Radio Białystok | Wiadomości | Kard. Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Czacka ogłoszeni błogosławionymi Kościoła katolickiego

Kard. Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Czacka ogłoszeni błogosławionymi Kościoła katolickiego

autor: Dominika Dębska

12.09.2021, 07:15, akt. 17:41

Urodził się w Zuzeli nad Bugiem, a podczas nauki w Łomży podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium. W niedzielę, 12 września Kościół wyniósł na ołtarze kardynała Stefana Wyszyńskiego.

fot. Andrzej Lange/PAP
fot. Andrzej Lange/PAP

Po beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej - relacja Dominiki Dębskiej

Mieszkańcy regionu o Prymasie Tysiąclecia - relacja Dominiki Dębskiej

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Prymas Tysiąclecia i Matka Elżbieta Czacka w gronie błogosławionych

Papież Franciszek włączył do grona błogosławionych kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, oraz Elżbietę Czacką - fundatorkę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Z udziałem najwyższych władz państwowych - prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu oraz członków rządu na czele z premierem - w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyły się uroczystości beatyfikacyjne kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej.

Liturgii - z udziałem członków Konferencji Episkopatu Polski - przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. Odczytał po łacinie List Apostolski, w którym papież wpisał w poczet błogosławionych kard. Stefana Wyszyńskiego i Matkę Elżbietę Różę Czacką.


- My, papież Franciszek (...) naszą Apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny Sługa Boży Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, pasterz według serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności każdego człowieka (...), a także Czcigodna Służebnica Boża Elżbieta Czacka (w świecie: Róża), fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, która pozbawiona używania światła oczu, oczami wiary rozpoznała Chrystusa - światłość świata i z miłującą wiernością świadczyła o Nim wobec kroczących w ciemności ciała oraz ducha, byli odtąd nazywani Błogosławionym - napisał papież.


Zapowiedział, że "co roku ich wspomnienia mogą być obchodzone w miejscach i w sposób określony przez prawo". Wskazał, że w przypadku kard. Stefana Wyszyńskiego będzie to 28 maja, zaś w przypadku Matki Elżbiety Czackiej - 19 maja.

Po ogłoszeniu formuły beatyfikacyjnej wizerunek bł. Stefana Wyszyńskiego odsłonili członkowie założonego przez niego w 1952 r. Ruchu Apostolskiego "Rodzina Rodzin" - Hanna Kordyasz i Piotr Kordyasz. Wizerunek bł. Elżbiety Czackiej odsłoniła s. Aleksandra Maczuga i s. Klara Zosik, nauczycielki i wychowawczynie z Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Następnie do prezbiterium wprowadzone zostały relikwie obu błogosławionych.


Życie kard. Wyszyńskiego "naznaczone licznymi próbami"

- Kard. Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Czacka przekazali nam świadectwo życia wiernego Ewangelii, za wszelką cenę; uczą, że nie istnieją przeszkody dla tych, którzy pragną kochać Boga i jak On miłować człowieka - powiedział kard. Marcello Semeraro w homilii.

Papieski wysłannik podkreślił, że kapłańskie życie kard. Wyszyńskiego "naznaczone było licznymi próbami, którym stawiał czoła z ufnością i zdecydowaniem".  - Jednym z najbardziej dramatycznych momentów był okres drugiej wojny światowej oraz czas heroicznego i tragicznego powstania warszawskiego w 1944 roku - wskazał kard. Semeraro.

Podkreślił, że w okresie politycznie oraz społecznie skomplikowanym, prymas "kierował odważnie, wytrwale i zdecydowanie łodzią Kościoła w Polsce, przeciwstawiając ideologii, która odczłowieczała i oddalała człowieka od pełni życia, prawdę zawartą w Ewangelii Chrystusa, wiernie przeżywaną i realizowaną".

Papieski wysłannik zwrócił także uwagę, że kard. Wyszyński "w walce o obronę wolności polskich kobiet i mężczyzn często powtarzał: Kto nienawidzi, ten już przegrał".


Kard. Semeraro: nadzwyczajna pracowitość i zaangażowanie błogosławionej

Kard. Semeraro podkreślił, że "niezachwiana wiara w Boga i w Jego Opatrzność charakteryzowała również Matkę Elżbietę Różę Czacką". 

- Dotknięta w wieku dwudziestu dwóch lat całkowitą utratą wzroku, postanowiła poświęcić swoje życie służbie osobom niewidomym, które w tym czasie na ziemiach polskich nie mogły liczyć na pomoc ani na możliwość zdobycia wykształcenia - powiedział papieski wysłannik.

Dodał, że w tym celu założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. - Otworzyła szkoły i zorganizowała warsztaty, dostosowała alfabet Braille’a do języka polskiego i opracowała skróty ortograficzne - wymieniał kard. Semeraro.

Podkreślił, że "poprzez swoją nadzwyczajną pracowitość i zaangażowanie błogosławiona Elżbieta Róża wskazuje nam, że nie istnieją przeszkody dla tych, którzy pragną kochać Pana Boga i jak On miłować człowieka".


"Będziesz miłował... Kardynał Stefan Wyszyński" - audycja dokumentalna Dominiki Dębskiej

Choć od śmierci prymasa minęło 40 lat, pamięć o nim i jego nauczaniu pozostaje wśród mieszkańców naszego regionu wciąż żywaTuż po 18:00 na antenie Polskiego Radia Białystok audycja dokumentalna Dominiki Dębskiej o podlaskich wątkach w biografii kardynała Wyszyńskiego."Będziesz miłował... Kardynał Stefan Wyszyński" - audycja dokumentalna Dominiki DębskiejKard. Stefan Wyszyński

Kard. Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Święcenia kapłańskie przyjął w 1924 roku we Włocławku. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora. Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze z rąk prymasa Polski kard. Augusta Hlonda 12 maja 1946 r. Wówczas za swoje biskupie zawołanie przyjął słowa "Soli Deo honor et gloria", czyli "Samemu Bogu cześć i chwała". Po kard. Hlonda 22 października 1948 r. bp Wyszyński został mianowany arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz prymasem Polski.

Przeprowadził Kościół w naszym kraju przez trudne lata komunizmu. Władze PRL aresztowały go 25 września 1953 r. i internowały. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola i w Komańczy w Bieszczadach, gdzie napisał tekst odnowionych Ślubów Narodu. 26 października 1956 r. wrócił z internowania do Warszawy.

W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. Kard. Wyszyński brał także udział w obradach Soboru Watykańskiego II. Na jego prośbę, 21 listopada 1964 r. papież ogłosił Maryję Matką Kościoła. Prymas Tysiąclecia brał także udział w kilku konklawe. Podczas ostatniego, w październiku 1978 roku, uczestniczył w wyborze św. Jana Pawła II. 

Zmarł 28 maja 1981 r. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Agostino Casaroli, odbyły się 31 maja. Trumna z ciałem prymasa została umieszczona na kamiennym sarkofagu w podziemiach archikatedry warszawskiej. W 1986 r. sarkofag prymasa został przeniesiony z krypty arcybiskupów w podziemiach do poświęconej mu kaplicy w lewej nawie świątyni.


Matka Elżbieta Róża Czacka

Róża Maria Czacka (imię zakonne Elżbieta) urodziła się 22 października 1876 r. w Białej Cerkwi na Ukrainie. Od dzieciństwa zagrożona była ślepotą. Po wielu nieudanych próbach ratowania wzroku utraciła go ostatecznie w wieku 22 lat.

Przez 10 lat, podczas których samodzielnie podejmowała studia tyflologiczne, poszukiwała pomysłów i wzorów, które mogłaby wykorzystać dla polskich niewidomych. Rozpoczęła działalność opiekuńczo-edukacyjną w Warszawie w 1908 r. Z czasem działalność ta zyskała ramy organizacyjne w postaci założonego w 1911 roku Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, które działa do dziś. Staraniem tej instytucji było powstanie ochronki, szkoły powszechnej, warsztatów, bibliotek brajlowskich oraz pomocą rodziny dorosłych niewidomych.

Róża Czacka przyjęła habit III Zakonu św. Franciszka i 15 VIII 1917 r. złożyła swoje śluby wieczyste, przyjmując imię s. Elżbiety. W listopadzie 1918 roku uzyskała zgodę władz kościelnych i przyjęła pierwsze kandydatki do nowego zgromadzenia, które od dnia 1 grudnia 1918 roku nosi nazwę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Wielokrotnie radą i poparciem służył w jej pionierskiej pracy nuncjusz apostolski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI.

Będąc niewidomą i cierpiącą na różne choroby matka Elżbieta Czacka nie tylko kierowała całością Dzieła, ale też pisała i publikowała prace z dziedziny tyflologii, opracowała polską wersję alfabetu Braille’a i systemy skrótów ortograficznych.

W czasie bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 r. została ciężko ranna w głowę. Straciła oko, które trzeba było usunąć, a konieczną operację przeprowadzono bez znieczulenia. Po miesiącu wróciła do Lasek, by kierować odbudową zniszczonego działaniami wojennymi Zakładu. W okresie poprzedzającym Powstanie Warszawskie podjęła decyzję o zorganizowaniu szpitala powstańczego w Domu Rekolekcyjnym.

Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 r. i została pochowana na cmentarzu zakładowym w Laskach.| red: bsd, zmj

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


"Będziesz miłował... Kardynał Stefan Wyszyński" - audycja dokumentalna Dominiki Dębskiej

10.09.2021, 00:01

Był ostoją Polaków w najczarniejszych czasach PRL. Uczył, że tylko wolni wewnętrznie ludzie mogą upomnieć się o suwerenność i wolność narodu.


"Prymas Tysiąclecia w Białymstoku" - wystawa w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym [zdjęcia]

1.09.2021, 16:59

To okazja do przypomnienia Sługi Bożego Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego - na niespełna dwa tygodnie przed jego beatyfikacją.

Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NASmat. pras.
26.11.2021, 11:48, akt. 12:11

Nagrody Mediów Publicznych 2021

źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok