Radio Białystok | Patronaty | Muzealny weekend w Muzeum Ikon w Supraślu

Muzealny weekend w Muzeum Ikon w Supraślu


Z okazji jubileuszu macierzystej placówki Muzeum Ikon – Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, zaplanowano uroczyste otwarcie nowej tematycznie sali wystawienniczej – Ikony-relikty podlaskich świątyń.

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.

W nowej przestrzeni ekspozycyjnej znajdą się wyjątkowe XVI-, XVII- i  XVIII-wieczne obiekty ocalałe z nieistniejących świątyń. Ikony z obu  świątyń zostaną zaprezentowane na ekspozycji Muzeum Ikon w kontekście  narracji historii i sztuki sakralnej terenów Podlasia.70-LECIE MUZEUM PODLASKIEGO W MUZEUM IKON W SUPRAŚLU

Jubileuszowy weekend w Muzeum Ikon w Supraślu

6-8 grudnia 2019W kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu znajdują się obecnie dwa zespoły ikon będących zachowanymi reliktami z podlaskich świątyń. Do tej grupy należą dwa wizerunki – Archanioł Michał i Prorok Aaron. Na zakup tych obiektów muzeum uzyskało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ikony pochodzą z późno manierystycznego ikonostasu cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu – ulokowane były na wrotach diakońskich. Realizację tę cechował wysoki poziom artystyczny. Przegroda ołtarzowa została zniszczona w czasie II wojny światowej i są to obok zachowanych fragmentów konstrukcji ikonostasu jedyne zachowane obiekty z niego pochodzące.

Kolejny zespół o podlaskiej proweniencji stanowią osiemnastowieczne wizerunki z przedstawieniami apostołów i proroków pochodzących z ikonostasu nieistniejącej drewnianej cerkwi w Czyżach pw. Zaśnięcia NMP (cerkiew spłonęła). Zespół ikon z Czyż jest unikatowym dziedzictwem artystycznym związanym z dziejami Cerkwi na Podlasiu. Parafia w Czyżach funkcjonująca jako jedna z najstarszych na tych terenach przeszła drogę historyczną poprzez prawosławie, przyjęcie unii i restytucję prawosławia.

Ikony-relikty z ikonostasu oraz fragmenty fresków pochodzące z cerkwi Zwiastowania NMP monasteru Supraskiego są jedynymi zabytkami świadczącymi o randze, historii i kulturze artystycznej tego miejsca, zarazem będąc najcenniejszymi obiektami w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu.

Z okazji jubileuszu ukaże się wyjątkowa publikacja Freski supraskie – zachowane relikty szesnastowiecznego malarstwa postbizntyńskiego z terenów Rzeczypospolitej w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Katalog zbiorów. Wydawnictwo stanowi zbiór najważniejszych opracowań naukowych zarówno polskich, jak i zagranicznych badaczy, traktujący o polichromii supraskiej cerkwi. Dużą wartością publikacji są – w większości dotąd nieznane i niepublikowane – archiwalne fotografie fresków i świątyni Zwiastowania NMP w Supraślu z początków XX w.

Nowa część ekspozycji Ikony-relikty podlaskich świątyń wraz z Salą fresków jest kompleksowym ujęciem szerszego tematu, jakim jest dziedzictwo historyczne i kulturowe Podlasia.


Program


6 grudnia, piątek

godz. 18:30

– wernisaż wystawy Ikony-relikty podlaskich świątyń

– przedstawienie założeń nowo powstałej ekspozycji

– prezentacja katalogu Freski supraskie – zachowane relikty szesnastowiecznego malarstwa postbizntyńskiego z terenów Rzeczypospolitej w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Katalog zbiorów

Siedemnastowieczne malarstwo sakralne z dawnych terenów Rzeczypospolitej postrzegane w szerokim kontekście społecznym, politycznym i kulturowym, na przykładzie odnalezionych ikon z Supraśla – wykład dr hab. Zbigniew Michalczyk, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk


7 grudnia, sobota – udostępnienie dla zwiedzających Sali
Ikony-relikty podlaskich świątyń oraz Sali fresków bezpłatnie w godzinach otwarcia muzeum: 10:00-17:00

godz. 11:00

– Osiemnastowieczne malarstwo sakralne na przykładzie zespołu ikon z cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Czyżach – wykład

godz. 16:00

–  Historia przemian religijno-społecznych pogranicza Korony i WKL w kontekście zachowanych reliktów z podlaskich świątyń – dr hab. Piotr Chomik, prof. Uniwersytetu w Białymstoku


8 grudnia, niedziela – udostępnienie dla zwiedzających Sali
Ikony-relikty podlaskich świątyń oraz Sali fresków bezpłatnie w godzinach otwarcia muzeum: 10:00-17:00

godz. 11:00

– prezentacja konserwacji ikon Archanioła Michała i Proroka Aarona

godz. 16:00

Najstarsze ikony na Podlasiu – wykład, Joanna Tomalska-Więcek, Kierownik Działu Sztuki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

Oddaj krewDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok