Radio Białystok | Patronaty | V Otwarty Konkurs Poetycki im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

V Otwarty Konkurs Poetycki im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

30.09.2022

źródło: mat. org.
źródło: mat. org.

Przedmiotem Konkursu "Zło dobrem zwyciężaj" jest poezja dotycząca osoby bł. ks. Jerzego Popiełuszki i poezja ukazująca dobro, piękno i najważniejsze prawdy dotyczące relacji międzyludzkich, opar ta na nauczaniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Organizatorzy:

• Burmistrz Suchowoli
• Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli
• Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
• Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli
• Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli


Zasady uczestnictwa

• wprowadza się następujące kategorie konkursowe:
- dzieci i młodzież do lat 18 (na dzień składania prac)
- osoby pełnoletnie
- mieszkańcy Gminy Suchowola

• w konkursie mogą uczestniczyć osoby zrzeszone i niezrzeszone w stowarzyszeniach twórczych, a przesłane utwory nigdzie dotychczas niepublikowane, nienagradzane i niewysłane na inne konkursy do czasu zakończenia tego

• zestaw obowiązkowy złożony z 3 wierszy (w tym jeden - obowiązkowo - dotyczący osoby ks. Jerzego) należy przesłać w 3 egzemplarzach (każdy wiersz na formacie A4)

• zestaw powinien być podpisany pseudonimem (godłem), taki sam powinien być umieszczony na małej kopercie, w której znajdzie się informacja o autorze (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej oraz krótka notka biograficzna). Na kopercie należy także umieścić kategorię konkursową

• prace konkursowe należy dostarczyć do 30 września 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
Plac Kościuszki 13, 16-150 Suchowola
tel. 85 7124 053


Nagrody

Kategorie – dzieci i młodzież do lat 18
• miejsca I-III nagrody rzeczowe
• dwa wyróżnienia rzeczowe

Kategoria – osoby pełnoletnie:
• I nagroda - wysokości 600 zł,
• II nagroda - wysokości 500 zł,
• III nagroda - wysokości 300 zł,
• trzy wyróżnienia po 200 zł,
• wyróżnienia rzeczowe.


Przewidywane są także nagrody specjalne: m.in. Burmistrza Suchowoli za najlepszy zestaw w kategorii mieszkańcy Gminy Suchowola, Ks. Proboszcza Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli, Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego oraz Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" Józefa Mozolewskiego.

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Nagrody i wyróżnienia należy odebrać osobiście (lub przez osobę upoważnioną) w dniu podsumowania konkursu, tj. 11 listopada 2022 r. Nagrody nie będą wysyłane osobom nieobecnym na podsumowaniu konkursu.


źródło: mat. org. | red: zmj

Patronat medialny: Polskie Radio BiałystokStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NASDo pobrania Zestaw formatów loga Polskiego Radia Białystok w pliku .zipFORMULARZ UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY POLSKIEGO RADIA BIAŁYSTOK
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: promocja@radio.bialystok.pl
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
FORMULARZ KONCERTÓW ŻYCZEŃ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINEźródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok