Głos polskich Litwinów


Głos polskich Litwinów

Głos polskich Litwinów, to audycja zawierająca treści kulturalne, społeczne i historyczne. Ma na celu głębsze poznawanie miejsc i ludzi zamieszkujących tereny północno-wschodniej Polski oraz Litwy. Relacje z ważnych dla mniejszości litewskiej uroczystości i świąt. Muzyka ludowa i estradowa.

Analiza zachowanych elementów gwary litewskiej i nazewnictwa. Informacje o życiu litewskiej diaspory mieszkającej w innych krajach świata. Reportaże o ludziach i zjawiskach społecznych. Wywiady z prezydentami, premierami, historykami, językoznawcami i innymi ciekawymi osobami. Audycje pełnią rolę filaru podtrzymującego tożsamość narodową polskich Litwinów.


Litwini wybierają - 25.10.2020

W Konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach odbędzie się druga tury wyborów do litewskiego Sejmu. Jakie znaczenie mają wybory dla obywateli- wyjaśnia Remigijus Motuzas-szef Konsulatu Republiki Litewskiej w Sejnach.

Po litewsku w urzędzie.

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym dała możliwość, między innymi mieszkańcom gminy Puńsk, wnosić pisma do urzędu w języku litewskim. Zapytaliśmy dziś wójta Witolda Liszkowskiego, czy takie pismo chociaż raz wpłynęło do urzędu.Kodowanie w przedszkolu - 18.10.2020

Przedszkole samorządowe w Puńsku rozpoczęło projekt kodowania, a budynek zyskał nową elewację i ogrzewanie. Dzieci nauczą się obserwacji przyrody, języka angielskiego i innych czynności z robotami, zyskają tablety – zapewnia dyrektor Alicja Wołyniec.Ciepły posiłek w szkole- 15.10.2020

W szkole podstawowej w Widugierach wreszcie są ciepłe posiłki - rodzice i dzieci są zadowolone z takiej decyzji- twierdzi mama uczennicy oraz dyrektor Anna Samulewicz.

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym po 15 latach.

Mniejszości narodowe przez długie lata swoją działalność opierały na ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Prace nad ustawą o mniejszościach trwały dość długo, mówi przewodniczący Stowarzyszenia Litwinów w Polsce Algirdas Vaicekauskas. Przez te 15 lat, ani razu nie została znowelizowana, a jedyna próba zrobienia tego została odrzucona przez prezydenta w 2015 r.Kankles - 08.10.2020

Zachęcam do nauki gry na archaicznym instrumencie Kankles oraz litewskiego śpiewu tradycyjnego podczas warsztatów w SOK. Jeżeli się uda nauczyć gry na tym instrumencie, to może być interesujące hobby- zachęca kierownik zespołu Ałna Witold Boćwński.Odszedł Redaktor Eugeniusz Pietruszkiewicz - 06.10.2020

Przywołujemy wspomnienia byłego redaktora Auszry i Litewskich audycji w Radiu Białystok Eugeniusza Pietruszkiewicza, który zmarł w wieku 83 lat. Ostatnia zarejestrowana rozmowa.

Zaprasza Zyta Wasiluk


 
 

WTOREK 18:30 - 18:45
CZWARTEK 18:30 - 18:45
NIEDZIELA 7:30 - 8:00
litewski@radio.bialystok.pl

Prowadzący:

Ruta Burdyn
Robert Słowik
Zyta Wasiluk


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

"Lalka" Bolesław Prus

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok

REKLAMA
Nissan

"Koniec świata" Andrzej Fiedoruk

źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok