Głos polskich Litwinów


Głos polskich Litwinów

Głos polskich Litwinów, to audycja zawierająca treści kulturalne, społeczne i historyczne. Ma na celu głębsze poznawanie miejsc i ludzi zamieszkujących tereny północno-wschodniej Polski oraz Litwy. Relacje z ważnych dla mniejszości litewskiej uroczystości i świąt. Muzyka ludowa i estradowa.

Analiza zachowanych elementów gwary litewskiej i nazewnictwa. Informacje o życiu litewskiej diaspory mieszkającej w innych krajach świata. Reportaże o ludziach i zjawiskach społecznych. Wywiady z prezydentami, premierami, historykami, językoznawcami i innymi ciekawymi osobami. Audycje pełnią rolę filaru podtrzymującego tożsamość narodową polskich Litwinów.


Dalekie podróże z zespołem "Jotva" oraz poznawanie bliskiej Suwalszczyzny - 01.08.2021


W podróżach wielu rzeczy się uczymy - mówi długoletni kierownik zespołu choreograficznego "Jotva" Algis Uzdila, wspominając najciekawsze wyjazdy z zespołem. Jako apogeum wymienia udział w Światowym Święcie Tańca Litwinów w Kanadzie.Nowa strategia rozwoju dla powiatu - 29.07.2021


Powiat Sejneński rozpoczął konsultacje z gminami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na temat nowotworzonej strategii rozwoju powiatu. W pierwszym spotkaniu uczestniczył sekretarz gminy Puńsk Jan Wojczulis."Jotva" 70 lat na falach tańca - 27. 07. 2021


Kierowniczka zespołu choreograficznego "Jotva" Kornelija Mauliūtė zaprasza na trzeci już jubileuszowy koncert, który odbędzie się w dniu 31 lipca nad jeziorem Punia. Przy okazji opowiada też o szczytnej działalności Fundacji "Spełniamy Marzenia".Turystyka i historia - 25.07.2021


Agroturystyka w bieżącym roku ma wzięcie, ale w 2020 roku było więcej gości z Litwy. Piękne okolice, ciepła i czysta woda zachęcają do odpoczynku, tylko żeby znów przedsiębiorcom nie wstrzymali działalności, bo strat już nie odrobią – twierdzi młody przedsiębiorca branży agroturystycznej Gintautas Szuszczewicz.Piękne jezioro Punia - 2021.07.22


Jezioru Punia jest pięknym zjawiskiem przyrody i dlatego mieszkańcy Puńska i turyści lubią spacerować blisko wody, gdzie obecnie utwardzono ścieżkę, która być może w przyszłości będzie prowadzić wokół jeziora- twierdzi Jan Wojczulis- sekretarz gminy.Działają w Suwałkach - 20.07.2021


Suwalskim oddziałem Stowarzyszenia Litwinów w Polsce od wielu lat kieruje Anna Wierzbiło, która dzieli się informacjami o bieżącej działalności swojej organizacji."Sposób" na młodzież 18.07.2021


Od ponad roku, pod kierownictwem ks. Povilas Slaminis, w parafii Puńsk działa młodzieżowa grupa muzyczno-modlitewna Kairos. Początki może i były trudne mówi ks.Povilas ale z pomocą nauczycielki Biruty Wensławskiej udało się wszystko spiąć w sprawnie działający zespół, który swoim śpiewem urozmaica wydarzenie kościelne.Święto Teatru i gala "Motyli Melpomeny" w Puńsku - 15. 07.2021


W dniu 9 lipca w Puńsku odbyły się, przesunięte z marca, ze względu na pandemię, obchody Międzynarodowego Dnia Teatru oraz rozdanie tegorocznych "Motyli Melpomeny" dla najlepszych artystów i działaczy teatrXXX Festiwal Teatrów Stodolanych w Puńsku - 13.07.2021


W dniach 10-11 lipca w Puńsku odbył się jubileuszowy XXX Festiwal Teatrów Stodolanych, w którym wzięło udział 11 grup teatralnych z naszego regionu oraz z Litwy.Wiersz nieznany - 11.07.2021


Napisałem wiersz dla jedynego króla Litwy Mindaugasa, którego dzień koronacji upamiętniamy 6 lipca. O znaczeniu historii Litwy rozmawiamy z Francisziemk Sowulem z Suwałk
 
 

WTOREK 18:30 - 18:45
CZWARTEK 18:30 - 18:45
NIEDZIELA 7:30 - 8:00
litewski@radio.bialystok.pl

Prowadzący:

Ruta Burdyn
Robert Słowik
Zyta Wasiluk


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

REKLAMA
Nowy tytul

źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok