Radio Białystok | Wiadomości | Radni Dąbrowy Białostockiej chcą zlikwidować szkołę w Nierośnie - mieszkańcy mówią "nie"

Radni Dąbrowy Białostockiej chcą zlikwidować szkołę w Nierośnie - mieszkańcy mówią "nie"

autor: Marcin Gliński

19.01.2020, 13:36, akt. 13:44

Za likwidacją Szkoły Podstawowej w Nierośnie znów opowiedzieli się radni Dąbrowy Białostockiej. Za uchwałą w tej sprawie głosowała ponad połowa z nich.

Szkoła w Nierośnie k. Dąbrowy Białostockiej, fot. Marcin Gliński
Szkoła w Nierośnie k. Dąbrowy Białostockiej, fot. Marcin Gliński

Rodzice nie zgadzają się na likwidację szkoły 

To kolejna próba likwidacji szkoły. Rok temu władze gminy tłumaczyły, że chcą zamknąć placówkę ze względu na małą liczbę uczniów, konieczność remontu budynku i duże koszty jego utrzymania. Nie zgodził się na to Podlaski Kurator Oświaty. Przez ostatni rok burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz próbował namówić do prowadzenia placówki stowarzyszenie Edukator. Rozmowy nie przyniosły rezultatów. Rodzice uczniów, nauczyciele i mieszkańcy wsi, ponownie jak przed rokiem, nie zgadzają się na wygaszenie szkoły."Serce wsi" - reportaż Marcina GlińskiegoTeraz, po przyjęciu uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji placówki, burmistrz znów musi o tym powiadomić Podlaskiego Kuratora Oświaty. Jeśli tym razem dojdzie do likwidacji, szkoła w Nierośnie będzie działać tylko do końca sierpnia tego roku.

Wniosek o jej likwidację musi wpłynąć do podlaskiego kuratora oświaty do końca lutego. Na razie kurator dostała dwa wnioski w sprawie likwidacji szkół: w Karolinie w gminie Giby i w Kruszewie w gminie Choroszcz. W obu przypadkach wydała pozytywną decyzję.

| red: sk

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Kurator oświaty nie godzi się na przekształcenie lub likwidację 5 podlaskich placówek oświatowych

6.04.2019, 10:07

Nie ma zgody na przekształcenie lub likwidację 5 podlaskich placówek. Negatywną opinię w tej sprawie wydała kurator oświaty w Białymstoku. Teraz samorządowcy, którzy wnioskowali o zmiany, mogą odwołać się do Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Niektóre do likwidacji, inne do przekształcenia - zmiany w placówkach edukacyjnych w Podlaskiem

5.03.2019, 15:34

Niektóre do likwidacji, inne do przekształcenia. 26 wniosków wpłynęło do podlaskiego kuratora oświaty dotyczące zmian w działalności placówek edukacyjnych w Podlaskiem od nowego roku szkolnego. Więcej ich nie będzie, bo z końcem lutego minął termin nadsyłania dokumentów w tej sprawie.


Spór o szkołę w Nierośnie - rodzice i nauczyciele nie zgadzają się na jej zamknięcie

16.02.2019, 10:02

Rodzice uczniów i nauczyciele nie zgadzają się na likwidację Szkoły Podstawowej w Nierośnie koło Dąbrowy Białostockiej. Zwrócili się o pomoc do Podlaskiej Kurator Oświaty.

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Nie Teatr OXFORD DRAMA - koncert

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok