Radio Białystok | Wiadomości | Prezydent Białegostoku z wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok

Prezydent Białegostoku z wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok

autor: Edyta Wołosik

21.06.2021, 14:12, akt. 14:58

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski dostał w poniedziałek wotum zaufania od radnych. Decyzję poprzedziła prezentacja raportu i debata o stanie miasta. Na tej samej sesji uzyskał też absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. W obu głosowaniach przeciwko byli opozycyjni radni PiS.

Tadeusz Truskolaski, fot. Joanna Szubzda
Tadeusz Truskolaski, fot. Joanna Szubzda


0:00
0:00
Prezydent Białegostoku z wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok - relacja Edyty Wołosik | Pobierz plik.


0:00
0:00
"Raport o stanie miasta" - relacja Edyty Wołosik | Pobierz plik.


Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.

Zgodnie ze znowelizowanymi w styczniu 2018 roku zapisami ustawy o samorządzie gminnym, wójt (w przypadku Białegostoku - prezydent) co roku przedstawia radzie raport o stanie gminy; dotyczy on działalności w roku poprzednim. Po nim odbywa się debata, w której mogą też wziąć udział mieszkańcy (wniosek musi być poparty odpowiednią liczbą podpisów). Procedurę kończy głosowanie uchwały nad wotum zaufania.

Z przepisów wynika, że po nieudzieleniu wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta (prezydenta).

Raport o stanie miasta, zaprezentowany przez prezydenta Białegostoku obejmował m.in. dane demograficzne miasta oraz poszczególne aspekty działalności samorządu, np. gospodarkę, zagospodarowanie przestrzenne czy ochronę środowiska. "Ten stan jest zadowalający, jest dobry mimo tego, że było bardzo dużo okoliczności niesprzyjających" - mówił Tadeusz Truskolaski.


Białystok liczył na koniec 2020 roku blisko 297 tys. mieszkańców

Z danych o ludności wynika, że Białystok liczył na koniec 2020 roku niespełna 297 tys. mieszkańców. To o około pół tysiąca mniej niż rok wcześniej. Mimo to przyrost naturalny wciąż jest dodatni. Wyniósł 91 osób, choć - jak mówił prezydent miasta - Tadeusz Truskolaski - w ubiegłym latach było to nawet po kilkaset osób.

Odnosząc się do sytuacji transportu i komunikacji w mieście przyznał, że - w związku z szybko rosnącą liczbą samochodów - są problemy z miejscami do parkowania. Zwracał uwagę na działalność strefy płatnego parkowania w centrum, której celem działania jest - jak to ujął - "ekonomiczne wymuszenie rotacji".

Najpoważniejsza miejska inwestycja, to - współfinansowana z UE - i zakończona pod koniec ub. roku budowa tzw. drogowego węzła Porosły, czyli układu drogowego na wjeździe do Białegostoku od strony Warszawy. Tadeusz Truskolaski zwracał uwagę, że inwestycję wspierał też m.in. samorząd województwa. Zakończyła się też np. przebudowa ulicy Klepackiej, którą poprowadzono pod linią kolejową, zapewniając bezkolizyjny dojazd do Białegostoku z podmiejskich miejscowości.

Jeśli chodzi o zieleń, to z "Raportu o stanie miasta" dowiadujemy się, że jej udział w powierzchni Białegostoku to ponad 26 procent, z czego najwięcej - 18,5 proc. stanowią lasy. 

Ciekawostką z pewnością jest to, że w mieście jest 106 mostów, estakad, wiaduktów i tuneli. W 2020 roku o 17,5 kilometra wzrosła długość sieci kanalizacyjnej i podobnie - wodociągowej. 

Szefowa klubu radnych Koalicji Obywatelskiej (wspierającego prezydenta) Katarzyna Jamróz mówiła w dyskusji przed głosowaniem, że widać zmiany zachodzące w przestrzeni miasta, również wymieniała największe białostockie inwestycje, ale i takie inicjatywy jak np. powołanie pełnomocnika prezydenta Białegostoku ds. równego traktowania. "Uważam, że miasto zarządzane jest w sposób właściwy" - powiedziała, zapowiadając głosowanie klubu KO za udzieleniem wotum zaufania.


Nie wszystkie inwestycje zostały zrealizowane

Za zagłosowali też dwaj radni związani z Ruchem Polska 2050. Przewodniczący klubu PiS Henryk Dębowski przyznał, że miasto się rozwija, ale - jak to ujął - do "beczki miodu, którą wytoczył prezydent" dołożył "łyżkę dziegciu". W jego ocenie prezydent pominął w raporcie strategiczne inwestycje, których dotąd nie zrealizowano. Wśród nich Dębowski wymienił budowę hali sportowo-widowiskowej, kwestię pasa startowego na Krywlanach (obecnie wykorzystywanego w niepełnej długości) i budowę tam lotniskowej infrastruktury czy budowę basenu o wymiarach olimpijskich z aquaparkiem.

Wspomniał też o rosnącym zadłużeniu miasta; mówił o "braku realnego zaangażowania" w Krajowy Plan Odbudowy zarzucając władzom miasta, że złożyły bardzo mało projektów do tego planu. Zarzucał Truskolaskiemu, że "dużo czasu poświęca na politykę krajową". "Dla nas ważny jest samorząd białostocki i oczekujemy od pana prezydenta, że będzie wspierał mieszkańców (...)", żeby się wsłuchać w ich potrzeby" - mówił Dębowski zapowiadając głosowanie przeciw.

"Proszę mnie nie posądzać o te zbrodnie, których nie popełniłem, bo w 2020 roku nie realizowaliśmy takich inwestycji, jak basen czy hala widowiskowo-sportowa" - odpowiadał prezydent.

Ostatecznie za udzieleniem mu wotum zaufania było 16 radnych (KO i Ruchu Polska 2050), 10 (klub PiS) zagłosowało przeciw. Podobny wynik przyniosło głosowanie nad udzieleniem prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok (tu głosów za udzieleniem absolutorium było 16, przeciw 11).

Wcześniej o głosowanie na tak apelował do radnych PiS przewodniczący rady Łukasz Prokorym (KO). Mówił, że o ile głosowanie w sprawie wotum zaufania to akt polityczny, to dotyczące absolutorium nazwał "aktem merytorycznym", zwracał uwagę że Regionalna Izba Obrachunkowa nie dopatrzyła się w realizacji budżetu żadnych nieprawidłowości.

Według przedstawionych wcześniej przez Tadeusza Truskolaskiego danych finansowych, dochody w 2020 roku przekroczyły 2,24 mld zł, wydatki - 2,27 mld zł; deficyt wyniósł 34,2 mln zł i stanowił 30 proc. deficytu zaplanowanego na blisko 112,5 mln zł. Ocenił, że mimo trudności budżet został zrealizowany "bardzo dobrze".

źródło: PAP | red: sk

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Burmistrz Augustowa dostał od radnych absolutorium

11.06.2021, 08:52

Dobry gospodarz rozwijający Augustów, czy administrator prowadzący miasto w stronę stagnacji? Wczoraj przez niemal sześć godzin spierali się o to miejscy radni podczas dyskusji nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Mirosławowi Karolczukowi. Poparło go 11 radnych, a 8 było przeciw.


Niemal trzy godziny trwał spór o to, czy prezydentowi Suwałk udzielić wotum zaufania oraz absolutorium

27.05.2021, 08:29

Nie było jednak niespodzianki - Czesław Renkiewicz jedno i drugie otrzymał.


Radni Zambrowa udzielili swojemu burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu

25.05.2021, 13:40

Siedemnastoma głosami za, bez ani jednego sprzeciwu radni Zambrowa udzielili swojemu burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wcześniej cała dwudziestka miejskich radnych jednomyślnie zagłosowała za wotum zaufania dla burmistrza.

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP LIFE IS A CABARET, SHOW TANECZNO-WOKALNE

REKLAMA
OiFP JESUS CHRIST SUPERSTAR

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego
fot. Paweł Wądołowski
GRAJEWO
2.03.2024, 20:13, akt. 3.03.2024, 07:19

Klub sportowy Warmia Grajewo istnieje już 100 lat
źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok