PIT-28 za 2022 jak rozliczyć online?

[Artykuł sponsorowany]

17.01.2023, 12:20, akt. 12:23


PIT-28 za 2022 jak rozliczyć online?
PIT-28 za 2022 jak rozliczyć online?

PIT 28 i PIT-28S - terminy złożenia w 2023 roku

Ryczałt to podatek płacony od dochodu bez obniżania kosztów. Z takich rozliczeń mogą skorzystać podatnicy prowadzący własną działalność gospodarczą lub spółki cywilne lub jawne, a także podatnicy rozliczający przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, podnajmu i podobnych umów. Dotychczas PIT 28 i PIT-28S były składane od 15 lutego następnego roku podatkowego do końca lutego następnego roku. Po zmianie deklaracje te będą składane w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Rozliczenie PIT online - dlaczego warto?

Złożenie zeznania PIT przez Internet ma co najmniej kilka zalet. Doły online to przede wszystkim szybsze terminy zwrotu podatku. Zamiast czekać 3 miesiące na zwrot (był to najdłuższy okres oczekiwania na nadpłacony podatek), podatnicy korzystają ze skróconego okresu oczekiwania do 45 dni. Może być też krótszy. O ostatecznym terminie decyduje kolejność rozpatrywania rozliczeń podatkowych (kontrola i wstępna weryfikacja). Po drugie, inbound (procedura inbound) przez Internet pozwala na szybsze przesłanie zeznania PIT do urzędu skarbowego. W przypadku zgłoszeń papierowych urzędnicy muszą dodatkowo wprowadzić do systemu wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu – tym samym zgłoszenie przed zatwierdzeniem czeka na wcześniejsze przepisanie do systemu elektronicznego. Innymi słowy, w ten sposób umieszczamy naszą osadę w dodatkowej kolejce.

Deklaracja PIT-28 a wspólne rozliczenie z małżonkiem

PIT-28 nie można rozliczyć wspólnie z małżonkiem ani jako samotny rodzic. Decydując się na ryczałt ewidencjonowany, nie ma możliwości współrozliczenia się z dochodów podlegających opodatkowaniu innych niż ryczałt, np. 12% podatku w zależności od progu podatkowego. Jednorazowa płatność eliminuje możliwość takiego rozliczenia. Wyjątkiem są dochody z najmu i najmu prywatnego lub podobnych umów, które są opodatkowane według stawki ryczałtowej. Osiąganie takich dochodów nie wyłącza jednak prawa do opodatkowania innych dochodów z małżonkiem lub jako samotny rodzic.

Wybór formy opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jeśli złożysz pisemne oświadczenie wybierając tę metodę do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałeś pierwszą działalność gospodarczą lub przychód z najmu/dzierżawy za rok podatkowy, podatek zapłacisz w formie ryczałtu. Termin ten obowiązuje zarówno wtedy, gdy zmieniasz dotychczasową działalność gospodarczą i stosujesz inny sposób opodatkowania, jak i gdy rozpoczynasz działalność pozarolniczą w trakcie roku podatkowego. Prawo do ryczałtu przysługuje przez cały rok podatkowy. W kolejnym roku prawo to nie przysługuje, jeżeli dochód podatnika przekroczy 2 mln euro (w przeliczeniu na złote). Podatnik może jednak utracić prawo do ryczałtu w bieżącym roku z powodu przedłużenia działalności, której nie można rozliczyć ryczałtem lub która jest związana z działalnością poprzedniego lub obecnego pracodawcy za okres czas od momentu rozpoczęcia czynności.

 e-pity ile czeka się na zwrot?

Złożenie zeznania PIT informuje organy podatkowe o wszystkich zdarzeniach, które mogły przynieść dochód (czyli wynagrodzenie) w ciągu roku. Złożone deklaracje mogą wykazywać zapłaconą zaliczkę na podatek za rok, która jest wyższa niż roczny podatek, który należy zapłacić. Podatnikom przysługuje zwrot nadpłaconych składek. Warto ubiegać się o zwrot we właściwy sposób - wpłynie to na szybki przelew z urzędu skarbowego. W latach 2022 i 2023 obowiązują inne zasady niż w poprzednich latach. Okazuje się, że nie we wszystkich przypadkach w 2023 r. szybsze złożenie deklaracji PIT, zwłaszcza w formie elektronicznej (PIT przez Internet), oznacza szybszy zwrot podatku! Jeżeli podatnik jest winien podatki, w tym z innych przyczyn niż podatek dochodowy od osób fizycznych, nadpłata nie podlega zwrotowi, ale zaległości te są zaliczane z urzędu. To samo dzieje się, gdy podatnik ma bieżące zobowiązanie podatkowe wobec urzędu. Nadpłaty podlegają zwrotowi jedynie w przypadku braku ww. W takim przypadku podatnik może również złożyć wniosek o zaliczenie całości lub części nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.


 
 

REKLAMA
OiFP RESPIRO DUO, MUZYCZNE OBLICZA KOBIETY

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
NIETEATR Zrobie co zechce

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI

źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok