Radio Białystok | Patronaty | Pilotaż konkursu "Nasz Zabytek"

Pilotaż konkursu "Nasz Zabytek"


Ponad 300 zgłoszeń zabytków z Dolnego Śląska i Podlasia w pilotażu konkursu "Nasz zabytek" Fundacji Most the Most.

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.

Zakończył się nabór zgłoszeń w I etapie pilotażowej edycji konkursu "Nasz zabytek". Fundacja Most the Most otrzymała 250 zgłoszeń zabytków z Dolnego Śląska i 71 z Podlasia. Propozycje są zróżnicowane, jednak ich wspólnym mianownikiem jest oddolne zaangażowanie lokalnych społeczności i ich troska o nasze dziedzictwo.

Komisja konkursowa wybierze spośród wszystkich zgłoszeń po jednym zabytku w pilotażowych w województwach. W kolejnym etapie konkursu mieszkańcy będą zgłaszać pomysły, w jaki sposób chcieliby korzystać z wybranych zabytków po ich rewaloryzacji.


- Zapoznaliśmy się już z pierwszymi zgłoszeniami. W znakomitej większości są one przepełnione ciekawą historią tych miejsc, świetnymi pomysłami, jak dać im nowe życie oraz pokaźną dawką dobrej energii. To pokazuje, że okoliczne zabytki odgrywają ważną rolę dla mieszkańców, którzy mają pomysł i potrzebę troski o ich wspólne dziedzictwo i historię. Społeczności Dolnego Śląska i Podlasia pokazały, że dla wspólnego dobra potrafią się zorganizować i wziąć sprawy we własne ręce - mówi Beata Kuchcińska, prezes Fundacji Most the Most.


Trwają prace związane z weryfikacją i oceną zgłoszeń. Jednym z jej elementów jest kontakt z właścicielami zabytków. - Kontaktujemy się z właścicielami, by uzyskać od nich odpowiednie dokumenty, ocenić możliwości realizacji projektu oraz oczywiście zyskać ich akceptację na jego przeprowadzenie. Ufam, że właściciele zabytków z entuzjazmem odniosą się do inicjatyw mieszkańców - tłumaczy Beata Kuchcińska.

Czas na pomysł

Komisja konkursowa wybierze po jednym zabytku w pilotażowych województwach. Po ogłoszeniu wyników przyjdzie czas na wybór funkcji zabytków. Lokalne społeczności ponownie zabiorą głos. Podobnie jak w pierwszym etapie konkursu, organizatorowi zależy na inicjatywie mieszkańców. Fundacja przez miesiąc będzie zbierać pomysły mieszkańców, w jaki sposób chcą użytkować odnowione zabytki. Pomysł będzie można zgłosić przez elektroniczny formularz, który będzie dostępny na stronie internetowej fundacji lub przez telefon. Zwycięskie zabytki oraz drugi konkurs (na pomysł) fundacja planuje ogłosić  w sierpniu 2021 r.

Co dalej?

Po wyborze pomysłów na wykorzystanie społeczne zwycięskich zabytków i podpisaniu umów z ich właścicielami, fundacja przyzna dofinansowanie na rewaloryzację zabytków i dostosowanie ich do wybranych w konkursie funkcji. Wysokość dotacji może sięgnąć nawet 1 000 000 zł.

Aktualne informacje o konkursie są na stronie Fundacji Most the Most mostthemost.pl/nasz-zabytek.

O konkursie

"Nasz zabytek" to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł, jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 zł). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Konkurs "Nasz zabytek" jest podzielony na dwie części:
• I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie;
• II Konkurs – wybór pomysłów na sposób użytkowania / nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.

Dlaczego warto się zaangażować?

Udział w konkursie "Nasz zabytek" to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły, pobudzić wyobraźnię, poczuć wpływ na własne otoczenie. Przekonać się, że nasze zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Każdy zgłoszony zabytek i pomysł ma szansę wygrać, a zgłaszający zostać lokalnym bohaterem.

Idea konkursu

Ideą konkursu jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie, wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Fundacja Most the Most chce, aby mieszkańcy województwa podlaskiego zaangażowali się w wybór zabytków do rewaloryzacji i sami wykreowali dla nich nowe przeznaczenie. Organizatorowi konkursu zależy na tym, żeby właściciel zwycięskiego zabytku włączył w prace studentów / absolwentów szkół i uczelni wyższych (np. architektury, konserwacji, historii sztuki), aby przy realizacji projektu mogli zdobywać doświadczenie zawodowe.

Celem, który Fundacja Most the Most chce uzyskać w perspektywie długofalowej, jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Fundacja planuje kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń. Może się to również przyczynić do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w której będzie miała miejsce rewaloryzacja zabytku.

Po pilotażu Fundacja Most the Most planuje ogłosić konkurs "Nasz Zabytek" w kolejnych województwach.

O Fundacji Most the Most 

Fundacja Most the Most jest niezależną organizacją non-profit. Misją jest budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy.


 - Jesteśmy mostem między przeszłością i przyszłością, inspiratorem i integratorem społeczeństwa na rzecz kultury. Odnawiamy zabytki i dajemy im nowe życie. Pokazujemy światu osiągnięcia Polski i Polaków. Budujemy dumę z naszej historii i kultury, naszych przodków i ich dokonań. Inicjujemy współpracę wielu środowisk i partnerów, bo wspólnie możemy więcej, a nawet najwięcej. Most the Most – łączymy pokolenia! - piszą organizatorzy Konkursu.


Aktualnie Fundacja Most the Most prowadzi pilotaż w województwie dolnośląskim i podkarpackim. Po jego zakończeniu planuje ogłosić konkurs "Nasz Zabytek" w kolejnych województwach.


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NASDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok