Radio Białystok | Wiadomości | Do 4 grudnia przedłużono konsultacje ws. przebiegu trasy S16 Ełk-Knyszyn

Do 4 grudnia przedłużono konsultacje ws. przebiegu trasy S16 Ełk-Knyszyn

9.11.2020, 16:09, akt. 16:13

Do 4 grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku przedłużyła konsultacje ws. planowanego przebiegu trasy S16 na odcinku Ełk-Knyszyn, który ma być elementem przyszłego szlaku Via Carpatia. Pierwotnie miały się one zakończyć 8 listopada.

Przez Biebrzański Park Narodowy ma przebiegać droga S16 Knyszyn-Ełk - Fot. Adam Janczewski
Przez Biebrzański Park Narodowy ma przebiegać droga S16 Knyszyn-Ełk - Fot. Adam Janczewski

W komunikacie na stronie GDDKiA podano, że stało się tak "ze względu na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa".

Opinie są zbierane w ramach tzw. badania informacyjno-konsultacyjnego w ramach prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla tej inwestycji. Zbiera je - na zlecenie GDDKiA - projektant tego odcinka drogi, firma Schuessler-Plan Inżynierzy sp. z.o.o. Formularze są na stronie http://s16-elk-knyszyn.pl., materiały są tez w urzędach gmin.

GDDKiA podaje, że plan zakłada, iż trasa ta miałaby być realizowana w latach 2024-2028 w systemie projektuj i buduj. Wykonawca tej inwestycji miałby być wyłoniony w 2024 r.


Po zakończeniu konsultacji będą przeanalizowane i opracowane wszystkie uwagi

Już wcześniej informowano, że po zakończeniu konsultacji będą przeanalizowane i opracowane wszystkie uwagi, które wpłyną. Powstanie raport jako element Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego (STEŚ) dla tej inwestycji. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Rafał Malinowski tłumaczył w ostatnich dniach, że jeśli będą konieczne nowe opracowania, to może być wydłużony termin na przygotowanie STEŚ. Według obecnej umowy, studium ma powstać do listopada 2021 r.

Przebieg trasy S16 na odcinku od Knyszyna do Ełku budzi emocje od początku, gdy zaczęły się prace projektowe, bo droga ma przebiegać przez największy polski park narodowy - Biebrzański. Park chroni jedne z najcenniejszych obszarów bagiennych w Europie, jest ostoją wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Już w 2019 r. swój sprzeciw zgłaszali np. kwaterodawcy znad Biebrzy, organizatorzy turystyki i część mieszkańców; negatywnie wypowiedziała się także wtedy dyrekcja i rada naukowa Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Swoje stanowisko w konsultacjach zajęła Fundacja dla Biebrzy, która negatywnie zaopiniowała wszystkie zaproponowane przez projektantów warianty trasy przez Biebrzański PN i zaproponowała własny wariant, omijający ten park od zachodu.

Jako Fundacja dla Biebrzy wyrażamy głębokie zaniepokojenie realizacją planów konsultacyjnych w trakcie trwania pandemii, a w związku z tym szczególnym ograniczeniem możliwości bezpośrednich spotkań z przedstawicielami GDDKiA oraz projektantami, by móc zapoznać się z planami przeprowadzenia różnych wariantów oraz braku możliwości zadawania pytań. Ponadto, nie zgadzamy się na realizację budowy tejże drogi ekspresowej w proponowanych wariantach, sugerując rozwiązanie alternatywne

- napisano w przekazanym stanowisku.

Pozytywną opinię wydało natomiast starostwo powiatowe w Mońkach. W zamieszczonym w ostatnich dniach w mediach społecznościowych starostwa monieckiego stanowisku powiatu monieckiego podano, że popiera on plan budowy drogi S16 "w wariantach lokalizujących jej przebieg" na terenie tego powiatu.

O planach przebiegu przez teren Biebrzańskiego PN samorząd powiatu napisał, że proponowane przejście tej drogi przez ten park w rejonie obecnej drogi krajowej nr 65 i trasy kolejowej E75 (Rail Baltica) powiat uważa za "najwłaściwsze rozwiązanie" spośród proponowanych wariantów, a proponowane rozwiązania techniczne dla tego miejsca poprawią bezpieczeństwo.

"Nie do zaakceptowania dla naszych samorządów są warianty alternatywne, omijające rejon powiatu monieckiego, gdyż spowodują one wykluczenie w rozwoju naszych terenów, ograniczą na wiele dziesięcioleci potencjał inwestycyjny, który lokować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej, pomijając między innymi tereny monieckie, co znacząco wpływać będzie na pogarszanie się kondycji lokalnej gospodarki" - ocenia starostwo w Mońkach.

źródło: PAP | red: mag

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Trwają konsultacje w sprawie budowy drogi S16, która ma przecinać Biebrzański PN

4.11.2020, 08:57

Do wyboru są cztery warianty - wszystkie biegną przez Biebrzański Park Narodowy.


Wojciech Borzuchowski [wideo]

2.12.2019, 08:25

"Jesteśmy świadomi, że każde przedsięwzięcie, które jest realizowane w terenie cennym przyrodniczo, niesie ze sobą pewne określone trudności, natomiast są one możliwe do pokonania" - mówi Wojciech Borzuchowski.


Przez Biebrzański Park Narodowy ma przebiegać droga S16 Knyszyn-Ełk

22.05.2019, 14:35

Przez Biebrzański Park Narodowy ma przebiegać droga S16 Knyszyn - Ełk - element trasy Via Carpatia - wynika z zaprezentowanych w środę w Knyszynie proponowanych korytarzy przebiegu drogi. Protestuje część mieszkańców; zaskoczona jest dyrekcja parku. GDDKiA nie wyklucza alternatywnego wariantu.

ZNAJDŹ NAS

Euro 2024 w Polskim Radiu Białystok

Podlaskie Centrum Produktu LokalnegoWycinka drzew na trasie Białystok - Olmonty, fot. Joanna Szubzda
REGION
23.06.2024, 12:54, akt. 24.06.2024, 10:09

Zakaz wycinki drzew - obszar zwiększony o 100 procent


80. rocznica bitwy pod Czerwonym Borem, 23.06.2024, fot. Paweł Wądołowski
REGION
23.06.2024, 09:03, akt. 14:55

80. rocznica bitwy w Czerwonym Borze

źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok