Radio Białystok | Patronaty | 12. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej

12. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej


To pierwszy w Polsce północno-wschodniej nowatorski festiwal muzyki dawnej. Od 11 lat jest jednym ze stałych punktów w ofercie kulturalnej Białegostoku.

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.12. Julliet EM Festival (Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej)

31 lipca - 8 listopada 2020"W przestrzeni Nieredukowalnego Ja"

Organizator: Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

Dyrektor Artystyczna Festiwalu: Anna Urszula Kucharska

Realizacja: Agnieszka Szwajgier (Polskie Radio)


O Festiwalu:

Nawiązuje do postaci donatorki Galerii im. Sleńdzińskich - ostatniej z rodu wileńskich artystów plastyków, jednej z prekursorek gry na kopiach klawesynów historycznych w Polsce, klawesynistki i pedagoga.

Tytuł tegorocznej edycji (31.07-8.11.2020) to "W przestrzeni Nieredukowalnego Ja". Idea przewodnia nawiązuje do poszukiwania definicji duszy transcendentnej i dyskursu, który w początkach epoki nowożytnej przybiera formę wojny filozoficznej - jednej z wielu w dręczonej epidemiami konfliktów epoce, którą - wg historyków - kończy rewolucja francuska.

Myśl przewodnia, jest rozwinięta w poszczególnych 25 wydarzeniach Festiwalu: koncertach, muzycznych prelekcjach i mini-panelach dyskusyjnych – stylizowanych na formy dziennikarstwa radiowego (audycja, transmisja koncertu, wywiad z artystą, słuchowisko, reportaż) i transmitowanych online.

25 wydarzeń muzycznych, stylizowanych na audycje radiowe, jest dostępne na platformach podcastowych: Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, RadioPublic, Spotify, Acast, Spreaker oraz festiwalowym kanale YouTube. Materiały będą stopniowo umieszczane i utrzymane do końca festiwalu. Część wydarzeń zostanie udostępniona przez partnerów medialnych i organizacyjnych w ich przestrzeni wirtualnej i czasie antenowym.

Program skoncentrowany wokół idei tytułowej - "W przestrzeni Nieredukowalnego Ja" - został podzielony na 7 części, stylizowanych na radiowe "ramówki".

Każda ramówka zawiera wydarzenie główne - KONCERT/SŁUCHOWISKO/FILM - oraz wydarzenie wprowadzające w tematykę - 12.&HOUSTON - FESTIWALOWY KWADRANS FILOZOFICZNY.

W każdej kolejnej części pojawiają się nowe wydarzenia towarzyszące: W PRACOWNI ARTYSTY, Z ARCHIWUM J., TROPIĄC TERMINOLOGIĘ.

Wzorem poprzednich edycji Julliet EM Festiwalu, jego charakterystyczna formuła oparta o ideę "zapożyczenia" między dyscyplinami artystycznymi oraz dobór wybitnych artystów pozostaje bez zmian.

Program edycji będzie realizowany przez polskich wirtuozów instrumentów historycznych, którzy w działalności artystycznej na równi z rekonstrukcją i stylową interpretacją utworów XVI-XVIII wieku, prezentują własne aranżacje, transkrypcje, improwizacje i kompozycje.

Wystąpią: Martyna Pastuszka, Tomasz Pokrzywiński, Krzysztof Firlus, Anna Urszula Kucharska, Judyta Tupczyńska, Marek Nahajowski oraz aktorzy - Maja Komorowska, Wiesław Komasa, Jarosław Kilian. Całość - stylizowaną na "dziennikarstwo radiowe" - będzie realizować dziennikarka Polskiego Radia - Agnieszka Szwajgier.

Julliet EM Festival to jedyny całkowicie muzyczny festiwal w Polsce, który, prezentując muzykę dawną na najwyższym profesjonalnym poziomie, konstruowany jest na wzór formy filozoficznego eseju. Słuchacz zostaje włączony w tok myślenia oparty o skojarzenia, ewokowane przez kolejność koncertów, wybór szczegółowy programu, grafikę materiałów promujących. Sposób narracji, inspirowany norwidowską "teorią przemilczeń i niedopowiedzeń", pomimo sugestii interpretacyjnych zawartych w tytule edycji, tytułach poszczególnych wydarzeń komentowanych zestawieniem utworów, ma jednak intencjonalnie formę otwartą. Konkluzje i pozamuzyczna puenta danej edycji są pozostawione indywidualnej wrażliwości Odbiorcy, jedynie zaproszonemu - przez układ wydarzeń festiwalowych (koncertów i imprez towarzyszących) do pójścia za narracją "autora".

Dyrektorem artystycznym Julliet EM Festivalu i pomysłodawcą jego koncepcji jest Anna Urszula Kucharska - klawesynistka, doktor sztuki muzycznej, pedagog, lingwistka, autorka scenariuszy spektakli z muzyką dawną.


Główne wydarzenia 12. Julliet EM Festivalu: godz. 20:12

 I. KONCERT

"Medytacja na c z a s u p r a g n i o n y" W2

Piątek (31.07.2020), Sobota (8.08.2020),Niedziela (16.08.2020)

Wykonawcy: Martyna Pastuszka, Adam Pastuszka, Tomasz Pokrzywiński, Krzysztof Firlus, Anna Urszula Kucharska

Program: J. J. FROBERGER, H. I. F. BIBER, J. S. BACH (ar. T. POKRZYWIŃSKI), Al. VILLENEUVE, A. U. KUCHARSKA

 II. FILM

"W poszukiwaniu Świętego Graala",scen. Anna Urszula Kucharska W5

Sobota (29.08.2020), Niedziela (6.09.2020)

 III. KONCERT

"Na granicy nieredukowalnego ja" W9

Sobota (12.09.2020), Niedziela (20.09.2020)

Wykonawcy: Martyna Pastuszka, Adam Pastuszka, Tomasz Pokrzywiński

Program: J. S. BACH, J. S. BACH (ar. T. POKRZYWIŃSKI), Al. VILLENEUVE

 IV. KONCERT

"…pour passer…" W13

Sobota (26.09.2020), Niedziela (4.10.2020)

Wykonawcy: Martyna Pastuszka, Tomasz Pokrzywiński, Krzysztof Firlus, Anna Urszula Kucharska

Program: J. J. FROBERGER, H. I. F. BIBER, J. S. BACH (ar. T. POKRZYWIŃSKI), A. U. KUCHARSKA

 V. FILM

"Most sztuki", reż. Eugène Green (2004) W17

Sobota (10.10.2020), Niedziela (18.10.2020)

 VI. KONCERT

"W mistyce liczb" cz. 1 W20, cz. 2 W.21

Sobota (24.10.2020), Niedziela (1.11.2020)

Wykonawcy: Anna Urszula Kucharska

Program: J. S. BACH (BWV988), J. KOCHANOWSKI

 VII. SŁUCHOWISKO

"Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią" reż. Jarosław Kilian W25

Sobota (30.10.2020), Niedziela (8.11.2020)

Wykonawcy: Maja Komorowska, Wiesław Komasa, Agnieszka Szwajgier (kier. muzyczne)


Wydarzenie towarzyszące stałe 12. Julliet EM Festivalu:

12.&HOUSTON - Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny: godz.
9:12

W audycji udział biorą m.in.: prof. UMFC dr hab. T. Kobierzycki, prof. dr hab. T. Stępień, prof. UKSW dr hab. B. Adamczewski

I. "Dusza, jaźń czy nieredukowalne-ja" W1

Piątek (31.07.2020), Sobota (8.08.2020), Niedziela (16.08.2020) 

II. "Osobność, osobowość i relacyjność" W3

Piątek (21.08.2020), Sobota (29.08.2020), Niedziela (6.09.2020) 

III. "Proporcja, blask i Pseudo-Dionizy" W6

Piątek (11.09.2020), Niedziela (20.09.2020) 

IV. "Racjonalizacja, medytacja, kontemplacja" W10

Piątek (25.09.2020), Niedziela (4.10.2020) 

V. "Apollo i Marsjasz" W14

Piątek (9.10.2020),Niedziela (18.10.2020) 

VI. "Wabi-sabi, teologia i numerologia" W18

Piątek (23.10.2020), Niedziela (1.11.2020) 

VII. "Nieredukowalne-ja i nieredukowalne" W22

Piątek (30.10.2020), Niedziela (8.11.2020)


Wydarzenie towarzyszące 12. Julliet EM Festivalu:

W PRACOWNI ARTYSTY: godz. 19:12

II. "Moje Drugie Ja i ja" - Spotkanie pre-koncertowe z Martyną Pastuszką W4

Piątek (21.08.2020), Niedziela (6.09.2020) 

III. "Aranżacja i ja" - Spotkanie pre-koncertowe z Tomaszem Pokrzywińskim W7

Piątek (11.09.2020), Niedziela (20.09.2020) 

IV. "Froberger i ja" - Spotkanie pre-koncertowe z Anną Urszulą Kucharską W11

Piątek (25.09.2020), Niedziela (4.10.2020) 

V. "Most sztuki i my" - Spotkanie pre-koncertowe z Agnieszką Szwajgier i Rafaelem Gabrielem Przybyłą W15

Piątek (9.10.2020), Niedziela (18.10.2020) 

VII. "Oni i ja" - Spotkanie pre-koncertowe z Arkadiuszem Koperkiewiczem W23

Piątek (30.10.2020), Niedziela (8.11.2020)


Wydarzenie towarzyszące 12. Julliet EM Festivalu:

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja: godz. 12:12 

III. "Z perspektywy flecisty" (Marek Nahajowski) W8

Sobota (12.09.2020), Niedziela (20.09.2020) 

IV. "Z perspektywy skrzypiec barokowych" (Judyta Tupczyńska) W12

Sobota (26.09.2020), Niedziela (4.10.2020) 

V. "Z perspektywy miłośnika i znawcy" (Krzysztof Dix) W16

Sobota (10.10.2020), Niedziela (18.10.2020) 

VII. "Z perspektywy lutnisty" (Witold Wilgos) W24

Sobota (31.10.2020), Niedziela (8.11.2020)

Wydarzenie towarzyszące 12. Julliet EM Festivalu: 

ARCHIWUM J. – reportaż: godz. 19:12 

VI. "Esej filozoficzny czy Festiwal Muzyki Dawnej?" W19

Piątek (23.10.2020), Niedziela (1.11.2020)

Siedem "RAMÓWEK"

JULLIET EMMF RADIO 31.07 - 8.11.2020:

Julliet EMMF Radio prezentuje:

31 lipca - 8 listopada 2020

"W przestrzeni Nieredukowalnego Ja"


Julliet EMMF Radio prezentuje: I

31.07-16.08.2020

31.07.2020 – piątek

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Dusza, jaźń czy nieredukowalne-ja” W1

20:12

KONCERT

„Medytacja na c z a s u p r a g n i o n y” W2

8.08.2020 – sobota

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Dusza, jaźń czy nieredukowalne-ja” W1

20:12

KONCERT

„Medytacja na c z a s u p r a g n i o n y” W2

16.08.2020 – niedziela

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Dusza, jaźń czy nieredukowalne-ja” W1

19:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Dusza, jaźń czy nieredukowalne-ja” W1

20:12

KONCERT:

„Medytacja na c z a s u p r a g n i o n y” W2

--------------------------------------------------------------------------------

Julliet EMMF Radio prezentuje: II

21.08-6.09.2020

21.08.2020 – piątek

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Osobność, osobowość i relacyjność” W3

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Martyną Pastuszką

„Moje Drugie Ja i ja” W4

29.08.2020 – sobota

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Osobność, osobowość i relacyjność” W3

20:12

FILM: „W poszukiwaniu świętego Graala” scen. Anna Urszula Kucharska W6

6.09.2020 – niedziela

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Osobność, osobowość i relacyjność” W3

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Martyną Pastuszką

„Moje Drugie Ja i ja” W4

20:12

FILM:

„W poszukiwaniu świętego Graala”, scen. Anna Urszula Kucharska W6

--------------------------------------------------------------------------------

Julliet EMMF Radio prezentuje: III

11.09-20.09.2020

11.09.2020 – piątek

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Proporcja, blask i Pseudo-Dionizy” W6

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Tomaszem Pokrzywińskim

„Aranżacja i ja” W7

12.09.2020 – sobota

12:12

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja

„Z perspektywy flecisty” W8

20:12

KONCERT:

„Na granicy nieredukowalnego ja” W9

20.09.2020 – niedziela

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Proporcja, blask i Pseudo-Dionizy” W6

12:12

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja

„Z perspektywy flecisty” W8

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Tomaszem Pokrzywińskim

„Aranżacja i ja” W7

20:12

KONCERT:

„Na granicy nieredukowalnego ja” W9

--------------------------------------------------------------------------------

Julliet EMMF Radio prezentuje: IV

25.09-4.10.2020

25.09.2020 – piątek

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Racjonalizacja, medytacja, kontemplacja” W10

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Anną Urszulą Kucharską

„Froberger i ja” W11

26.09.2020 – sobota

12:12

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja

„Z perspektywy skrzypiec barokowych” W12

20:12

KONCERT:

„…pour passer…” W13

4.10.2020 – niedziela

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Racjonalizacja, medytacja, kontemplacja” W10

12:12

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja W12

„Z perspektywy skrzypiec barokowych”

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Anną Urszulą Kucharską

„Froberger i ja” W11

20:12

KONCERT:

„…pour passer…” W13

--------------------------------------------------------------------------------

Julliet EMMF Radioprezentuje: V

9.10-18.10.2020

9.10.2020 – piątek

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Apollo i Marsjasz” W14

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Agnieszką Szwajgier i Rafaelem Gabrielem Przybyłą

„Most sztuki i my” W15

10.10.2020 – sobota

12:12

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja

„Z perspektywy miłośnika i znawcy” W16

20:12

FILM:

„Most sztuki”, reż. Eugène Green (2004) W17

18.10.2020 – niedziela

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Apollo i Marsjasz” W14

12:12

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja

„Z perspektywy miłośnika i znawcy” W16

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Agnieszką Szwajgier i Rafaelem Gabrielem Przybyłą

„Most sztuki i my” W15

20:12

FILM:

„Most sztuki”, reż. Eugène Green (2004) W17

--------------------------------------------------------------------------------

Julliet EMMF Radio prezentuje: VI

23.10-1.11.2020

23.10.2020 – piątek

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Wabi-sabi, teologia i numerologia” W18

19:12

ARCHIWUM J. – reportaż 

„Esej filozoficzny czy Festiwal Muzyki Dawnej?” W15

24.10.2020 – sobota

20:12

KONCERT:

„W mistyce liczb” W20

1.11.2020 – niedziela

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

„Wabi-sabi, teologia i numerologia” W18

19:12

ARCHIWUM J. – reportaż 

„Esej filozoficzny czy Festiwal Muzyki Dawnej?” W15

20:12

KONCERT:

„W mistyce liczb” W21

--------------------------------------------------------------------------------

Julliet EMMF Radio prezentuje: VII

30.10- 8.11.2020

30.10.2020 – piątek

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

Nieredukowalne-ja i nieredukowalne” W22

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Arkadiuszem Koperkiewiczem

„Oni i ja” W23

31.10.2020 – sobota

12:12

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja

„Z perspektywy lutnisty” W24

20:12

SŁUCHOWISKO:

„Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią” W25

8.11.2020 – niedziela

9:12

12.&HOUSTON – Festiwalowy Kwadrans Filozoficzny

Nieredukowalne-ja i nieredukowalne” W22

12:12

TROPIĄC TERMINOLOGIĘ – prelekcja

„Z perspektywy lutnisty” W24

19:12

W PRACOWNI ARTYSTY: spotkanie pre-koncertowe z Arkadiuszem Koperkiewiczem

„Oni i ja” W23

20:12

SŁUCHOWISKO:

„Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią” W25

źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Antonia na Podlasiu" Agnieszki Panasiuk

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia BiałystokDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok