Radio Białystok | Wiadomości | 337 tys. zł dla Czeczena uniewinnionego w sprawie o wspieranie terroryzmu

337 tys. zł dla Czeczena uniewinnionego w sprawie o wspieranie terroryzmu

autor: Marta Nazarko

16.12.2019, 08:21, akt. 18:49

W sumie 337 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszny areszt zasądził w poniedziałek (16.12) Sąd Apelacyjny w Białymstoku Czeczenowi, uniewinnionemu od zarzutów wspierania terroryzmu. Ustaloną przez sąd I instancji kwotę zadośćuczynienia sąd obniżył o 61 tys. zł. Orzeczenie jest prawomocne.

Fotolia.com
Fotolia.com

Wniosek o 72 tys. zł odszkodowania oraz 1,5 mln zł w formie zadośćuczynienia za doznane krzywdy był związany ze śledztwem, które prowadziła białostocka delegatura Prokuratury Krajowej we współpracy z ABW. Zarzuciła ona czterem Czeczenom, że pięć lat temu działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała m.in. gromadzić pieniądze na potrzeby działań o charakterze terrorystycznym, prowadzonych przez tzw. Państwo Islamskie (IS).

Oskarżała ich też o organizowanie i kupowanie sprzętu paramilitarnego i rekrutowanie bojowników na tzw. dżihad w rejonach konfliktu zbrojnego. W akcie oskarżenia pojawił się też wątek leczenia w Polsce Czeczena rannego w walkach w Syrii.

Zarówno w śledztwie, jak i przed sądem obu instancji oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Argumentowali, że co prawda pieniądze były zbierane i przekazane (była mowa o kilkunastu tysiącach euro), ale nie na potrzeby IS, lecz na działalność niepodległościową bojowników czeczeńskich walczących o Czeczeńską Republikę Iczkerii.

Ostatecznie sąd prawomocnie skazał trzech Czeczenów. Uznał ich jednak za winnych wspierania (m.in. finansowego) nie IS, ale tzw. Emiratu Kaukaskiego - prowadzącego działalność o charakterze terrorystycznym w Rosji. Orzekł kary po dwa lata i miesiąc więzienia. Czwartą osobę sąd uniewinnił.

Wszyscy czterej oskarżeni byli przez niemal dwa lata tymczasowo aresztowani. Opuścili areszt tuż przed wyrokiem w pierwszej instancji. Mężczyzna, który ostatecznie został uniewinniony, złożył do sądu wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszny areszt.

Sąd Okręgowy w Białymstoku, jako sąd I instancji, rozpatrywał ten wniosek przy drzwiach zamkniętych. W kwietniu częściowo uznał roszczenie i zasądził prawie 13 tys. zł odszkodowania oraz 385 tys. zł zadośćuczynienia. Wyrok ten zaskarżyły obie strony; do sądu wpłynęły apelacje zarówno pełnomocnika wnioskodawcy, jak i prokuratury, która chciała uchylenia orzeczenia i zwrotu sprawy do pierwszej instancji.

Sąd apelacyjny rozpoznawał te odwołania - podobnie jak sąd pierwszej instancji - przy drzwiach zamkniętych, powołując się na ważny interes prywatny wnioskodawcy i jego rodziny. W poniedziałek (16.12) jawne było tylko samo orzeczenie, w którym sąd zasądził w sumie Czeczenowi 337 tys. zł, obniżając o 61 tys. zł kwotę zadośćuczynienia. Uzasadnienie wyroku zostało wygłoszone przy drzwiach zamkniętych.

Obrońcy trzech skazanych w głównym procesie Czeczenów złożyli do Sądu Najwyższego kasacje od wyroku. W ich ocenie, białostockie sądy orzekające w tej sprawie wyszły poza granice aktu oskarżenia, a sąd odwoławczy nie rozpoznał zarzutów apelacyjnych. SN nie wyznaczył jeszcze terminu rozpoznania tych kasacji.


| red: sk, rbon

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Białostocki sąd bada sprawę rekompensaty dla Czeczena, który niesłusznie spędził w areszcie prawie 2 lata

3.12.2019, 10:46

Przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku zakończył się we wtorek (3.12) proces odwoławczy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszny areszt dla Czeczena prawomocnie uniewinnionego od zarzutów wspierania terroryzmu. Sąd I instancji zasądził mu pieniądze, ale wyrok zaskarżyły obie strony.


Początek procesu apelacyjnego Czeczena skazanego za ranienie nożem dwóch mieszkańców Łomży

24.10.2019, 13:56

Zapewnia, że to był atak na tle narodowościowym i musiał się bronić. 27-letni Czeczen, który w Łomży zranił nożem dwie osoby, nie zgadza się z wyrokiem skazującym.


Sąd apelacyjny rozpatrzy sprawę odszkodowania za niesłuszny areszt dla Czeczena oskarżanego o wspieranie terroryzmu

11.08.2019, 20:11

Będzie ciąg dalszy procesu o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszny areszt dla Czeczena, prawomocnie uniewinnionego od zarzutów wspierania terroryzmu. Sąd I instancji zasądził mu pieniądze, ale wyrok zaskarżyły obie strony.

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Nie Teatr OXFORD DRAMA - koncert

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok