Radio Białystok | Wiadomości | Wojewoda unieważnił uchwały o powołaniu składów komisji Rady Miasta Białystok

Wojewoda unieważnił uchwały o powołaniu składów komisji Rady Miasta Białystok

9.01.2019, 10:52, akt. 11:28

Wojewoda podlaski stwierdził nieważność uchwał Rady Miasta Białystok o powołaniu składów pięciu komisji nowej kadencji. Jego prawnicy ocenili bowiem, że nie można bez zgody samego radnego, autorytarnie zdecydować o tym, do której komisji ma on przynależeć.

Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Żemojda
Bohdan Paszkowski, fot. Joanna Żemojda

Uchwały białostockiej rady wojewoda badał w trybie nadzoru nad działalnością prawną samorządu. Wiązało się to ze skargami, które na początku grudnia złożyli do niego radni miejscy PiS. Chodziło o przypisanie ich do poszczególnych komisji, mimo że do pracy w nich się nie zgłosili i byli temu przeciwni.

W obecnej kadencji Rady Miasta Białystok samodzielną większość - 16 na 28 mandatów - ma Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość, które w poprzedniej kadencji miało większość, teraz jest w opozycji.

Na pierwszej sesji radni zgodnie wybrali nowego przewodniczącego rady, Łukasza Prokoryma (KO). Do tarć doszło na sesji kolejnej, gdy miało być uzupełnione prezydium rady oraz wybór członków poszczególnych komisji, których w Radzie Miasta Białystok jest 10. Ostatecznie PiS zgłosił wszystkich swoich radnych (po 12 osób) do pracy w dwóch komisjach: rewizyjnej oraz budżetu i finansów, nie zgłaszając żadnych kandydatów do pozostałych.

Przypisani do komisji, mimo nie wyrażenia zgody

Większościowy klub KO uznał to za próbę blokowania prac rady. Sam zdecydował o składzie komisji (również z udziałem radnych PiS) i te składy przegłosował, choć poszczególni radni klubu opozycyjnego z mównicy mówili po kolei, że nie wyrażają zgody na przypisanie ich do danych komisji.

Klub KO powoływał się na zapis ustawy o samorządzie gminnym o tym, że radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Argumentował, że pod względem prawnym nie trzeba do tego jego zgody, a decyzję podejmuje rada (wybór lub desygnowanie).

Innego zdania byli radni PiS, dlatego złożyli skargę do wojewody podlaskiego, który sprawuje nadzór prawny nad uchwałami samorządu. Składając na początku grudnia taką skargę przewodniczący klubu PiS w radzie Henryk Dębowski mówił dziennikarzom, że radni tego klubu zostali "przymuszeni" do pracy w komisjach, na pracę w których nie wyrażali zgody. "W naszej ocenie te uchwały zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa" - mówił Dębowski.

Wojewoda podlaski stwierdził nieważność uchwał RM Białystok powołujących Komisje: Edukacji i Wychowania, Sportu i Turystyki, Skarg, Wniosków i Petycji, Samorządności i Bezpieczeństwa oraz Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 

- poinformowała w środę (9.01) rzecznik prasowy wojewody Anna Dzierszko.

Jak dodała, po analizie zaskarżonych uchwał okazało się, że rzeczywiście nie wszyscy radni wyrazili zgodę na członkostwo w tych komisjach.

Prawnicy wojewody doszli do wniosku, że o ile formalnie radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany, to nie jest to jednak jego obowiązek.

Pozornie wydaje się to obowiązkiem radnego, ale stanowi to jego prawo, z którego może nie skorzystać. W obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisu nakazującego radnym przynależność do komisji stałych lub też doraźnych. Nie można zatem autorytarnie zdecydować o komisji, do której radny ma przynależeć bez jego uprzednio wyrażonej zgody 

- dodała Dzierszko.

10 grudnia ub.r. sama rada dokonała zmian i ostatecznie powołała komisje bez jakichkolwiek sprzeciwów. W kuluarowych rozmowach udało się bowiem ustalić składy personalne poszczególnych komisji. Potem w ciągu kwadransa, wobec zgody wszystkich kandydatów, przyjęto uchwały o powołaniu składów osobowych. Nowe składy zostały zgłoszone jako autopoprawki do przyjętych wcześniej uchwał.

Radni PiS, którzy złożyli skargi do wojewody na wcześniejsze uchwały, zdecydowali się jednak ich nie wycofywać i poczekać na ocenę prawników.

źródło: PAP | red: maj

ZOBACZ TEŻ:


Rada Miasta Białystok powołała składy komisji

10.12.2018, 19:53

Rada Miasta Białystok, głosując praktycznie jednogłośnie, powołała ostatecznie w poniedziałek (10.12) stałe komisje. Nie wiadomo, czy w tej sytuacji radni PiS wycofają skargę złożoną do wojewody, że podczas poprzedniej sesji wybrano ich do komisji bez ich zgody.


Mariusz Gromko z PiS-u jednym z trzech wiceprzewodniczących białostockiej rady miasta

10.12.2018, 12:55

Mariusz Gromko z Prawa i Sprawiedliwości uzupełnił skład prezydium białostockiej rady miasta.


Białostoccy radni PiS skarżą do wojewody sposób powołania ich do komisji rady

6.12.2018, 14:22

Białostoccy radni PiS chcą, by wojewoda podlaski w trybie nadzoru ocenił zgodność z prawem uchwał rady dotyczących m.in. wyboru członków komisji Rady Miasta Białystok. Chodzi o przypisanie radnych PiS do poszczególnych komisji, mimo że do pracy w nich się nie zgłosili i byli temu przeciwni.


Sytuacja w Radzie Miasta Białegostoku

6.12.2018, 13:13

Po ostatnich wyborach, kiedy PiS utracił większość w Radzie Miasta Białegostoku, przeciąga się ukonstytuowanie się komisji i wybór wiceprzewodniczącego.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Kult" Łukasza Orbitowskiego

RadioRower
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok