Innowacyjne i ekologiczne ogrzewanie domu z pomocą pieca zgazowującego drewno i pellet

[Artykuł sponsorowany]

26.02.2024, 14:50, akt. 14:51


Innowacyjne i ekologiczne ogrzewanie domu z pomocą pieca zgazowującego drewno i pellet
Innowacyjne i ekologiczne ogrzewanie domu z pomocą pieca zgazowującego drewno i pellet

Piece zgazowujące drewno z możliwością palenia pelletem to zaawansowane urządzenia grzewcze, które wykorzystują proces zgazowania biomasy (drewna lub pelletu) do wytwarzania ciepła. Są one efektywniejsze i bardziej ekologiczne, niż tradycyjne piece na drewno, ponieważ umożliwiają lepsze spalanie materiału przy niższych emisjach szkodliwych substancji.

Jak działają piece zgazowującego drewno i pellet?

W piecach zgazowujących proces spalania jest podzielony na dwie główne fazy: zgazowanie i spalanie gazów. Najpierw drewno lub pellet są powoli zgazowywane w komorze zgazowania przy ograniczonym dostępie tlenu. Proces ten wytwarza gaz bogaty w energię (głównie monooksyd węgla, wodór i metan), który jest następnie doprowadzany do komory spalania, gdzie przy dostępie odpowiedniej ilości tlenu dochodzi do jego całkowitego spalenia. Dzięki oddzieleniu procesu zgazowania od spalania, piece zgazowujące mogą pracować z wyższą efektywnością niż tradycyjne piece na drewno. Pozwala to na lepsze wykorzystanie energii zawartej w drewnie lub pelletach, co przekłada się na większą ilość ciepła wyprodukowanego z tej samej ilości paliwa.

Oszczędność i ekologia

Dzięki zużywaniu mniejszej ilości materiałów w piecach zgazowujących do wytworzenia ciepła oszczędzamy przede wszystkim pieniądze, ale jesteśmy także bardziej ekologiczni. Możliwość palenia zarówno drewnem, jak i pelletem daje użytkownikom większą elastyczność w wyborze paliwa, co może być korzystne z punktu widzenia dostępności materiałów i kosztów grzania. Piece te są zaprojektowane tak, aby łatwo można było przełączać między różnymi typami biomasy. Poza mniejszym zużyciem drewna redukujemy również ilość emitowanych szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu (NOx), tlenki węgla (CO) czy cząstki stałe. To sprawia, że piece zgazowujące są bardziej przyjazne dla środowiska w porównaniu do tradycyjnych metod ogrzewania domu.

Automatyzacja i kontrola

Nowoczesne piece zgazowujące są często wyposażone w zaawansowane systemy sterowania, które automatycznie regulują proces spalania, dostosowując go do aktualnego zapotrzebowania na ciepło i charakterystyki spalanego paliwa. To zapewnia nie tylko wygodę użytkowania, ale także przyczynia się do optymalizacji zużycia paliwa i minimalizacji emisji szkodliwych substancji.

Piece zgazowujące drewno z możliwością palenia pelletem są przykładem wykorzystania technologii w celu poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia wpływu na środowisko. Ich rozwój i stosowanie wpisuje się w globalne tendencje poszukiwania i wdrażania rozwiązań zwiększających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Jakie są koszty instalacji pieca zgazowującego drewno i pellet?

Cena samego pieca może różnić się w zależności od wielu czynników, na przykład producenta, mocy pieca czy jego funkcji dodatkowych. Do kosztów zakupu pieca należy dodać koszty instalacji, które mogą obejmować prace montażowe, system kominowy, zbiornik na paliwo, systemy dystrybucji ciepła oraz inne akcesoria i prace adaptacyjne. Te koszty mogą wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Warto wiedzieć, że w Polsce istnieją programy dotacyjne i wsparcie finansowe dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw inwestujących w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, które mogą obejmować także piece zgazowujące drewno i pellet.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kwot dofinansowania, kwalifikowalności oraz procedury aplikacyjnej, najlepiej odwiedzić oficjalne strony odpowiednich programów lub skontaktować się z lokalnymi urzędami.

Polecamy także konsultację z fachowcem lub firmą instalacyjną, która może również ocenić wymogi techniczne i prawne oraz zaproponować najlepsze rozwiązanie dostosowane do konkretnego domu. Zachęcamy do kontaktu z PND Energia, która w branży odnawialnych źródeł energii działa od 2016 roku. Oprócz dobrania najkorzystniejszego rozwiązania z katalogu swoich ofert do Państwa domów, przeprowadzają montaż, oferują pomoc w uzyskaniu dofinansowania i monitorują instalację.


 
 

REKLAMA
Nie Teatr OXFORD DRAMA - koncert

REKLAMA
OiFP RESPIRO DUO, MUZYCZNE OBLICZA KOBIETY

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok