Radio Białystok | Wiadomości | Wysokie Mazowieckie: Marek Kajurek nowym przewodniczącym rady miejskiej

Wysokie Mazowieckie: Marek Kajurek nowym przewodniczącym rady miejskiej

autor: Adam Dąbrowski

25.06.2021, 15:52, akt. 15:55

Marek Kajurek został nowym przewodniczącym rady miejskiej Wysokiego Mazowieckiego. Był jedynym zgłoszonym kandydatem i w tajnym głosowaniu zdobył poparcie dwunastu z czternastu radnych.

Wysokie Mazowieckie, Urząd Miasta, fot. Adam Dąbrowski
Wysokie Mazowieckie, Urząd Miasta, fot. Adam Dąbrowski

Przez ostatnie dwa lata, po odwołaniu pierwszego przewodniczącego rady, Marek Kajurek – jako najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący – przygotowywał, zwoływał i prowadził sesje radnych.

Zanim radni miejscy Wysokiego Mazowieckiego wybrali nowego przewodniczącego, przyjęli raport o stanie miasta i udzielili absolutorium burmistrzowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.


Absolutorium burmistrz Jarosław Siekierko otrzymał jedenastoma głosami, przy trzech wstrzymujących się, ale wcześniej radni jednomyślnie czternastoma głosami udzielili mu votum zaufania.

| red: maj

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

REKLAMA
OiFP RESPIRO DUO, MUZYCZNE OBLICZA KOBIETY

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok