Głos polskich Litwinów


Głos polskich Litwinów

Głos polskich Litwinów, to audycja zawierająca treści kulturalne, społeczne i historyczne. Ma na celu głębsze poznawanie miejsc i ludzi zamieszkujących tereny północno-wschodniej Polski oraz Litwy. Relacje z ważnych dla mniejszości litewskiej uroczystości i świąt. Muzyka ludowa i estradowa.

Analiza zachowanych elementów gwary litewskiej i nazewnictwa. Informacje o życiu litewskiej diaspory mieszkającej w innych krajach świata. Reportaże o ludziach i zjawiskach społecznych. Wywiady z prezydentami, premierami, historykami, językoznawcami i innymi ciekawymi osobami. Audycje pełnią rolę filaru podtrzymującego tożsamość narodową polskich Litwinów.


Przełożone matury - 09.04.2020

Przełożono termin egzaminów ósmoklasisty i matury.



Litwini w Południowej Ameryce - 2020.04.07

Litwini mieszkający w Ameryce Południowej znaleźli się podczas fali emigracji sto lat temu. Dziś młode pokolenie rzadko zna język przodków, lecz w sercu i na wytatuowanych litewskich herbach czują więź z ojczyzną dziadków- twierdzi wiceszef Światowej Organizacji Młodzieży Litewskiej Aidas Staskevicius.



Rolnicy w niepewności

Nadal nie ma ustaleń na podstawie których, rolnicy z gmin przygranicznych, uprawiający pola dzierżawione na Litwie mogliby przekraczać granicę by prowadzić tam prace. Wójt gminy Puńsk Witold Liszkowski wysłał już kilka pism w tej sprawie do różnych instytucji. Jednak jak się okazuje, brak jest szybkiego działania na "górze".



Akcja Domu Kultury Litewskiej w Puńsku 02.04.2020

Zostańcie w domu, chrońcie siebie i innych, abyśmy szybciej znów mogli powrócić na scenę - zachęca wszystkich, a zwłaszcza młodych artystów pani reżyser Domu Kultury Litewskiej w Puńsku.



Próbny egzamin ósmoklasisty zdalnie.

Od poniedziałku trwa próbny egzamin ósmoklasisty , który zdaniem dyrektora szkoły podstawowej w Puńsku Jana Wydry jest raczej dodatkową możliwością spawdzenia się w obecnej sytuacji.





Jak pracują sklepy i apteki w Puńsku? 26.03.2020

Apteki i sklepy spożywcze pozostają do usług klientów.



Stan epidemii 24.03.2020

Stan epidemii wkrada sie do wszystkich dziedzin życia.



Szkoły i kultura w czasie pandemii

Dyrektorzy dwóch największych litewskich szkół podstawowych zastanawiają się jak zorganizować dzieciom naukę w domach. Największym problemem nie jest brak rozwiązań technicznych ale prawnych.



Zdalna nauka i praca - 19.03.2020.

Zasady nauczania przez Internet w wiejskiej szkole podstawowej w Widugierach. Okazuje się, że dzieci sumiennie wykonują zadania wyznaczone za pośrednictwem Internetu. Tworzymy grupy, posługujemy się dziennikiem elektronicznym i prosimy rodziców o nadzór- twierdzi Anna Samulewicz- dyrektor SP w Widugierach.




 
 

WTOREK 18:30 - 18:45
CZWARTEK 18:30 - 18:45
NIEDZIELA 7:30 - 8:00
litewski@radio.bialystok.pl

Prowadzący:

Ruta Burdyn
Robert Słowik
Zyta Wasiluk


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

Pomagamy szpitalom

Świąteczny Koncert Życzeń

"Wędrowny zakład fotograficzny" Agnieszki Pajączkowskiej

źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok