Radio Białystok | Patronaty | Koncert inaugurujący 66. sezon artystyczny 2020/21 w OiFP

Koncert inaugurujący 66. sezon artystyczny 2020/21 w OiFP


W najbliższy piątek, 25 września o godz. 19.00 Opera i Filharmonia Podlaska zainauguruje 66. sezon artystyczny 2020/21.

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.

Na dużej scenie przy Odeskiej usłyszymy Adagio z III Symfonii Krzysztofa Pendereckiego, IV Symfonię B-dur op. 60 Ludwiga van Beethovena oraz Mszę C-dur „Koronacyjną" KV 317 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Orkiestrę, Chór – przygotowany przez prof. Violettę Bielecką – i solistów poprowadzi maestro Mirosław Jacek Błaszczyk. Zaśpiewają: Małgorzata Trojanowska – sopran, Joanna Motulewicz – alt, Paweł Cichoński – tenor, Dominik Opaliński – bas.


Jak rozpocząć nowy etap życia, nowy sezon artystyczny, gdy poprzedni się nie zakończył, jakby przedwcześnie zgasł? Jak muzycznie uczcić twórcę, nad którego prochami pomodlono się, ale ich nie pochowano? Na te pytania odpowiada Adagio samego Krzysztofa Pendereckiego, muzyka będąca rozpamiętywaniem przeszłości, uobecniającej się w podobieństwach i cytatach – pisze Magdalena Gajl w programie koncertu inauguracyjnego.


Ten centralny rozdział pięcioczęściowej III Symfonii rozpoczyna się zwielokrotnionym motywem z Wagnerowskiego „Tristana i Izoldy”, a nastrojem nawiązuje do swojego „Raju utraconego” - Adagietta poprzedzającego lament Adama po spróbowaniu jabłka. Słychać też ptasie motywy z Mahlerowskiego „Zmartwychwstania” i rozdzwonioną dźwiękiem czelesty dziecięcą melodyjkę z V Symfonii Szostakowicza, pisanej w kulminacyjnej fazie stalinowskiego terroru.

Adagio Pendereckiego i Adagio, którym Ludwig van Beethoven rozpoczyna IV Symfonię B-dur op. 60, mają żałobny nastrój, ale muzyka Beethovena szybko otrząsa się z odrętwienia potężnym akordem. Powraca on wielokrotnie w melodii głównego tematu części Allegro vivace, przysłaniając pierwszoplanowe motywy, wtrąca się w ludyczne dialogi. Kolejne Adagio ma formę wariacji, wypełnia je żarliwy śpiew smyczków, którego ekspresję określają wszechobecne nutowe oznaczenia dynamiki i artykulacji. Głębię wyrazu tematu potęgują tkliwe epizody – melodia klarnetu z głuchym odzewem kotłów, dłuższy dialog skrzypiec. Uwagę przykuwa bujność brzmienia i wszechobecny rytm podskoków czy bicia serca.

Podobnie wielowymiarowa Msza C-dur KV 317 „Koronacyjna” Wolfganga Amadeusza Mozarta, powstała tuż po powrocie 23-letniego twórcy do rodzinnego Salzburga, w którym miał osiąść na zawsze. Nie zrażając się ograniczeniami czasu trwania i obsady, skomponował dzieło skondensowane, zapowiadające arcydzieła przyszłości, ukoronowujące dotychczasowe doświadczenia. Przydomek „Krönungmesse” przylgnął doń po włączeniu Mszy do repertuaru koronacyjnego na wiedeńskim dworze, już po śmierci Mozarta; przede wszystkim jednak zawiera ona kilka epizodów pełnych królewskiego majestatu. Należy do nich Sanctus czy początkowa chóralna inwokacja, Kyrie eleison.KONCERT INAUGURACYJNY

25 września 2020 godz.19.00 / Sala koncertowa, ul. Odeska 1Orkiestra i Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej 
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent

Violetta Bielecka – przygotowanie chóru

Małgorzata Trojanowska – sopran
Joanna Motulewicz – alt
Paweł Cichoński – tenor
Dominik Opaliński – bas

 

Krzysztof  Penderecki (1933-2020) – Adagio z III Symfonii

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – IV Symfonia B-dur op. 60

Adagio - Allegro vivace

Adagio

Allegro vivace (Menuetto)

Allegro ma non troppo

 

Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-1791) – Msza C-dur „Koronacyjna" KV 317

Kyrie eleison

Gloria

Credo

Sanctus

Benedictus

Agnus Dei

 

 

Mirosław Jacek Błaszczyk
Ukończył z odznaczeniem studia w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie  kształcił się w klasie dyrygentury K. Stryi. W 1993 r. dzięki stypendium  American Society for Polish Music pogłębiał umiejętności dyrygenckie w  Los Angeles. W okresie 1984-1986 dyrygował zespołem złożonym z muzyków  katowickiej Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji  podczas festiwali "Warszawska Jesień" i "Śląskie Dni Muzyki  Współczesnej". W 1986 r. został dyrektorem artystycznym Państwowej  Orkiestry Symfonicznej w Zabrzu, a w 1990 r. dyrektorem naczelnym i  artystycznym Państwowej Filharmonii w Białymstoku, z którą odbył tournée po USA (1995; m.in.  nowojorska Carnegie Hall). Przez dwa sezony był dyrektorem naczelnym i  artystycznym Filharmonii Poznańskiej (1996). W latach 1998-2013 dyrektor artystyczny, od roku 2013 dyrektor Filharmonii Śląskiej im. H.M.  Góreckiego w Katowicach.

Od 1999 r. dyrektor artystyczny i juror Międzynarodowych Konkursów Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach. Od  2017 r. szef artystyczny Polskiej Orkiestry "Sinfonia Iuventus". W latach 1999-2002 był głównym dyrygentem Międzynarodowego Konkursu  Pianistycznego w Porto (Portugalia), a w 2003 jurorem i dyrygentem na  Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Maroku. Dwa lata później  powołany został na stanowisko dyrektora artystycznego II Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Toruniu, pełnił je także w 2013  roku; w III i IV toruńskim konkursie (2013, 2016) był także jurorem.

W  2011 r. objął stanowisko przewodniczącego jury VIII Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. W. Lutosławskiego w Warszawie. Był  przewodniczącym jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów w  Białymstoku (2016). Koncertuje na wszystkich estradach w kraju (z  Filharmonią Narodową na czele) i za granicą (m.in. Albania, Austria,  Białoruś, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Japonia, Kanada,  Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Maroko, Meksyk, Niemcy, Portugalia,  Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tunezja, Ukraina i USA).

Z zespołami Filharmonii Śląskiej nagrał kilkadziesiąt płyt. "Górecki. Mikołaj/Henryk  Mikołaj" (DUX 0924) nominowana była do Fryderyka 2013. Ma na swoim  koncie wiele prawykonań. Filharmonicy śląscy pod jego batutą byli  pierwszymi w Polsce wykonawcami IV Symfonii "Tansman. Epizody" H.M. Góreckiego, zamykając cykl światowych prawykonań tego utworu (2014/2015  Londyn - Los Angeles - Amsterdam - Łódź/Katowice). Jako drugie na  świecie w 2016 r. wykonanie to wydano na CD. W 2017 r. ukazała się płyta  z II Symfonią "Kopernikowską" H.M. Góreckiego pod jego batutą. Za  promowanie muzyki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej,  oraz za osiągnięcia filharmoników śląskich pod jego batutą, otrzymał  Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury. Podobną  uhonorowany został także przez prezydenta Rybnika.

Jest kierownikiem Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej w Akademii Muzycznej im. K.  Szymanowskiego w Katowicach. 7 sierpnia 2012 r. prezydent RP B.  Komorowski nadał artyście tytuł profesora sztuk muzycznych. Od 2017 r.  kierownik artystyczny i pierwszy dyrygent Opery i Filharmonii  Podlaskiej.
 
Małgorzata Trojanowska
Edukację muzyczną rozpoczęła grą na skrzypcach (szkoła muzyczna I i II  st.). Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina,  Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. W 2008 r.  ukończyła dyrygenturę chóralną w klasie prof. B. Sawickiej, w 2011 r.  uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie śpiewu solowego prof. E.  Iżykowskiej. Warsztat wokalny kształciła również podczas kursów  wokalnych z wybitnymi śpiewakami, takimi jak A. Garanča, O. Pasiecznik,  I. Kłosińska, M. Rzepka. Jest laureatką wielu konkursów: III  Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w ramach 3. Letniej Akademii Śpiewu w  Gdańsku, VI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego "Złote Głosy" w  Warszawie, X Międzynarodowego Festiwalu Belcanto w Nałęczowie – Złoty  Słowik i nagroda publiczności, Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w  Brześciu, Konkursu Moniuszkowskiego "Pieśń Wieczorna" w Białymstoku, I  Międzynarodowego Konkursu Wokalnego "Viva Calisia" - nagroda Filharmonii  Kaliskiej oraz nagroda za "prawdę sceniczną", Międzynarodowego Konkursu  Operetkowego im. I. Borowickiej w Krakowie.

Była stypendystką Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sezonie 2010/11. Jako solistka  uczestniczy w ciekawych wydarzeniach artystycznych. Podczas studiów  zadebiutowała jako Halka w operze S. Moniuszki na scenie Teatru  Wielkiego - Opery Narodowej (reż. N. Babińska), wystąpiła też w roli  Hrabiny w "Weselu Figara" W.A. Mozarta w reż. P. Aignera na scenie  Białostockiego Teatru Lalek. Od 2007 r. współpracuje z Zespołem Muzyki  Dawnej "Diletto" A. Moniuszko, z którym zaśpiewała wiele koncertów  kameralnych, oratoryjnych i operowych. Kreowała m.in. postać Serpiny w  operze "La serva padrona" G.B. Pergolesiego, Tytanii w "The Fairy Queen"  i Dydony w "Dydonie i Eneaszu" H. Purcella, Lisetty w "Il cavaliere per  amore" N. Piccinniego, Bastienne w "Bastien i Bastienne" W.A. Mozarta.

Zainaugurowała sezon Opery i Filharmonii Podlaskiej 2018/19 pod batutą  M.J. Błaszczyka, wykonując partię solową w "Angelusie" W. Kilara. Pod  dyrekcją M. Wolińskiej z towarzyszeniem Brandenburskiej Orkiestry  Państwowej i zjednoczonych chórów z Polski, Białorusi i Niemiec  zaśpiewała "Te Deum" W. Kilara. Wystąpiła na koncercie w 15. rocznicę  wstąpienia Polski do UE z orkiestrą Narodowego Forum Muzyki we  Wrocławiu, koncercie finałowym festiwalu "Gaude Mater" w Częstochowie  ("Symfonia pieśni żałosnych" H.M. Góreckiego i "Angelus" W. Kilara pod  dyr. A. Klocka). Na koncercie wieńczącym sezon artystyczny Filharmonii  Częstochowskiej 2018/19 wykonała partię Hanny w operze "Straszny dwór"  S. Moniuszki. Wystąpiła także na Open Air Gala w Kaliszu pod batutą  maestro H. Breuera. Kilkakrotnie uczestniczyła w prawykonaniach utworów  współczesnych kompozytorów polskich - pieśni "Sielanki" oraz oratorium  "Dziedzictwo" T. Trojanowskiego, "Anioły" J. Krutula, "Stabat Mater" M.  Nagnajewicza, "Psalmy dla niezłomnych" G. Bogdana. Brała udział w  nagraniach: rekonstruowanych dzieł dawnych kompozytorów polskich -  "Dawni mistrzowie - nowo odkryci" (dyr. A. Moniuszko), Mszy S.  Ziemianowskiego (dyr. A. Olszewska), pieśni i arii W.A. Mozarta (M.  Krassowski - fortepian), pieśni pasyjnych z zespołem wokalnym Pro Opere  (dyr. E. Rafałko).

Gości na festiwalach muzycznych w całej Polsce.  Współpracowała ze znakomitymi dyrygentami i zespołami, m.in.: M. J.  Błaszczykiem (Opera i Filharmonia Podlaska), A. Klockiem (Filharmonia  Kaliska, Częstochowska) J. Salwarowskim (Filharmonia Częstochowska), C.  Grabowskim (Filharmonia Zielonogórska), J. Swobodą (Filharmonia  Dolnośląska w Jeleniej Górze), J.M. Zarzyckim (Filharmonia Kameralnej w  Łomży), P. Wijatkowskim (orkiestra UMFC), N. Athineosem (Brandenburska  Orkiestra Państwowa), Z. Gracą. Jej repertuar jest bogaty i różnorodny,  obejmuje liczne arie i partie operowe i oratoryjne, pieśni, utwory  musicalowe i estradowe.

Joanna Motulewicz
Ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka  Chopina w Warszawie w klasie prof. J. Janucik. Finalistka i laureatka  konkursów wokalnych, takich jak: Międzynarodowy Konkurs Wokalny "Le  Grand Prix de l'Opera" w Bukareszcie, Międzynarodowy Konkurs Wokalny  "cantateBach!" w Greifswaldzie, Ogólnopolski Konkurs Wokalny w  Dusznikach-Zdroju oraz Ogólnopolski Konkurs Moniuszkowski "Aria i Pieśń  Wieczorna" w Białymstoku. Solistka Opery i Filharmonii Podlaskiej w  Białymstoku, na deskach której występuje w operach "Carmen" G. Bizeta,  "Czarodziejski flet" W.A. Mozarta, "Traviata" G. Verdiego i "Straszny  dwór" S. Moniuszki, musicalach "Skrzypek na dachu" J. Bocka i "Korczak"  Ch. Williamsa oraz operetkach "Zemsta nietoperza" i "Baron cygański" J.  Straussa.

W styczniu 2015 zadebiutowała w Operze we Frankfurcie nad  Menem jako Bronka w "Pasażerce" M. Weinberga – w maju 2017 r. tą rolą  zadebiutowała również na deskach Opery Wiedeńskiej – a następnie  pojawiła się tam w operach G. Pucciniego "Gianni Schicchi" oraz "Siostra  Angelica", a także w "Das schlaue Füchslein" L. Janáčka. W sezonie  2019/20 została zaproszona do udziału w premierze opery "Penelope" G.  Faurégo, w tym sezonie zadebiutuje też w Operze Graz. W 2013 r.  rozpoczęła współpracę z Opera Classica Europa, gdzie wcieliła się w  postać Feneny w "Nabucco" Verdiego pod batutą H. Richtera. W latach  2013-2015 była uczestniczką Akademii Operowej w Teatrze Wielkim - Operze  Narodowej, z którym stale współpracuje, pojawiając się przedstawieniach  takich, jak "Carmen" Bizeta, "Straszny dwór" Moniuszki czy "Oniegin" P.  Czajkowskiego.

W 2017 r. rozpoczęła współpracę z Festiwalem Oper  Barokowych "Dramma per Musica" w Warszawie, występując jako Selinda w  operze "Farnace" A. Vivaldiego, a następnie Bradamante w "Alcinie" G.F.  Händla. Współpracuje również z zespołami muzyki dawnej Il Tempo i La  Tempesta oraz Kwartetem Wokalnym Tempus, z którymi koncertuje w kraju i  za granicą. Jej działalność artystyczna obejmuje również kompozycje  oratoryjne i kantatowe. W repertuarze ma ponad 30 partii, m.in. w  dziełach takich kompozytorów, jak J.S. Bach, W.A. Mozart, L. van  Beethoven, A. Dvořák, S. Moniuszko, G. Mahler, K. Szymanowski, I.  Strawiński, G. Verdi, M. Bembinow.

Paweł Cichoński
Edukację muzyczną rozpoczął w wieku 8 lat w PSM I st. w Białymstoku w  klasie fortepianu. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. w  klasie organów prof. M. Terleckiej oraz studia na specjalności muzyka  kościelna na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w  klasie organów prof. M. Czajki i dyrygowania prof. B. Goli. Ukończył  również studia na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku w klasie śpiewu prof. C.  Szyfmana oraz dr A. Teligi.

W 2012 r. zadebiutował na deskach Opery  Narodowej w spektaklu studenckim "Sen nocy letniej" B. Brittena w roli  Flauta. W 2014 r. współpracował z Białostockim Teatrem Lalek przy  realizacji spektaklu marionetkowego "Kantata o kawie" J.S. Bacha. Bierze  czynny udział w koncertach organizowanych przez UMFC w Białymstoku oraz  inne instytucje kulturalne tego miasta. W swoim dorobku posiada liczne  arie oratoryjne, kantatowe oraz operowe. Współpracował z takimi  zespołami muzyki dawnej, jak: Il Tempo pod kierownictwem prof. A.  Sapiechy, Gradus ad Parnasum pod kier. K. Garstki oraz z zespołem  Diletto pod kier. A. Moniuszki.

Uczestniczył w licznych kursach  mistrzowskich pod okiem m. in. O. Pasiecznik, W. Zerera, M. Sandera, R.  Trosta, R. Karczykowskiego. Od 2016 r. pracuje w Chórze Opery i  Filharmonii Podlaskiej. Wraz z Chórem OiFP wystąpił na XIV  Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym "Chopin i Jego Europa" w Warszawie, w  ramach którego w koncercie i nagraniach dwóch oper S. Moniuszki wykonał  partie solowe: Gościa w "Halce" (w j. włoskim z zespołem Europa Galante  pod batutą F. Biondiego) oraz Grzesia w "Strasznym dworze" (z Orkiestrą  XVIII Wieku pod dyrekcją G. Nowaka).

Dominik Opaliński
Bas-baryton, rodowity kętrzynianin. Od 7 roku życia uczęszczał do  Państwowej Szkoły Muzycznej w Kętrzynie, gdzie uczył się grać na  fortepianie. Naukę śpiewu rozpoczął w 2009 roku na Wydziale  Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w  Bydgoszczy. Ukończył studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina  w Warszawie. Swoje umiejętności wokalne doskonalił uczestnicząc w  licznych kursach prowadzonych m.in. przez Włodzimierza Zalewskiego oraz  Marka Rzepkę. Na scenie zadebiutował w 2011 roku podczas IV  Międzynarodowego Operowego Forum Młodych, towarzyszącego XX Bydgoskiemu Festiwalowi Operowemu, śpiewając partię Sempronia w Aptekarzu Josepha  Haydna. Brał też udział w kolejnych edycjach festiwalu.

W lipcu 2012  roku wystąpił na estradzie Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej wcielając  się w rolę Strażnika Więziennego w Tosce Giacomo Pucciniego. W maju 2014  roku podczas Festiwalu Kultury i Sztuki odbywającego się w Toruniu  wykonał partię Ariodatesa w Xerxesie Georga Friedricha Händla. Ponadto w  swoim repertuarze ma wiele innych ról, m.in. Leporella z Don  Giovanniego czy Bartola z Wesela Figara Wolfganga Amadeusa Mozarta.  Partie te śpiewał w Filharmonii Gorzowskiej, Świętokrzyskiej, na deskach  Warszawskiej Opery Kameralnej czy w Kammeroper w Rheinsbergu. Z  powodzeniem wykonuje także muzykę oratoryjną, m.in. Magnificat D-dur  Johanna Sebastiana Bacha, Requiem d-moll i Mszę Koronacyjną C-dur  Wolfganga Amadeusa Mozarta, Magnificat Antonia Vivaldiego, Stabat Mater i  Mszę G-dur Franza Schuberta, Stabat Mater Josepha Haydna, Oratorium  Pasyjne Ta Hagia Pathe Przemysława Pasternaka. Prowadzi ożywioną  działalność koncertową.

W latach 2013-2014 wraz z Orkiestrą Symfoników  Bydgoskich pod dyrekcją Marka Czekały wziął udział w cyklu Koncertów  Papieskich "Podążaj za mną". Nie raz miał okazję występować na estradzie  Filharmonii Pomorskiej, Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej oraz na  scenie Opery Nova w Bydgoszczy. Współpracował z takimi dyrygentami, jak  Benedykt Błoński, Rafał Delekta, Piotr Deptuch, Rafał Janiak, Janusz  Przybylski, Zygmunt Rychert, Piotr Sułkowski, Elżbieta Wiesztordt. W  2015 roku nawiązał współpracę z Filharmonią Narodową w Warszawie i  bierze udział w koncertach edukacyjnych.

 

Violetta Bielecka
Dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w  Białymstoku, ceniony pedagog. Od urodzenia do chwili obecnej związana z  Białymstokiem. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. W  Białymstoku w klasie fortepianu Z. Frankiewicz. Edukację w specjalności  dyrygentura chóralna doskonaliła podczas studiów pod kierunkiem  znakomitych prof. prof. J. Boka i R. Zimaka w Państwowej Wyższej Szkole  Muzycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem). Jest absolwentką i byłym  pracownikiem
Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich i Emisji Głosu przy Akademii  Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W latach 1984-1987 była  dyrygentem Chóru Politechniki Białostockiej. Prowadzi klasę śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku. Kierowała  tam Chórem Żeńskim ZSM "Schola Cantorum Bialostociensis" (1987-2009). W  latach 1995-2017 pełniła funkcję Prezesa Stowarzyszenia Miłośników  Muzyki Chóralnej "Cantica Cantamus" w Białymstoku, przy którym w latach  1998-2006 prowadziła Białostocki Chór Kameralny "Cantica Cantamus". Była  inicjatorem i organizatorem Międzynarodowych Warsztatów Młodzieży  Polskiej i Polonijnej Polskiej Filharmonii Pokoju.

Chóry prowadzone  przez nią zdobyły wiele cennych nagród i wyróżnień. W latach 1995-1997  była konsultantem wokalnym Chóru Operowego Teatru Wielkiego - Opery  Narodowej w Warszawie. Do współpracy zaproszono ją ponownie 2015 r. do  przygotowania premiery opery S. Moniuszki "Straszny dwór". W 2000 r. z  rąk Prezydenta RP otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych. Jest  profesorem na Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w  Białymstoku. W 2017 r. powierzono jej funkcję kierownika Katedry  Chóralistyki i Edukacji Artystycznej UMFC na Wydziale  Instrumentalno-Pedagogicznym (1999-2005 kierownik Zakładu Dyrygentury  Chóralnej; 2005-2012 Prodziekan Wydziału), od 2019 r. członek Rady  Uczelni oraz Rady Dyscypliny Artystycznej. Wykształciła wielu  chórmistrzów, wokalistów chóralnych i śpiewaków solowych.

Od 2006 r.  odnosi liczne sukcesy jako dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Opery i  Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.  Chór przez nią prowadzony bierze udział w prestiżowych festiwalach  międzynarodowych, wykonując dzieła światowej literatury muzycznej w  najbardziej renomowanych salach koncertowych, m.in.: Filharmonii  Narodowej, Studiu im. W. Lutosławskiego Polskiego Radia w Warszawie,  Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach,  Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, w Auli Uniwersytetu im. A.  Mickiewicza w Poznaniu (Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego).  Przygotowała zespół do koncertów, transmisji radiowych i telewizyjnych  oraz światowych nagrań CD w ramach Festiwalu Muzycznego "Chopin i jego  Europa", Wielkanocnego Festiwalu im. L. van Beethovena, Międzynarodowego  Festiwalu Muzyki Żydowskiej "Warszawa Singera", Międzynarodowego  Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" w Częstochowie,  Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień",  Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Indywidualności Muzycznych im. A.  Tansmana w Łodzi oraz Festiwalu "Katowice Kultura Natura".

W jej dorobku  artystycznym szczególne miejsce zajmują wydawnictwa fonograficzne dzieł  wokalno-instrumentalnych, oper, kantat, muzyki chóralnej a cappella,  rozpowszechniane na rynku krajowym i zagranicznym. Liczne nominacje,  nagrody Fryderyk 2009, 2016, 2017 oraz Nagroda International Classical  Music Award 2018 przyznana przez międzynarodowe jury za płytę F.  Nowowiejski "Quo vadis" w kategorii chóralnej. Jej zasługi dla kultury  polskiej oraz za kształtowanie wizerunku artystycznego Uniwersytetu  Muzycznego Fryderyka Chopina zostały nagrodzone Grand Prix Rektora UMFC  (2019).

Uhonorowana Teatralną Nagrodą Muzyczną im. J. Kiepury (2019),  Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego w dziedzinie upowszechniania  kultury muzycznej nadaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego (2018),  Nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt dokonań  artystycznych (2016), Medalem "Zasłużony dla UMFC" nadanym przez Rektora  prof. dr hab. Ryszarda Zimaka (2014), Złotym Medalem nadanym przez  Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie (2012), Złotym  Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta RP Bronisława  Komorowskiego (2010), Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I  stopnia za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne (2009), Medalem  Komisji Edukacji Narodowej (MEN 2009), Srebrnym Medalem "Zasłużony  Kulturze Gloria Artis" (2008), Odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury  Polskiej" (2006), Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP  (2002), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego (2002), Nagrodą  Prezydenta Miasta Białegostoku za działalność organizatorską, związaną z  popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego na Wschodzie poprzez  działalność Polskiego Chóru Pokoju (2000), Złotą odznaką "Zasłużony  Białostocczyźnie" (1992) oraz Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez  Prezydenta RP (1990). W 2013 r. odebrała w Poznaniu Nagrodę im. J.  Kurczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki i propagowanie muzyki polskiej,  przyznaną przez Kapitułę Nagrody im. J. Kurczewskiego.

Od 2010 r. należy  do Akademii Fonograficznej (sekcja muzyki poważnej) zrzeszającej  muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i  branżę fonograficzną, która dokonuje oceny wydawnictw fonograficznych  oraz wyboru laureatów nagród Fryderyk. Od 2015 r. bierze udział w  pracach komisji do spraw przyznawania Nagród Marszałka Województwa  Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz  stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,  upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

 

źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Lalka" Bolesław Prus

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok

REKLAMA
Nissan

"Koniec świata" Andrzej FiedorukDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

31 października 2020

źródło: mat. org.

31 października 2020

źródło: mat. org.

31 października 2020

źródło: mat. org.

31 października 2020

źródło: mat. org.źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok