Radio Białystok | Patronaty | Konferencja "W dobie edukacji włączającej – dziecko z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej"

Konferencja "W dobie edukacji włączającej – dziecko z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej"


Konferencja "W dobie edukacji włączającej – dziecko z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej" odbędzie się w czwartek, 10 października w Białymstoku.

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.

Celem konferencji jest propagowanie dobrych praktyk edukacji włączającej, wzrost wiedzy na temat edukacji włączającej, wzrost wiedzy na temat metod pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz wzrost wiedzy na temat dostosowania warunków, form i metod pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.


Konferencja "W dobie edukacji włączającej – dziecko z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej"adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie ze szkół podstawowych z powiatu białostockiego

data: 10.10.2019 r. 

godziny: 9:00-16:00

miejsce: Sala Widowiskowa w Turośni Kościelnej ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna Program Konferencji:

9:00- 9:30 - Rejestracja gości

9:30-10:00 - Powitanie gości

10:00-10:40 - Przykład dobrych praktyk - Przedstawienie "Calineczka" Teatru Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej "Turgina"

10:40-11:00 - Przerwa na kawę

11:00-11:45 - Metody pracy z dzieckiem/uczniem zaburzeniami integracji sensorycznej. Dostosowanie warunków pracy w szkolemgr Barbara Snarska – Setiarso (terapeuta SI Warszawa)

11:45-12:00 - Przerwa na kawę

12:00-12:45 - Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu – przedstawiciel Fundacji "A jak" – mgr Ewa Kowalewska (pedagog w zakresie wychowania przedszkolnego, pedagogiki wczesnoszkolnej i zarządzania oświatą)

12:45-13:00 - Przerwa na kawę

13:00-13:30 - Dobre praktyki – Zespół Szkół w Turośni Kościelnejmgr Ewa Chrabołowska (dyrektor Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, pedagog resocjalizacji, kurator społeczny)

13:30-14:00 - Przerwa na poczęstunek

14:00-14:45 - Organizacja pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji włączającejdr Małgorzata Bilewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, terapeuta)

14:45-15:00 - Przerwa na kawę

15:00-15:45 - Dziecko z niepełnosprawnością w edukacji wczesnoszkolnej – doświadczenia własne – dr Katarzyna Nadachewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

15:45-16:00 - Panel dyskusyjny


Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia do 4.10.2019 r.

Sekretariat szkoły: 85 650 52 10

Pedagog szkolny: 516 159 566


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Oddaj krewDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok