Radio Białystok | Wiadomości | Po 15 latach Białystok ponownie przystąpił do Związku Miast Polskich

Po 15 latach Białystok ponownie przystąpił do Związku Miast Polskich

12.01.2019, 14:42, akt. 14:47

Białystok przystąpił do Związku Miast Polskich - najstarszej polskiej organizacji samorządowej. W 2004 roku miasto wystąpiło z niej, bo radni uznali, że z przynależności do ZMP nie ma większych korzyści i nie warto wydawać kilkudziesięciu tys. zł rocznie na składki.

Fotolia.com
Fotolia.com

Projekt uchwały przygotował prezydent miasta

Projekt stosownej uchwały z deklaracją przystąpienia Białegostoku do Związku Miast Polskich przygotował prezydent miasta, na ostatniej sesji prawie jednogłośnie poparli go białostoccy radni.

Jak podkreślono w uzasadnieniu uchwały, tradycje ZMP sięgają II Rzeczpospolitej; w okresie międzywojennym Związek prowadził aktywny lobbing legislacyjny, promocję gospodarczą i kulturalną miast. Po roku 1945 nie miał możliwości wznowienia działalności, jego kongres restytucyjny odbył się w 1991 roku w Poznaniu, gdzie ZMP ma swoją siedzibę.

Związek jest największą tego typu organizacją w Polsce

Związek jest największą tego typu organizacją w Polsce; skupia trzysta miast, w których mieszka ponad 72 proc. miejskiej ludności kraju. Po akcesie Białegostoku, ze stolic województw nie należą do niego jedynie Szczecin i Wrocław. Do zadań ZMP należy wspieranie samorządów w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnianie dobrych praktyk nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców.

Organizacja zajmuje się m.in. lobbingiem legislacyjnym dzięki udziałowi przedstawicieli ZMP w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich oraz różnych opiniotwórczych instytucji. Inicjuje wspólne działania przeciwko niekorzystnym dla miast rozwiązaniom prawnym i opracowuje własne projekty zmian ustaw.

Jak poinformował sekretarz miasta Białystok Krzysztof Karpieszuk, składka roczna to 0,3 zł od mieszkańca (Białystok liczy ok. 300 tys. mieszkańców). Jak wynika z uchwały zgromadzenia ogólnego ZMP z 2016 roku, mieście o takiej liczbie mieszkańców jak Białystok, przysługuje 22 proc. ulgi od tak ustalonej wysokości składki.

W 2004 roku Białystok wystąpił z ZMP

W 2004 roku głównie z powodu tej składki Białystok wystąpił z ZMP. Radni uznali wówczas, że nie warto wydawać kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie na składkę członkowską (wówczas było to ok. 50 tys. zł), bo - w ich ocenie - z przynależności do tego związku miasto nie miało żadnych korzyści. Padały głosy, że do końca nie wiadomo czym organizacja się zajmuje, pieniądze wydawane na składkę przeliczano na konkretne wydatki w mieście, np. na zakup kamer do monitoringu ulicznego.

Bardzo się cieszymy, że Białystok ponownie zdecydował się przystąpić do Związku Miast Polskich. Chcę przypomnieć, że miasto było członkiem Związku, który funkcjonował przed wojną i był wtedy bardzo aktywny w jego strukturach

- powiedziała Joanna Proniewicz, rzecznik prasowy ZMP.

Przypomniała, że na zjeździe burmistrzów i prezydentów miast województwa białostockiego w grudniu 1927 r. postanowiono założyć KołoMiast Województwa Białostockiego. Zjazd założycielski tego koła odbył się 27 października 1928 r. w Białymstoku. Przyjęty statut stwierdzał, że działalność koła będzie skoordynowana z działalnością Związku Miast Polskich.

Proniewicz zwróciła również uwagę, że Białystok należał też do założycieli ZMP po 1990 roku a jednym z delegatów kongresu, na którym w styczniu 1991 roku dokonano restytucji działalności Związku, był ówczesny wiceprzewodniczący Rady Miasta Białystok Marek Kozłowski, który później w latach 1999-2003 - jako zastępca prezydenta miasta, był członkiem zarządu ZMP.

Z województwa podlaskiego do ZMP należą obecnie również: Bielsk Podlaski, Kolno, Siemiatycze, Sokółka, Suwałki i Zambrów.

źródło: PAP | red: mag

ZOBACZ TEŻ:


Rada Miasta Białystok chce rozstrzygnięcia sądu ws. przynależności radnych do komisji

11.01.2019, 14:04

Rada Miasta Białystok zaskarży do sądu rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody podlaskiego w sprawie uchwał o powołaniu składów pięciu komisji nowej kadencji. Wojewoda uchwały unieważnił z oceną, że nie można bez zgody samego radnego, autorytarnie zdecydować o tym, do której komisji ma on przynależeć.


Cztery oferty w przetargu na dostawę i obsługę biletomatów w Białymstoku - wszystkie przekraczają założony budżet

10.01.2019, 08:41

Oferty czterech wykonawców wpłynęły w przetargu na dostawę i obsługę biletomatów w miejskich autobusach w Białymstoku. Przekraczają one budżet przeznaczony na ten cel - wynika z informacji z otwarcia ofert. Władze miasta zapowiadają, że będą analizować oferty.


Wojewoda unieważnił uchwały o powołaniu składów komisji Rady Miasta Białystok

9.01.2019, 10:52

Wojewoda podlaski stwierdził nieważność uchwał Rady Miasta Białystok o powołaniu składów pięciu komisji nowej kadencji. Jego prawnicy ocenili bowiem, że nie można bez zgody samego radnego, autorytarnie zdecydować o tym, do której komisji ma on przynależeć.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS


RadioRower


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok