Radio Białystok | Wiadomości | Dwudniowe uroczystości święta Przemienienia Pańskiego na Św. Górze Grabarce

Dwudniowe uroczystości święta Przemienienia Pańskiego na Św. Górze Grabarce

autor: Anna Choruży

19.08.2018, 07:19, akt. 15:36

Z osobistymi intencjami i często z drewnianymi krzyżami wchodzą wierni na Św. Górę Grabarkę. W sobotę (18.08) wieczorem rozpoczęły się dwudniowe uroczystości święta Przemienienia Pańskiego.

Uroczystości święta Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce - Fot. Anna Choruży
Uroczystości święta Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce - Fot. Anna Choruży

List Prezydenta Andrzeja Dudy do pielgrzymów ze świętej Góry Grabarki - cz.3

List Prezydenta Andrzeja Dudy do pielgrzymów ze świętej Góry Grabarki - cz.2

List Prezydenta Andrzeja Dudy do pielgrzymów ze świętej Góry Grabarki - cz.1

Na Świętej Górze Grabarce można wpisać się do księgi pamiątkowej przekazanej przez Prezydenta RP - Relacja Anny Choruży

Święto Przemienienia Pańskiego na Św. Górze Grabarce - relacja Anny Choruży

Główne obchody na Świętej Górze Grabarce

Na Świętej Górze Grabarce k. Siemiatycz odbyły się w niedzielę (19.08) główne obchody prawosławnego Święta Przemienienia Pańskiego. To najważniejsza w roku uroczystość w tym cerkiewnym sanktuarium.

Głównej liturgii przy ołtarzu polowym przewodniczyli: zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa i zwierzchnik amerykańskiej Cerkwi metropolita Tichon w asyście hierarchów z kraju i zagranicy. Wśród gości uroczystości byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Według szacunków policji w dwudniowych obchodach na Grabarce (zgodnie ze wschodnim zwyczajem uroczystości rozpoczęły się w sobotę wieczorem) uczestniczyło w sumie ok. 30 tys. osób. W licznych pieszych pielgrzymkach przyszli do sanktuarium wierni m.in. z Białegostoku, Warszawy, Jabłecznej, Sokółki, Hajnówki i z Bielska Podlaskiego.

Poświęcono kilkumetrowy drewniany krzyż

Po zakończeniu niedzielnej głównej liturgii na wzgórzu poświęcony został kilkumetrowy drewniany krzyż z napisem "Panie błogosław Ojczyznę naszą!", który będzie upamiętniał setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Aby Bóg błogosławił naszą ziemię, otaczał wszystkich jej obywateli swoim błogosławieństwem, zdrowiem, pokojem i dostatnim życiem. By ramiona świętego krzyża ochraniały ją od wszelkiego zła

- podkreślił abp Sawa.

Odnosząc się do wizyty delegacji amerykańskiej Cerkwi, mówił, że "dzisiaj prawosławie świadczy Chrystusa na wszystkich kontynentach świata". Zwracał uwagę, że tylko w jedności można rozwiązywać "problemy współczesności".

Cerkiew prawosławna boleje zawsze, kiedy ludzkość przeżywa różne doświadczenia duchowe i fizyczne, zwłaszcza kiedy człowiek cierpi i zadawane mu są te cierpienia przez drugiego człowieka. Dzisiaj świat przeżywa wojny, terroryzm, biedę, brak sprawiedliwości - Cerkiew przypomina współczesnemu światu, że na jego życiowej drodze miała miejsce Golgota, po niej jednak nastąpiło Zmartwychwstanie, to jest wielka radość. I prawosławie jest tą radością

- mówił zwierzchnik polskiej Cerkwi.

W uroczystości wziął udział metropolita Ameryki i Kanady

Metropolita Ameryki i Kanady Tichon mówił, że tamtejszy Kościół prawosławny postrzega siebie jako lokalną, wieloetniczną Cerkiew misyjną niosącą prawosławne chrześcijaństwo wszystkim obywatelom Ameryki Północnej.

Zwracał uwagę na proces laicyzacji, który - jak zaznaczył - w równym stopniu zagraża zarówno Wschodowi, jak i Zachodowi. - Coraz większy wpływ ma na nas ta sama świecka monokultura" - mówił amerykański hierarcha. - Relacje między szerokimi drogami świata i wąskimi ścieżkami Ewangelii są często napięte i pogłębiane przez różne nurty polityczne, kryzysy ekonomiczne czy idee filozoficzne, co powoduje, że zachowywanie przez nasze Kościoły prawdziwej "chrystocentrycznej" postawy w odniesieniu do wyzwań współczesności jest jeszcze trudniejsze - mówił abp Tichon.

List do uczestników uroczystości na Grabarce skierował prezydent RP Andrzej Duda. Przypomniał w nim, że brał udział w Święcie Przemienienia Pańskiego w tym sanktuarium w 2015 roku, w pierwszych tygodniach sprawowania swego urzędu.

Poprzez tamto spotkanie i wspólną modlitwę chciałem podkreślić swoje głębokie przekonanie, że tradycja duchowa, którą kultywują tutaj od wieków wierni Kościoła prawosławnego stanowi integralną część dziedzictwa naszej ojczyzny. Dziś chcę w pełni podtrzymać i z całą mocą powtórzyć tamto przesłanie

 - napisał prezydent.

Podkreślał, że Polska "słusznie szczyci się tym, że zawsze była państwem wielu narodów i religii". Nawiązując do jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości, Andrzej Duda zwrócił uwagę, że "przed stu laty Polacy, Białorusini, Ukraińcy i inni wyznawcy prawosławia stawali ramię w ramię do walki o własne suwerenne państwo. "Razem obronili odrodzoną ojczyznę przed nawałą bolszewicką, razem też odbudowali kraj ze zniszczeń wojennych i pracowali dla dobra wspólnego oraz pomyślności współobywateli" - napisał prezydent.

Góra Grabarka, z małą cerkwią na wzgórzu i żeńskim klasztorem, to święte miejsce dla prawosławnych w Polsce. Ma dla nich takie znaczenie jak Częstochowa dla katolików. Nazywana jest też "wzgórzem krzyży" z racji krzyży wotywnych przynoszonych i ustawianych na wzgórzu przez wiernych w różnych intencjach. Przez lata ustawiono ich tam tysiące.

Tradycja pielgrzymowania

Tradycja pielgrzymowania w to miejsce sięga 1710 r. Jeden z okolicznych mieszkańców doznał bowiem objawienia, że wszyscy, którzy dotrą na Grabarkę, zostaną uratowani od panującej wtedy epidemii cholery. Jak głosi przekaz, ci, którzy tak zrobili i ustawili tam krzyż, zaczęli zdrowieć. Najliczniejsze pielgrzymki zaczęły przybywać na Grabarkę po II wojnie światowej, gdy główne sanktuaria prawosławne na terytorium Polski znalazły się w granicach ZSRR. Od 1947 roku istnieje tam żeński klasztor.

Co roku najwięcej wiernych gromadzi w tym sanktuarium Święto Przemienienia Pańskiego. W minionych latach gośćmi tych uroczystości byli najważniejsi hierarchowie Kościoła wschodniego, w tym patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I, zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi patriarcha Cyryl czy patriarcha antiocheński Jan X.

Liczba prawosławnych w Polsce

Dokładnych danych o liczbie prawosławnych w Polsce nie ma. Przedstawiciele Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego szacują liczbę wiernych na 450-500 tys. osób. Według danych GUS - uznawanych jednak przez hierarchów za niemiarodajne - w ostatnim spisie powszechnym przynależność do Cerkwi w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób.

Za centrum prawosławia w naszym kraju uważane jest województwo podlaskie, zwłaszcza jego południowo-wschodnia część.

źródło: PAP | red: maj, zmj, rbon, mag

ZOBACZ TEŻ:


Na Św. Górze Grabarce gromadzą się pielgrzymi z całej Polski

17.08.2018, 09:36

Na Św. Górę Grabarkę przybędą w piątek (17.08) pierwsze piesze pielgrzymki. Na święto Przemienienia Pańskiego do prawosławnego sanktuarium dotrą m.in. pątnicy z Sokółki, Bielska Podlaskiego, Jabłecznej oraz z Warszawy.


Pątnicy z Białegostoku wyruszyli na świętą Górę Grabarkę

14.08.2018, 07:16

Z modlitwą na ustach i z wieloma intencjami osobistymi wyruszyli białostoccy pielgrzymi na św. Górę Grabarkę. 300 pątników idzie do prawosławnego sanktuarium, gdzie w sobotę i niedzielę (18-19.08) odbędą się uroczystości święta Przemieniania Pańskiego.


Pierwsze grupy pieszych pielgrzymów wędrują na Górę Grabarkę

13.08.2018, 14:09

Ruszyły pierwsze prawosławne pielgrzymki na św. Górę Grabarkę koło Siemiatycz, do najważniejszego w kraju cerkiewnego sanktuarium. 18-19 sierpnia będzie tam obchodzone święto Przemienienia Pańskiego, gromadzące co roku tysiące wiernych.


Uruchomione zostaną dodatkowe pociągi na uroczystości Przemienienia Pańskiego na św. Górze Grabarce

12.08.2018, 11:09

Dzięki temu pielgrzymi mają łatwiej dostać się na św. Górę Grabarkę. Dodatkowe pociągi na uroczystości Przemienienia Pańskiego uruchamia podlaski oddział Przewozów Regionalnych dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok