Radio Białystok | Wiadomości | Kościół prawosławny będzie chronił dane osobowe

Kościół prawosławny będzie chronił dane osobowe

22.03.2011, 17:40, akt. 17:40

Generalny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski i zwierzchnik polskich prawosławnych abp Sawa podpisali we wtorek (22.03) zalecenia określające zasady ochrony danych osobowych w działalności Kościoła prawosławnego w Polsce.

Jest to drugie porozumienie dotyczące ochrony danych osobowych zawarte z Kościołem w Polsce. Pierwsze zostało podpisane w 2009 r. z Kościołem katolickim.

Celem porozumienia jest upowszechnianie informacji o tym, jak dane osobowe mogą być wykorzystywane w kościele czy związku wyznaniowym i jak z nimi postępować. Chodzi m.in. o zapowiedzi przedślubne czy dane osób, uczestników pielgrzymek organizowanych przez parafie.

Jak podkreślił GIODO, prawo powinno zapewnić, by dane członków kościoła i członków rodzin były zbierane tylko do ochrony prywatności.

"Nasza idea stworzenia poradnika z zakresu ochrony danych osobowych została bardzo ciepło przyjęta przez metropolitę Sawę" - powiedział Wojciech Wiewiórowski. Zaznaczył, że zwierzchnicy Kościoła prawosławnego sami określili, jakie problemy ich interesują.

Dokument, sporządzony głównie w formie pytań i odpowiedzi, zaleca m.in., by w przypadku zapowiedzi przedślubnych zakres informacji udostępnianych publicznie nie naruszał prawa do prywatności. "Wystarczy, że zapowiedzi zawierają imię, nazwisko i nazwę parafii, nie ma potrzeby, by znajdowały się tam dane adresowe" - wyjaśnił GIODO. Podobnie rzecz się ma ze zbieraniem danych osób, które np. uczestniczą w zorganizowanej przez parafię podróży czy pielgrzymce - można je gromadzić tylko w związku z wyjazdem, nie mogą być przetwarzane w innych celach.

Wśród podpisanych we wtorek zaleceń jest np. takie, które mówi, że osobie, która zamierza wystąpić z Kościoła prawosławnego, nie przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych z ksiąg parafialnych. "Zasady archiwizowania informacji zawartych w księgach parafialnych wynikają z innych niż ustawa o ochronie danych osobowych regulacji, a mianowicie z norm kanonicznych, które wskazują na konieczność stałego przechowywania informacji związanych z działalnością Kościoła prawosławnego i ich odpowiedniego zabezpieczenia" - głosi dokument.

Rozmowy z kościołami i związkami wyznaniowymi - jak powiedział Wojciech Wiewiórowski - są jednym z działań w kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie zainteresowania i świadomości społecznej, w zakresie ochrony danych osobowych.

Dokument został opracowany przez GIODO i Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Podobne zagadnienia rozstrzygnięto w podpisanej we wrześniu 2009 r. instrukcji dot. przetwarzania danych w Kościele katolickim w Polsce. Dokument, opracowany wówczas przez GIODO i Konferencję Episkopatu Polski, powstał - jak tłumaczył rzecznik KEP ks. Józef Kloch - w związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych przetwarzanych na potrzeby Kościoła katolickiego w Polsce. Według GIODO dokument ten jest swoistym kodeksem dobrych praktyk dot. ochrony danych w Kościele katolickim. (PAP, oprac. kjs)


PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujeszZNAJDŹ NAS

PNBC

50 lat przy Świerkowej

Podlaskie nas rusza - Ruszamy w Podlaskie!


Dzień Rodziny w Hodyszewie, fot. Paweł Wądołowski
REGION
20.07.2024, 10:04, akt. 19:45

Dzień Rodziny w Hodyszewie


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok