Wielka Piątka – test, który przeniesie Twój proces rekrutacyjny na wyższy poziom! Gdzie jeszcze można go wykorzystać?

[Artykuł sponsorowany]

11.05.2023, 12:01, akt. 12:02


Wielka Piątka – test, który przeniesie Twój proces rekrutacyjny na wyższy poziom! Gdzie jeszcze można go wykorzystać?
Wielka Piątka – test, który przeniesie Twój proces rekrutacyjny na wyższy poziom! Gdzie jeszcze można go wykorzystać?

Test Wielkiej Piątki to jedno z najbardziej rzetelnych narzędzi psychometrycznych. Może stanowić wsparcie w procesie rekrutacji, zarządzania talentami w firmie czy planowania kariery. Dostarcza cennych informacji o potencjale, nastawieniu do życia i umiejętnościach interpersonalnych danej osoby. Co jeszcze powinniśmy o nim wiedzieć?

Koncepcja Wielkiej Piątki – czym jest model Big Five?

Pięcioczynnikowy Model Osobowości – zwany potocznie Wielką Piątką – to teoria opracowana przez dwójkę amerykańskich psychologów. W 1985 r. Paul Costa oraz Robert McCrae opublikowali wyniki swoich badań, nazwane Five Factors Model (FFM). Sam termin „Wielka Piątka” (ang. Big Five) został stworzony już wcześniej, a mianowicie w 1976 r. przez Lewisa Goldberga.

  1.  Costa oraz R. McCrae wyszczególnili pięć czynników tworzących ludzką osobowość. Należą do nich: ekstrawersja, neurotyczność, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność. Każdy czynnik jest scharakteryzowany przez sześć składników. Przykładowo pożądaną przez pracodawców sumienność określają takie cechy jak samodyscyplina, rozwaga, obowiązkowość, dążenie do osiągnięć, kompetencja oraz skłonność do porządku.

Wielka Piątka – test osobowości

Czynniki wymienione w modelu Wielkiej Piątki uznaje się za uniwersalne (niezależne od rasy, płci i kultury), niezmienne i uwarunkowane biologicznie (podlegające dziedziczeniu). Przyjęto, że wszystkie realnie istnieją, czyli oddziałują na różne aspekty życia – nawet te z pozoru niezwiązane z osobowością. Zakres badań inspirowanych teorią Big Five jest bardzo szeroki i nie ogranicza się jedynie do lepszego zrozumienia różnic indywidualnych.

Według badań naukowych cechy osobowości wpływają m.in. na:

  • wybory zawodowe,
  • posiadane kompetencje,
  • motywację do działania,
  • osiągane sukcesy,
  • umiejętności przywódcze,
  • kreatywność.

Wielka Piątka Osobowości – nowoczesne rozwiązania dla biznesu

Czy zdawałeś sobie sprawę z faktu, że każdego roku blisko 95% wszystkich organizacji zatrudnia niewłaściwe osoby? To z kolei generuje spore straty, nie tylko finansowe. Właściwe decyzje w zakresie HR – w tym zatrudnianie dobrych pracowników – pozwala osiągać lepsze wyniki biznesowe, a w efekcie prowadzi do sukcesu całego przedsiębiorstwa.

Nic dziwnego, że coraz więcej firm stawia na nowoczesne metody rekrutacji oraz oceny zatrudnionych już pracowników. Pora pożegnać stronniczość i decyzje wydane na podstawie subiektywnych odczuć rekruterów. Doskonałe wsparcie dla biznesu stanowią narzędzia obiektywne i poparte solidną analityką danych.

Kompleksowego wsparcia w tym zakresie udzieli Master Management Poland – firma z ponad 35-letnim doświadczeniem, mogąca pochwalić się akredytacją The British Psychological Society, International Test Commission oraz EFPA. Testy kognitywne, testy typologiczne, testy bazujące na Wielkiej Piątce i wiele innych można znaleźć na: https://master-hr.pl/assessment-testy/easi-test-typologiczny/.

Wdrożenie proponowanych rozwiązań podniesie jakość procesów rekrutacyjnych oraz usprawni ich przebieg. Zaoszczędzony w ten sposób czas można zainwestować w działania strategiczne takie jak onboarding pracowników, szkolenia czy rozwijanie talentów.

Wyniki Testu Wielkiej Piątki – jak można je wykorzystać?

Wyniki testu Wielkiej Piątki pozwalają na obszerne i szczegółowe podsumowanie mocnych i słabych stron danego profilu osobowości. Pozwalają na wprowadzenie zmian mających na celu poprawę efektów uczenia się czy też lepsze planowanie działań.

Zwiększają samoświadomość, a co za tym idzie – wspierają proces samodoskonalenia się. Określenie cech osobowości pozwala również określić ich wpływ na podejmowanie decyzji, koncentrowanie się na zadaniach i ludziach, radzenie sobie ze stresem, identyfikowanie ryzyka czy zarządzanie pracą.


 
 

REKLAMA
OiFP BRZYDKI KACZOREK

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

REKLAMA
STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO OIFP

REKLAMA
CARMINA BURANA KONCERT ORATORYJNY OIFP

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok