Radio Białystok | Wiadomości | W Supraślu zakończyły się uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej

W Supraślu zakończyły się uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej

10.08.2023, 08:16, akt. 13:10

W prawosławnym klasztorze w Supraślu w czwartek (10.08) zakończyły się dwudniowe uroczystości ku czci Ikony Matki Boskiej Supraskiej. Święto należy do najważniejszych w tym monasterze. Poświęcono ikonostas w głównej świątyni tego klasztoru.

Uroczystości ku czci Supraskiej ikony Matki Bożej,10.08.2020, fot. Anna Petrovska
Uroczystości ku czci Supraskiej ikony Matki Bożej,10.08.2020, fot. Anna Petrovska

Święto Ikony Matki Boskiej Supraskiej przypada rokrocznie 10 sierpnia. Jest obok Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i święta Ewangelisty Jana Teologa najważniejszym w supraskim klasztorze. Uroczystościom przy ołtarzu polowym przewodniczył w asyście innych hierarchów ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub.

Przed główną liturgią poświęcony został ikonostas w głównej świątyni tego monasteru - cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Ikonostas jest rekonstrukcją pierwszego ikonostasu supraskiej cerkwi z XVI w. Składa się z czterech rzędów, w których umieszczono 39 ikon o łącznej powierzchni 54 m2. Największe z nich są ikony Chrystusa, Matki Boskiej, święta Zwiastowania i ikona Jana Teologa.

Podstawą do odtworzenia pierwotnego wyglądu ikonostasu stały się zapisy w rejestrze archimandryty Sergiusza Kimbara z 1557 r. Były to jedyne zachowane informacje o tym ikonostasie, bo nie zachowały się żadne zdjęcia ani rysunki oryginału.

Część wiernych przybyła na uroczystości do Supraśla w pieszych pielgrzymkach już w środę (9.08) i brała udział w wieczornych i nocnych nabożeństwach i modlitwach. Tradycyjnie najliczniejsza była grupa pątników, która przyszła do Supraśla z Białegostoku. Pielgrzymkę zorganizowało Bractwo Młodzieży Prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. W tym roku wzięło w niej udział ok. pół tysiąca osób.

Rzeką Supraśl przypłynęło kajakami 30 uczestników pielgrzymki z Gródka. Pierwszy odcinek przeszli pieszo, a drugiego dnia płynęli rzeką. Idea tej pielgrzymki wiąże się z historycznym przekazem o powstaniu klasztoru założonego przez mnichów z Gródka w miejscu, gdzie dopłynął krzyż spławiony przez nich rzeką Supraśl.

Oryginalna Ikona Matki Boskiej Supraskiej pochodziła z 1503 r. i była kopią XI-wiecznej ikony Matki Boskiej Smoleńskiej. Przez stulecia obraz ten wsławił się licznymi cudami. Czcili go zarówno prawosławni, jak i katolicy.

W czasie I wojny światowej ikonę wywieziono do Rosji, dokąd mnisi uciekli przed Niemcami. Tam zaginęła, jej los pozostaje nieznany. Obecna ikona jest kopią wykonaną w XIX w. W monasterze jest też druga podobna kopia.

źródło: PAP | red: bs

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Prawosławni z Białegostoku wyruszyli na pielgrzymkę do Supraśla

9.08.2023, 14:12

To jedna z najliczniejszych prawosławnych pielgrzymek. Z cerkwi Hagia Sophia wyruszyli dziś pątnicy na rozpoczynające się uroczystości ku czci Supraskiej ikony Matki Bożej w Supraślu. Pielgrzymi mają do pokonania około 15 kilometrów.


Pątnicy wyruszyli w kajakowej pielgrzymce na uroczystości ku czci Ikony Matki Boskiej w Supraślu

8.08.2023, 18:43

Około 30 osób wyruszyło we wtorek (8.08) z Gródka w kajakowej pielgrzymce na uroczystości ku czci Ikony Matki Boskiej w Supraślu. Spływ rzeką to nawiązanie do historycznego przekazu dotyczącego powstania supraskiego monasteru.


W Zaleszanach trwają uroczystości święta Zaleszańskiej ikony Matki Bożej i męczenników ziemi podlaskiej

28.07.2023, 19:49

Pomodlić się przed ikoną przybywają wierni z całego regionu. W domu zakonnym św. Katarzyny w Zaleszanach trwają dwudniowe uroczystości święta Zaleszańskiej ikony Matki Bożej i męczenników ziemi podlaskiej.

ZNAJDŹ NAS

PNBC

50 lat przy Świerkowej

Podlaskie nas rusza - Ruszamy w Podlaskie!


fot. Olga Gordiejew
REGION
23.07.2024, 17:40, akt. 18:12

Alarmująco niski poziom wody w Narwi


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok