Radio Białystok | Patronaty | II edycja Programu Certyfikacyjnego dla gmin "Przyjazna Polska"

II edycja Programu Certyfikacyjnego dla gmin "Przyjazna Polska"


Źródło: mat. org.
Źródło: mat. org.

"Przyjazna Polska" to przedsięwzięcie, które narodziło się z chęci wskazania i wykorzystania potencjału polskich gmin oraz ich atrakcyjności.

Celem jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania.

W szczególności program promuje polskie gminy, które spełniają następujące kryteria:

- zapewniają przyjazne podejście administracji do biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości,
- w rozwoju społeczno-ekonomicznym i dbaniu o środowisko naturalne kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności oraz dążą do zrównoważonego rozwoju,
- stwarzają korzystne warunki do rozwoju aktywności obywatelskiej i biznesu,
- działają na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy,
- dbają o rozwój dzieci i młodzieży poprzez działania podejmowane w zakresie edukacji, sportu, kultury i rekreacji,
- stwarzają korzystne i godne warunki życia dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
- dążą do podnoszenia jakości oraz stanu infrastruktury technicznej,
- charakteryzują się gospodarnością i umiejętnością tworzenia oraz realizowania planów rozwojowych.

Kategorie Programu:

Uczestnicy programu mają możliwość wzięcia udziału w dziewięciu certyfikacjach tematycznych:
- "Certyfikowana Lokalizacja Biznesu"
- "Dobre Miejsce Zamieszkania"
- "Kraina Historii i Kultury"
- "Kraina Turystyki i Przygody"
- "Zielona Gmina"
- "eGmina"
- "Specjalistyczna Gmina Agro"
- "Gmina z Tradycją"
- "Kraina Zdrowia i Urody"

Zasady weryfikacji:

Program "Przyjazna Polska" trwa cały rok. By gmina mogła wziąć w nim udział, musi zaświadczyć, że posiadała ona prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez cały rok (nie ulegało ono zawieszeniu w trakcie roku kalendarzowego) oraz że na jej terenie w latach 2013-2015 nie funkcjonował zarząd komisaryczny. Ponadto każda gmina biorąca udział w programie i certyfikacji tematycznej musi móc wykazać, że spełnia standardy wybranej przez siebie certyfikacji.

Pierwszym krokiem dla gmin na drodze do uzyskania certyfikatu jest wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej oraz ankiety programu, a także, jeśli gmina zadeklarowała uczestnictwo w certyfikacji tematycznej, ankiety tematycznej. Ankieta podstawowa zawiera informacje m.in. na temat funkcjonujących w gminie działań, rozwiązań, przedsięwzięć, uchwał itp., mających na celu tworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego, to jest przyjaznego podejścia administracji gminy do: biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości. W ankiecie znajdują się również informacje dotyczące rozwoju gospodarczego gminy, społecznej odpowiedzialności, a także dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców, dbałości zarówno o młodzież jak i osoby starsze. Ankieta tematyczna natomiast zawiera szczegółowe pytania związane z podejmowaniem przedsięwzięć dotyczących danej certyfikacji, np. w przypadku "Dobrego Miejsca Zamieszkania" są to pytania z zakresu stwarzania przez gminę warunków do rozwoju mieszkalnictwa, zabezpieczania szeroko rozumianych potrzeb mieszkańców gminy, a także włączania ich w konsultacje i kształtowanie kierunków rozwoju gminy. Odpowiedzi zawarte w ankiecie są punktowane.

Biuro Programu weryfikuje prawidłowość dokumentacji złożonej przez uczestników. Komisja Programu i audytorzy na podstawie dokumentacji oraz dodatkowo uzyskanych informacji oceniają spełnienie przez gminę wymagań programu "Przyjazna Polska" oraz, jeśli dana gmina wybrała uczestnictwo w certyfikacji tematycznej, również standardów danej certyfikacji tematycznej. Po pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej dostarczonych dokumentów, w gminach przeprowadzane są audyty. Ostateczną decyzję o przyznaniu gminie certyfikatu podejmuje Kapituła Programu.

Program "Przyjazna Polska" jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.przyjaznapolska.pl.

(zmj na podst. mat. org.)

Patronat medialny: Polskie Radio Białystok


Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NASDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok