Anatol Borowik

2 lipca 2017

Anatol Borowik, fot. Marcin Gliński
Anatol Borowik, fot. Marcin Gliński

Z Anatolem Borowikiem rozmawia Dorota Sokołowska

IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej imienia Bułata Okudżawy rozpocznie się 5 lipca koncertem w Warszawie. Potem będą występy w Lublinie, Białymstoku, Hajnówce i w Szepietowie. Warto więc rezerwować sobie czas od 5 do 10 lipca 2017 r., bo przyjadą pieśniarze z Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz plejada wykonawców piosenki poetyckiej z Polski.

Główna część festiwalu z udziałem m.in. Olgi Okudżawy, która przyjęła honorowy patronat nad wydarzeniem, odbędzie się 8 i 9 lipca 2017 r. Będą to przesłuchania i Koncert Galowy w hajnowskim amfiteatrze. O szczegółach mówi organizator festiwalu i pieśniarz Okudżawy – Anatol Borowik.


Prowadzący:

Andrzej Bajguz
Dorota Sokołowska


Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl
źródło: www.radio.bialystok.pl​