Radio Białystok | Wiadomości | Nie kończy się spór sądowy dotyczący odwołania dyrektor szkoły w Studziankach

Nie kończy się spór sądowy dotyczący odwołania dyrektor szkoły w Studziankach

autor: Ryszard Minko

20.01.2021, 14:02, akt. 14:18

Wojewoda Podlaski zapowiada skargę kasacyjną na ostatnie orzeczenia sądu administracyjnego w sprawie odwołania dyrektor Szkoły Podstawowej w Studziankach.

Fotolia.com
Fotolia.com

Kilka miesięcy temu burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz podjął dwie decyzje dotyczące Szkoły Podstawowej w Studziankach. Pierwsza dotyczyła odwołania dyrektor placówki - zainicjowała to część pracowników szkoły, zarzucając dyrektor między innymi mobbing. 

Druga decyzja dotyczyła rozpisania konkursu na to stanowisko. Obie decyzje burmistrza analizowały służby Wojewody Podlaskiego, który w trybie nadzoru je uchylił. W konsekwencji sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który z kolei dwukrotnie uchylił decyzje wojewody. Za pierwszym razem uznał, że burmistrz Wasilkowa miał prawo zwolnić dyrektor, a potem ogłosić konkurs na to stanowisko. Jednak orzeczenia sądu nie są prawomocne, dlatego rzecznik wojewody podlaskiego Anna Dzierżko poinformowała, że przygotowywana jest skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na drogę sądową z burmistrzem Wasilkowa wystąpiła też odwołana dyrektor placówki Jadwiga Piotrowska, która od samego początku podkreślała, że podwładnym wydawała jedynie polecenia służbowe dotyczące na przykład niespóźniania się do pracy. Teraz w procesie karnym zarzuca burmistrzowi zniesławienie, natomiast przed sądem pracy walczy o odszkodowanie.

Do czasu prawomocnego zakończenia sprawy burmistrz Wasilkowa wyznaczył jedną z nauczycielek na pełniącą obowiązki dyrektora szkoły.

| red: mag

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Sąd administracyjny uchylił decyzję wojewody ws. odwołania dyrektor szkoły podstawowej w Studziankach

2.12.2020, 12:17

Wojewoda podlaski nie miał racji, unieważniając decyzję burmistrza Wasilkowa dotyczącą odwołania dyrektor szkoły w Studziankach. Tak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, który rozpatrywał skargę burmistrza na rozstrzygnięcie wojewody.


Jedna z nauczycielek będzie pełnić obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Studziankach

6.10.2020, 11:37

Po kontrowersyjnym odwołaniu dotychczasowej dyrektor Szkołą Podstawową w Studziankach będzie kierowała jedna z nauczycielek. Nie kończy to jednak sporu, bo sprawa odwołania poprzedniej szefowej placówki wkrótce trafi na wokandę sądu administracyjnego.


Decyzja w sprawie odwołania dyrektor szkoły podstawowej w Studziankach jest nieważna

2.09.2020, 18:00

Wojewoda Podlaski stwierdził, że decyzja ws. odwołania dyrektora szkoły podstawowej w Studziankach jest nieważna. Oznacza to m.in., że teraz Jadwiga Piotrowska, która kierowała placówką, może odwołać się w tej sprawie do sądu.


Trwa spór o odwołanie dyrektor szkoły podstawowej w Studziankach

25.08.2020, 12:18

Na ostatniej sesji rady miejskiej w Wasilkowie, większość radnych zdecydowała o zawieszeniu konkursu na nowego dyrektora do czasu rozstrzygnięcia decyzji burmistrza przez wojewodę.


Konflikt w szkole w Studziankach - burmistrz odwołał dyrektor

7.08.2020, 09:55

Mimo negatywnej opinii Kuratorium Oświaty oraz sprzeciwu części rodziców i nauczycieli burmistrz Wasilkowa odwołał ze stanowiska dyrektor Szkoły Podstawowej w Studziankach.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

„Łamacz szyfrów” Andrzeja Fedorowiczafot. Paweł Wądołowski
ŁOMŻA
1.03.2021, 18:47, akt. 20:16

Medale za służbę i opiekę

źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok