Radio Białystok | Konferencja szkoleniowa | Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu

KONFERENCJA SZKOLENIOWA


„Sposoby skutecznego kształtowania odpowiedzialnych postaw wobec środowiska”TERMIN: 22 lutego 2024 roku
MIEJSCE: Studio Rembrandt Polskiego Radia Białystok
ORGANIZATOR: Polskie Radio Białystok przy współpracy z Departamentem Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
PATRONAT HONOROWY: Podlaski Kurator Oświaty
PARTNERZY: Białowieski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy
Konferencja skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Głównym jej celem jest prezentacja skutecznych metod nauczania oraz sposobów wzmacniających zainteresowanie uczniów w zakresie ochrony środowiska. Zaproszeni eksperci przybliżą informacje w zakresie dbałości o środowisko i dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze naszego kraju oraz wskażą efektywne narzędzia przekazywania wiedzy. Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat.

PROGRAM KONFERENCJI:
09:30
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10:00
PANEL I: Ochrona zasobów wody w czasach festiwalu konsumpcji
MARTA RZEMIENIUK – DYREKTOR DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI PRZYRODY GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA
10:30
PANEL II: Dziedzictwo przyrodnicze Narwiańskiego Parku Narodowego
GRZEGORZ PIEKARSKI – DYREKTOR NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
11:00
PRZERWA
11:30
PANEL III: Odpowiedzialne sąsiedztwo, czyli jak funkcjonować w sąsiedztwie dzikich zwierząt
DR HAB. MICHAŁ KRZYSIAK - PRZEWODNICZĄCY POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
12:00
PANEL IV: „Narew - od źródeł do ujścia”
POLSKIE RADIO BIAŁYSTOK
12:30
ZAKOŃCZENIEZakończyliśmy etap przyjmowania zgłoszeń.PATRONAT HONOROWY


PARTNERZY

źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok