Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | Suwalska Wojskowa Komenda Uzupełnień straciła cierpliwość

Suwalska Wojskowa Komenda Uzupełnień straciła cierpliwość

autor: Marcin Kapuściński

23.09.2020, 09:27, akt. 09:31

Z nową oznaką nie będzie czekać do czasu, aż Ratusz opracuje nowy herb miasta. Chcą przyjąć obecnie obowiązujący, ale mogą natrafić na kolejne problemy.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach, foto A. Przybycień
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach, foto A. Przybycień

Zgodę na wykorzystanie herbu musi wydać rada miasta. Poprzedni wniosek WKU nie znalazł poparcia radnych, którzy tłumaczyli, że miejskie godło jest niepoprawne, a nowego wciąż nie zatwierdził resort spraw wewnętrznych. Szef komendy uzupełnień podpułkownik Jarosław Kowalewski podkreśla, że cała procedura trwa od czerwca 2019 roku, a jego jednostka wciąż pozostaje bez odznaki.


- Czekaliśmy ponad rok, ale oprócz przepychanek nic się w tej kwestii nie wydarzyło. Jaki dziś herb obowiązuje, to wszyscy wiemy. Zwróciłem się, więc do przewodniczącego rady miasta o wyrażenie zgody na użycie obecnego herbu. Nie ma u nas bowiem wymogu, aby ten występujący na oznace był cały czas aktualny. Może bowiem występować jako historyczny.


Nad nowym herbem wciąż pracuje komisja heraldyczna i nie wiadomo, kiedy te prace zakończy. Dlatego radni przyjęli wstępnie wniosek WKU o zgodę na używanie herbu. Przewodniczący rady Zdzisław Przełomiec przyznaje jednak, że w mieście wciąż nie określono zasad, na jakich ma to się odbywać.


- Rada miejska wyrażając zgodę na wykorzystanie herb, powinna opierać się na ustalonych przez siebie zasadach i trybie zapisanym w odrębnej uchwale. Powinna ona mówić, w jaki sposób to się odbywa, na jaki wniosek i jakie kwestie muszą być spełnione. Tych elementów rada miejska wciąż się nie dopracowała.


Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższej sesji. Cześć radnych wyraziła jednak obawę, czy taka forma będzie zgodna z prawem. Dlatego radny Jacek Juszkiewicz zaapelował o jak najszybsze zwołanie komisji statutowej i rozpoczęcie prac na takim regulaminem. Szczególnie że z podobnym wnioskiem jak WKU, wkrótce wystąpić ma jedna z suwalskich korporacji taksówkarskich.

| red: mik

ZOBACZ TEŻ:


Projekt nowego herbu Suwałk czekają kolejne poprawki

23.04.2020, 09:22

Komisja heraldyczna zakwestionowała m.in. jego kolorystykę, sylwetki świętych oraz kształt wzgórza. Wszystko wskazuje też na to, że herb nie będzie gotowy na sierpniowe obchody 300-lecia powstania miasta.


Miasto zleci opracowanie kolejnego projektu nowego herbu Suwałk

10.01.2020, 11:45

Będzie kolejny projekt nowego herbu Suwałk. To wynik czwartkowych (9.01) konsultacji przeprowadzonych w Ratuszu, w których udział wzięli heraldycy, lokalni historycy oraz suwalscy radni.


Radny apeluje do prezydenta Suwałk o niewprowadzanie nowej wersji herbu Suwałk

11.12.2019, 07:10

- Nie możemy dopuścić do tego, aby nowa wersja herbu Suwałk zaczęła obowiązywać - mówi radny z klubu Prawo i Sprawiedliwość Jacek Roszkowski. Złożył w tej sprawie interpelację do prezydenta.


Organizatorzy akcji "Nie dla nowego herbu Suwałk" zebrali ponad 1700 podpisów

6.12.2019, 18:14

Nie zgadzamy się aby decyzję o zmianie herbu miasta podejmowano za plecami mieszkańców" - mówili podczas konferencji organizatorzy akcji "Nie dla nowego herbu Suwałk". W ciągu zaledwie 5 dni zebrali oni pod petycją aż 1751 podpisów.


Wojskowa Komenda Uzupełnień i drużyna Ślepska Malowu nie mogą otrzymać zgody na użytkowanie herbu Suwałk

8.08.2019, 12:16

Wszystko przez to, że obowiązujące godło jest niepoprawne, a nowego wciąż nie zatwierdził resort spraw wewnętrznych.

ZNAJDŹ NAS

"Antonia na Podlasiu" Agnieszki Panasiuk

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok


Ogromny pożar hotelu w Augustowie, fot. Słuchacz
17.01.2021, 15:47, akt. 18.01.2021, 07:38

Ogromny pożar hotelu w Augustowie [zdjęcia, wideo]
fot. archiwum
15.01.2021, 10:50

Zdarzyło się w tygodniu


źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok