przede wszystkim integracja, która jest ważniejsza od rywalizacji, to dobra zabawa w aktywny, sportowy sposób. To przyciąga uczestników najbardziej - mówi Grzegorz Kuczyński.


Iwona Kulesza-Woroniecka, fot. Joanna Szubzda

Iwona Kulesza-Woroniecka [wideo]

wiceprzewodnicząca OPZZ w Podlaskiem
17.06.2024

Wzrost płacy minimalnej. - Pracodawcy nie mogą używać argumentu, że ich na to nie stać, dlatego że wszystkie dane poświadczają wzrost gospodarczy, a skoro jest wzrost gospodarczy i skoro zyski pracodawców są wyższe, to wypadałoby się tymi zyskami podzielić z pracownikami - mówi wiceprzewodnicząca OPZZ w Podlaskiem.

Adrian Siemieniec, fot. Sylwia Krassowska

Adrian Siemieniec [wideo]

trener Jagiellonii Białystok
16.06.2024

- Zobaczymy, co nam los przydzieli. Na pewno nie zejdziemy ze swojej drogi, nie zmienimy swojej tożsamości. Niezależnie od tego, z kim będziemy grali, będziemy chcieli grać na swoich warunkach - mówi Adrian Siemieniec.

prof. Michał Żmihorski, screen z rozmowy

prof. Michał Żmihorski [wideo]

dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
13.06.2024

- Te dwa interesy, czyli obronność kraju i interesy przyrodnicze są zbieżne. Jeżeli pomyślimy o zredukowaniu zagęszczenia dróg, o unaturalnieniu lasów, to są to czynniki, które wpływają pozytywnie zarówno na obronność, jak i mają bardzo pozytywny wpływ na przyrodnicze walory tych ekosystemów - mówi prof. Michał Żmihorski


gen. Sławomir Klekotka, fot. Joanna Szubzda

gen. Sławomir Klekotka [wideo]

komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
12.06.2024

- Na pewno żadnych utrudnień dla mieszkańców w związku z wprowadzeniem strefy buforowej nie przewidujemy. Chciałbym też podkreślić, że w chwili obecnej całe niebezpieczeństwo, które jest, koncentruje się wyłącznie na granicy. Poza tą strefą jest bezpiecznie, więc można śmiało na Podlasiu wypoczywać - podkreśla komendant POSG.

Mariusz Madejczyk, fot. Piotr Pietruczuk

Mariusz Madejczyk

zastępca dyrektora NASK
12.06.2024

Celem naszych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego mieszkańców województwa podlaskiego, między innymi poprzez działania edukacyjne – w tym organizację konferencji - mówi Mariusz Madejczyk, zastępca dyrektora NASK i pełnomocnik wojewody ds. cyberbezpieczeństwa.

prof. Marta Kosior-Kazberuk, fot. Barbara Sokolińska

prof. Marta Kosior-Kazberuk [wideo]

rektor Politechniki Białostockiej
11.06.2024

"Trzeba będzie młodych ludzi przekonać, żeby wybrali - jeżeli chodzi o studiowanie - właśnie Politechnikę Białostocką. Dlatego też stale modernizujemy naszą ofertę edukacyjną" - mówiła w Polskim Radiu Białystok prof. Marta Kosior-Kazberuk.


prof. Adam Bartnicki, fot. Barbara Sokolińska

prof. Adam Bartnicki [wideo]

dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
10.06.2024

- Musimy pamiętać o swoich żołnierzach i pomagać im, jak tylko możemy - mówi prof. Adam Bartnicki.

dr Sławomir Bartnicki, fot. Marcin Gliński

dr Sławomir Bartnicki

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
10.06.2024

W województwie podlaskim, tworzącym w wyborach do Parlamentu Europejskiego jeden okręg z Warmią i Mazurami - zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 42 proc. głosów. W skali całego okręgu nr 3 lepszy wynik miała jednak Koalicja Obywatelska. Mandaty zdobyli Jacek Protas (KO) i Maciej Wąsik (PiS).

dr Maciej Białous, fot. Sylwia Krassowska

dr Maciej Białous [wideo]

socjolog z Uniwersytetu w Białymstoku
9.06.2024

- Tutaj nie było takich nazwisk, które byłyby jakoś wyjątkowo elektryzujące. Poza dosłownie kilkoma wyjątkami - komentuje wyniki wyborów do Europarlamentu dr Maciej Białous.


Klaudia Rosińska, źródło zdjęcia: archiwum prywatne

Klaudia Rosińska

specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji
7.06.2024

- Trzeba być czujnym, bo dezinformacje, fake newsy czy manipulacje mogą zaburzyć nasze decyzje wyborcze - mówi specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji dr Klaudia Rosińska.

Jacek Brzozowski, 7.06.2024, fot. Barbara Sokolińska

Jacek Brzozowski [wideo]

wojewoda podlaski
6.06.2024

- Granica jest święta i ona ma być bezpieczna - mówił w Polskim Radiu Białystok Jacek Brzozowski.

Jarosław Galej, fot. Sylwia Krassowska

Jarosław Galej

kandydat Komitetu Wyborczego Normalny Kraj do Parlamentu Europejskiego
6.06.2024

To ostatnia z cyklu rozmów w Polskim Radiu Białystok z kandydatami do Europarlamentu z okręgu nr 3, który obejmuje województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. W czwartek (6.06) - zgodnie z kolejnością list wyborczych na kartach do głosowania - komitet nr 8 - Komitet Wyborczy Normalny Kraj.


kpt. Marcin Burzyński, fot. Sylwia Krassowska

kpt. Marcin Burzyński [wideo]

oficer wychowawczy 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku
5.06.2024

- Rezerwy są potrzebne. Im więcej przeszkolonych ludzi, którzy po prostu wiedzą, z czym mogą mieć do czynienia, potrafią posługiwać się podstawową bronią, reagować na alarmy i po prostu być przygotowanym na wszelkie zagrożenia, tym lepiej - mówi kpt. Marcin Burzyński.

Adam Andruszkiewicz, fot. Joanna Szubzda

Adam Andruszkiewicz

poseł, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego
5.06.2024

- Zawsze polityk pracuje na to, żeby być docenionym przez wyborców, żeby mieszkańcy postawili przy naszym nazwisku "krzyżyk". Najważniejsze jest to, żebyśmy wygrali jako formacja te wybory - mówi Adam Andruszkiewicz.

Maciej Żywno, fot. Sylwia Krassowska

Maciej Żywno [wideo]

wicemarszałek Senatu
5.06.2024

Kompletnie zbędną czynnością nazywa wicemarszałek Senatu wprowadzenie strefy z zakazem przebywania przy granicy z Białorusią. - Czas najwyższy nie traktować tej sprawy biało-czarno, że przez granicę idą źli albo dobrzy. Można dbać o bezpieczeństwo, szczelność granic, ale trzeba mieć na uwadze aspekt humanitarny - podkreśla.


Edyta Kondzior, fot. Marcin Gliński

Edyta Kondzior

kandydatka Nowej Lewicy do Parlamentu Europejskiego
4.06.2024

- Uważam, że Unia Europejska powinna mieć własne siły wojskowe - mówi Edyta Kondzior.

Andrzej Skiepko, fot. Marcin Gliński

Andrzej Skiepko [wideo]

starosta hajnowski
3.06.2024

- W imieniu samorządowców wystosowaliśmy pismo do pana premiera, aby jednak skorygował te plany, które przewidywały bardzo dużą strefę buforową przy granicy - mówił w Polskim Radiu Białystok starosta hajnowski Andrzej Skiepko.

Tomasz Frankowski, fot. Joanna Szubzda

Tomasz Frankowski

europoseł, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego
3.06.2024

- Bezpieczeństwo i obrona polskiej granicy jest tym samym, co bezpieczeństwo i obrona granicy całej Unii Europejskiej - mówi Tomasz Frankowski.


Jacek Słoma, fot. Sylwia Krassowska

Jacek Słoma [wideo]

rolnik z Krynek
3.06.2024

- Z perspektywy czasu uważam, że stan wyjątkowy w 2021 roku zdał egzamin. Mam nadzieję, że dzisiaj ta strefa buforowa też pomoże w walce z nielegalną migracją i w zarządzaniu kryzysem - mówi Jacek Słoma.

Taras Romanczuk, fot. Joanna Szubzda

Taras Romanczuk

piłkarz Jagiellonii Białystok i reprezentacji Polski
2.06.2024

- Cieszę się z tego, że trener Probierz docenił moją pracę w tym sezonie - mówi Taras Romanczuk.

Agnieszka Czarkowska, fot. Marcin Gliński

Agnieszka Czarkowska

kierownik Redakcji Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Białystok
2.06.2024

To będzie prawdziwe święto, wypełnione drobiazgowym słuchaniem wybranych reportaży. W poniedziałek (3.06) zaczynają się Ogólnopolskie Warsztaty Reportażu Radiowego w Tykocinie, które od kilkudziesięciu lat organizuje Polskie Radio Białystok.


Miłosz Kuziemka, fot. Barbara Sokolińska

Miłosz Kuziemka

lider Komitetu Wyborczego Polexit z okręgu nr 3
31.05.2024

- Jesteśmy w takim punkcie, że kończy nam się możliwość wetowania. Sam proces weto jest już podważany, a za chwilę będzie nielegalny. Skończy się to takim status quo, że nigdy nie będziemy w stanie wyjście z Unii Europejskiej - mówi Miłosz Kuziemka.

Prof. Anna Moniuszko i prof. Marek Konopczyński, źródło: PRB/Kazimierz Adamczewski-Uniwersytet Zielonogórski

prof. Anna Moniuszko i prof. Marek Konopczyński

z Uniwersytetu w Białymstoku
31.05.2024

Twórcza resocjalizacja z arteterapią to zupełnie nowy w Polsce pomysł na kształcenie specjalistów-pedagogów. Od września taki kierunek będzie na Uniwersytecie w Białymstoku.

dr Katarzyna Siemion, fot. Barbara Sokolińska

dr Katarzyna Siemion [wideo]

z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
31.05.2024

- Zastrzeżenie numeru PESEL ma zapobiegać niektórym skutkom związanym z kradzieżą tożsamości - mówiła w Polskim Radiu Białystok dr Katarzyna Siemion.


Gen. Wiesław Kukuła, fot. Joanna Szubzda

gen. Wiesław Kukuła [wideo]

szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
29.05.2024

"Tarcza Wschód przyczyni się do uszczelnienia granicy" - mówił w Polskim Radiu Białystok gen. Wiesław Kukuła.

fot. Piotr Pietruczuk

Rafał Kosno

Kandydat z listy Bezpartyjnych Samorządowców – Normalna Polska w Normalnej Europie
29.05.2024

"Osoby działające społecznie też powinny mieć szansę uczestnictwa w życiu politycznym. W polityce też przydałyby się nowe twarze" - mówi Rafał Kosno.

fot. Dominik Lubowicki

Karol Kiciński

Kandydat Konfederacji do Parlamentu Europejskiego
28.05.2024

- Moje hasło to jest "Polak w Polsce gospodarzem" - mówił w Polskim Radiu Białystok Karol Kiciński.
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok