Radio Białystok | Patronaty | Przedsiębiorstwo Fair Play 2017

Przedsiębiorstwo Fair Play 2017

31.12.2017

Trwa XX edycja najstarszego ogólnopolskiego programu promującego etykę w biznesie - "Przedsiębiorstwo Fair Play”. Na zgłoszenie swojego udziału, przedsiębiorstwa mają czas do 31 maja.

Przedsiębiorstwo Fair Play 2017, źródło: mat. org.
Przedsiębiorstwo Fair Play 2017, źródło: mat. org.

W dobie współczesnej gospodarki rynkowej oraz ogromnej konkurencji coraz  trudniej utrzymać przedsiębiorstwom wyrobioną już markę. Firmy mogą  zapewnić sobie przewagę konkurencyjną nie tylko poprzez atrakcyjność  technologiczną, cenową czy organizacyjną, ale również uczestnicząc w  prestiżowych programach, konkursach czy inicjatywach gospodarczych,  które przyczyniają się do podniesienia ich wiarygodności.

Przyznano niemal 9,4 tys. certyfikatów

W tym roku mija 20 lat od zorganizowania przez Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" pierwszej edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". W latach 1998-2016, w trakcie 19 zrealizowanych edycji programu, nadeszło ponad 10,3 tys. zgłoszeń od blisko 3 tysięcy firm (licząc każdą jeden raz, wiele z nich uczestniczy wielokrotnie w programie) z całej Polski. Do tej pory przyznano niemal 9,4 tys. certyfikatów "Przedsiębiorstwo Fair Play", które odebrało ponad 2,4 firm (licząc każdą jeden raz, jak powyżej).

Wzmocnienie wizerunku

Rozpoznawalny certyfikat wzmacnia wizerunek oraz buduje zaufanie, ułatwiając nawiązywanie współpracy z partnerami biznesowymi, organizacjami społeczności lokalnej i regionalnej oraz innymi jednostkami. Niektóre przedsiębiorstwa uczestniczą w programie nawet od 19 lat.

Cele - promowanie etyki

"Przedsiębiorstwo Fair Play" jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy: klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych.

Korzyści dla firm

Certyfikat Jakości Biznesu "Przedsiębiorstwo Fair Play", poparty wieloaspektową weryfikacją, pomaga budować silną markę pracodawcy i godnego zaufania partnera w biznesie. Przedsiębiorstwa, które otrzymują certyfikat, dokumentują swoje rzetelne podejście do interesariuszy. Kontrahenci, wybierając firmy do współpracy, częściej decydują się na wspólne przedsięwzięcia z przedsiębiorcami, którzy dają dużą gwarancję wywiązania się wobec nich z wszelkich zobowiązań. Laureaci programu, ich osiągnięcia i przykłady dobrych praktyk są źródłem wiedzy o polskich praktykach z zakresu CSR i jako takie są prezentowane przez organizatorów na konferencjach branżowych, forach, spotkaniach w regionach, a także podczas zagranicznych misji gospodarczych i w kontaktach z placówkami dyplomatycznymi w Polsce i za granicą.

Rzetelna weryfikacja

W programie mogą brać udział przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność gospodarczą co najmniej przez cały rok poprzedzający daną edycję, posiadają siedzibę w Polsce oraz złożą deklarację udziału do 31 maja. Następnie firma poddana zostanie dwustopniowej weryfikacji. W I etapie organizatorzy zweryfikują informacje zawarte w ankietach, w których przedsiębiorcy szczegółowo zaprezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań dotyczących m.in. relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. W II etapie przygotowani merytorycznie audytorzy przeprowadzą audyty certyfikacyjne w firmach.

Dodatkowym elementem weryfikacji jest sondaż realizowany wśród klientów i kontrahentów firm - uczestników. Suma przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów ocen zadecyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Program afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Więcej informacji o programie na przedsiebiorstwo.fairplay.pl.

źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NASDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok