Radio Białystok | Koronawirus | Ministerstwo rolnictwa przewiduje wsparcie dla branż dotkniętych epidemią COVID-19

Ministerstwo rolnictwa przewiduje wsparcie dla branż dotkniętych epidemią COVID-19

1.07.2020, 19:55, akt. 20:29

Ministerstwo rolnictwa przewiduje udzielenie pomocy branżom rolnym najbardziej dotkniętym przez epidemię koronawirusa. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z przesunięcia 2 proc. alokacji PROW 2014-2020, a ich pula wyniesie ponad 273 mln euro.

źródło: stock.adobe.com
źródło: stock.adobe.com

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przewiduje ona wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19.

Jak czytamy w uzasadnieniu do tego projektu, "wdrożenie tego działania stanowi odpowiedź na obecną sytuację ww. podmiotów związaną z funkcjonowaniem w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego".


W sektorze rolnym i spożywczym zgłoszono wiele trudności wynikających z szeroko zakrojonych ograniczeń w przemieszczaniu zwierząt wprowadzonych w państwach członkowskich, jak również z obowiązkowego zamykania sklepów, targowisk, restauracji i innych zakładów gastronomicznych. Zakłócenia gospodarcze w sektorze rolnym i w społecznościach wiejskich doprowadziły do problemów rolników z płynnością finansową zagrażających działalności rolniczej. W związku z tym pilnie potrzebują oni wsparcia w celu utrzymania swojej działalności - napisali autorzy projektu.


Największe straty w dochodach rolnicy ponieśli w marcu i kwietniu 2020 r., kiedy to, z uwagi na zamknięcie lub znaczne ograniczenie funkcjonowania wielu lokalnych miejsc handlu detalicznego, zamknięcie sektora usług hotelarskich i gastronomicznych w wielu krajach UE czy ograniczeń w eksporcie, w tym wprowadzonych kontroli na granicach i w konsekwencji zakłóceń w transporcie międzynarodowym, nastąpił niespodziewany i gwałtowny spadek popytu na produkty rolne i w konsekwencji spadek cen.

Wsparcie to będzie miało formę jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników, spełniających kryteria dostępu określone w PROW 2014–2020. Mając na względzie oferowaną przez Komisję Europejską uproszczoną formę wsparcia, a także ze względu na pilny i wyjątkowy charakter tego wsparcia, oraz określony termin na zakończenie kontraktacji środków do 31 grudnia 2020 r., proponuje się, aby pomoc była przyznawana oraz wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej na wniosek o przyznanie pomocy będący jednocześnie wnioskiem o płatność.

Według projektu nadzwyczajna pomoc, która zostanie przeznaczona dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19, ma na celu zapewnienie ciągłości działalności ich gospodarstw rolnych. Pomoc ma stanowić rekompensatę części utraconych dochodów i ma być zachętą do utrzymania prowadzonej w tych gospodarstwach produkcji rolnej, dzięki czemu gospodarstwa unikną bankructwa, a w konsekwencji zostaną utrzymane miejsca pracy i źródła dochodów dla ich właścicieli.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. 


źródło: PAP | red: sk

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Traktoriada - Podlaskie Wyścigi Traktorów w Pentowie [zdjęcia]

28.06.2020, 07:15

Głównym celem tej imprezy jest integracja środowisk wiejskich z miejskimi, a także dobra zabawa.


Poseł Krajewski chce unieważnienia naboru wniosków o dotacje z Urzędu Marszałkowskiego

24.06.2020, 19:23

Nie zgadza się ze sposobem prowadzenia naboru i chce jego unieważnienia. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski zwrócił się z interpelacją do marszałka i zarządu województwa podlaskiego o ponowne rozpatrzenie wniosków przedsiębiorców o dotacje na kapitał obrotowy.


500 tys. od samorządu województwa na wsparcie kół gospodyń wiejskich

16.06.2020, 15:01

Ok. 500 tys. zł trafi łącznie do 57 kół gospodyń wiejskich w województwie podlaskim na różne projekty, warsztaty, działania promujące lokalną kulturę czy tradycyjną żywność w ramach otwartego konkursu, który przeprowadził samorząd województwa podlaskiego.


ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie na posadzenie lasu

13.06.2020, 09:16

Rolnicy, którzy na słabszych gruntach chcą posadzić las, do końca lipca mogą ubiegać o pomoc finansową na ten cel.


Rolnicy zaczynają na dużą skalę hodować ślimaki jadalne

12.06.2020, 07:31

Taka innowacyjna działalność może być alternatywą dla małych lub niekorzystnie położonych gospodarstw rolnych. Może przynosić kilkadziesiąt tysięcy złotych dochodu rocznie. Dlatego niektórzy rolnicy zaczynają na dużą skalę hodować ślimaki jadalne.


Młodzi rolnicy mogą dostać nawet 150 tys. wsparcia z ARiMR

3.06.2020, 15:18

Od środy (3.06) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o premię dla młodych rolników.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok