Głos polskich Litwinów


Głos polskich Litwinów

Głos polskich Litwinów, to audycja zawierająca treści kulturalne, społeczne i historyczne. Ma na celu głębsze poznawanie miejsc i ludzi zamieszkujących tereny północno-wschodniej Polski oraz Litwy. Relacje z ważnych dla mniejszości litewskiej uroczystości i świąt. Muzyka ludowa i estradowa.

Analiza zachowanych elementów gwary litewskiej i nazewnictwa. Informacje o życiu litewskiej diaspory mieszkającej w innych krajach świata. Reportaże o ludziach i zjawiskach społecznych. Wywiady z prezydentami, premierami, historykami, językoznawcami i innymi ciekawymi osobami. Audycje pełnią rolę filaru podtrzymującego tożsamość narodową polskich Litwinów.


Kłopoty budowlane - 13.05.2021


Wreszcie mamy wystarczająco środków na budowę sali gimnastycznej i rozbudowę szkoły w Poćkunach. Wszystko podrożało i wciąż nie możemy znaleźć wykonawcy robót budowlanych – żali się wójt gminy Sejny Dariusz Łostowski.Jotva - historyczna kraina i zespół - 11.05.2021


Żyjemy na dawnych terenach krainy Jotva (czyli Jaćwieży), więc taką nazwę wybrałem dla najstarszego litewskiego zespołu choreograficznego - mówi wieloletni kierownik "Jotvy" Algis Uzdila oraz kreśli rys historyczny regionu.Puńsk live - 09.05.2021


Zanim wybierzemy się na wycieczkę do Puńska, warto popatrzeć na widoki w internetowej kamerze, która przekazuje obraz na żywo. Na początku były pomysły, ustawienia kamery na siedlisko ptaków, zwierząt, ale prośby mieszkających na emigracji osób przeważyły i prawie na najwyższym punkcie widokowym Puńska zamontowano kamerę. Przy dobrej pogodzie widać wieże kościoła w...Maturalne zmagania - 06.05.2021


Po trzech dniach egzaminu maturalnego stresu już się nie odczuwa mówią abiturienci z LO im. 11 Marca w Puńsku. Dziwią ich pojawiające się przecieki zadań, bo ich zdaniem zadania nie są jakoś specjalnie trudne.Rachunek ekonomiczny - 04.05.2021


Wszystkie branże poniosły straty przez ograniczenia w ostatnim roku. Podatki za małą drewniana architekturę są zbyt wysokie, gdy nie ma turystów - twierdzi Piotr Łukaszewicz właściciel osady jaćwiesko-pruskiej.Litewska oświata w Polsce oraz sukcesy zespołów tanecznych - 02. 05. 2021


Przedstawiciele władz ministerstwa oświaty i nauki Republiki Litwy omawiali z dyrektorami litewskich szkół naszego regionu wdrażanie polityki oświatowej państwa polskiego wobec mniejszości litewskiej - relacjonuje dyrektor LO w Puńsku A. Niewulis.Nie będzie JORE - 29.04.2021


Drugi rok z kolei w osadzie jaćwiesko-pruskiej nie będzie święta wiosny Jore. Smutne, gdyż nie ma możliwości zaproszenia gości z krajów nadbałtyckich ani zgromadzenia większej liczby ludzi – twierdzi Piotr Łukaszewicz.Radość z powrotu - 27.04.2021


Najmłodsi uczniowie już chodzą do szkoły- to wielka radość zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli. Po pierwszych dniach już widać uśmiech uczniów, jak i słychać większy gwar, czego nam wszystkim bardzo brakowało - zapewnia Anna Samulewicz - dyrektor podstawówki w Widugierach.Od poniedziałku nauka hybrydowa - 25.04.2021


Do szkół na razie wracają tylko klasy I-III, i na razie tylko w systemie hybrydowym, który mamy zorganizować praktycznie w jeden dzień mówi dyrektor litewskiej szkoły "Ziburys" w Sejnach. Nasza szkoła jest mała i ilość uczniów jaka będzie przychodziła na lekcje konsultowaliśmy z sanepidem.Dzieje Tauroszyszek - 22.04.2021


Dziś zastanawiam się czy mój udział w manifestacjach pokojowych w Wilnie miały wpływ na to, że od dwóch dekad działam w litewskich organizacjach - możliwe, że tak, ale bardziej miało wpływ miejsce, gdzie się wychowałem - rozważa Algirdas Vaicekauskas- szef Stowarzyszenia Litwinów w Polsce.
 
 

WTOREK 18:30 - 18:45
CZWARTEK 18:30 - 18:45
NIEDZIELA 7:30 - 8:00
litewski@radio.bialystok.pl

Prowadzący:

Ruta Burdyn
Robert Słowik
Zyta Wasiluk


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok