Radio Białystok | Wiadomości | Unijny projekt Wodociągów Białostockich wraz z wiosną nabiera tempa

Unijny projekt Wodociągów Białostockich wraz z wiosną nabiera tempa

[Artykuł sponsorowany]

29.03.2021, 00:01

Realizowany przez Wodociągi Białostockie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej projekt "Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap" w pierwszym tegorocznym kwartale przebiegał planowo. Wraz z nadejściem wiosny prace budowlane zaczynają nabierać tempa.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Rzędziana
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Rzędziana

Aktualnie kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Rzędziana (Kontrakt 25) na Osiedlu Zawady. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Robót Ziemnych „WODREX” Leszek Jaworski z Białegostoku rozpoczął prace na początku grudnia ubiegłego roku. W styczniu b. r. z uwagi na niskie temperatury i obfite opady śniegu prace zostały wstrzymane. Roboty budowlane w związku z poprawą pogody zostały wznowione w połowie marca.

W pierwszej dekadzie kwietnia Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Maria Drabent i Jacek Drabent Spółka Jawna z Białegostoku po zakończonych pracach przygotowawczych, planuje rozpocząć roboty budowlane na ulicach: Kiemliczów (Kontrakt 22), Wasilkowskiej (Kontrakt 23), Zwierzynieckiej – 49 KDW (Kontrakt 24) i Polnej (Kontrakt 26).

Ponadto na ulicach: Kiemliczów, Zwierzynieckiej – 49 KDW, Polnej i Rzędziana ze środków własnych Wodociągów Białostockich realizowana będzie sieć wodociągowa.

Zakończenie wszystkich prac na tych ulicach planuje się w październiku 2021 r.
W efekcie jeszcze więcej mieszkańców Białegostoku będzie mogło przyłączyć swoje nieruchomości do nowych sieci.

  

Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków


Ponadto trwają prace na dwóch największych kontraktach realizowanych w ramach Projektu. Na terenie oczyszczalni w ramach zadania Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków kontynuowane są prace związane z naprawą i zabezpieczeniem powierzchni betonowych osadników wstępnych  oraz komór bloku biologicznego przewidzianych do zhermetyzowania, a w kwietniu planowane jest  rozpoczęcie prac związanych z  rozruchem  i ruchem  próbnym  pierwszych  zhermetyzowanych obiektów po zainstalowaniu urządzeń do dezodoryzacji powietrza.         

  

Modernizacja stawów infiltracyjnych


W ramach drugiego zadania Modernizacja stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie wznowiono prace modernizacyjne na drugim ciągu stawów infiltracyjnych polegające na usunięciu namułów, przebudowie skarp i wymianie złoża filtracyjnego. Wykonywane są również roboty konstrukcyjno - budowlane i elektryczne.

Zakończenie realizacji całego Projektu zaplanowane jest na wiosnę 2022 r. Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać na stronie Projektu: www.projekt- wodociagibialystok.pl.

Nazwa Beneficjenta: "Wodociągi Białostockie" sp. z o. o.
Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap
Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN
Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach.PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
OiFP Inauguracja

REKLAMA
OiFP - Broadway

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego


fot. Paweł Wądołowski
PRZYRODA
30.09.2023, 08:47, akt. 18:37

Nurkowie posprzątali Biebrzę


źródło: www.radio.bialystok.pl​

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok