Głos polskich Litwinów


Głos polskich Litwinów

Głos polskich Litwinów, to audycja zawierająca treści kulturalne, społeczne i historyczne. Ma na celu głębsze poznawanie miejsc i ludzi zamieszkujących tereny północno-wschodniej Polski oraz Litwy. Relacje z ważnych dla mniejszości litewskiej uroczystości i świąt. Muzyka ludowa i estradowa.

Analiza zachowanych elementów gwary litewskiej i nazewnictwa. Informacje o życiu litewskiej diaspory mieszkającej w innych krajach świata. Reportaże o ludziach i zjawiskach społecznych. Wywiady z prezydentami, premierami, historykami, językoznawcami i innymi ciekawymi osobami. Audycje pełnią rolę filaru podtrzymującego tożsamość narodową polskich Litwinów.

WTOREK 18:30 - 18:45
CZWARTEK 18:30 - 18:45
NIEDZIELA 7:30 - 8:00
litewski@radio.bialystok.pl

Prowadzący:

Ruta Burdyn
Robert Słowik
Zyta Wasiluk


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

Nadmiar godzin w liceum - 17.03.2019

Litewskie liceum w Puńsku już planuje nowy rok szkolny z większą ilością uczniów, ale też zbyt dużą liczbą lekcji. Uczniowie mogą mieć nawet po 9 lekcji dziennie- co z tym problemem zrobią- zastanawia się dyrektor Alvydas Niewulis.Bubelukai-była taka miejscocowść 14.03.2019

Bubelukai-była taka miejscowość-Danuta Nowalska z Sejn. Litewska struktura samorządowa dawniej i dziś- Arturas Matusevicius

Pani Sołtys - 07.03.2019

Coraz częściej sołtysem wsi w gminie Puńsk staje się kobieta. Już trzeci raz swoje głosy oddali mieszkańcy Wojtokiemie na sołtys Jolantę Szuszczewicz.Dzień Św. Kazimierza- patrona Litwy 05.03.2019

Jakie znaczenie mają spektakle w życiu młodzieży- wyjaśnia aktor i opiekun kółka teatralnego Vidmantas Fialkauskas.
W Sejnach uczczono Dzień Św. Kazimierza- patrona Litwy.Strażacy ochotnicy 03.03.2019

Ochotnicza straż pożarna podsumowuje ubiegłoroczną działalność
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok