Radio Białystok | Wiadomości | Sejmik wypowiedział porozumienia o współpracy z obwodami grodzieńskim i brzeskim na Białorusi

Sejmik wypowiedział porozumienia o współpracy z obwodami grodzieńskim i brzeskim na Białorusi

28.02.2022, 19:53, akt. 20:05

Radni sejmiku województwa podlaskiego przyjęli w poniedziałek wieczorem (28.02) uchwałę na mocy której wypowiadają porozumienia o współpracy z obwodami grodzieńskim i brzeskim na Białorusi.

fot. Mateusz Duchnowski/UMWP
fot. Mateusz Duchnowski/UMWP

Za wypowiedzeniem porozumień głosowało 26 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu, jedna nie głosowała, dwie były nieobecne.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki (PiS) poinformował, że porozumienie o współpracy międzyregionalnej z obwodem grodzieńskim było podpisane w kwietniu 2017 r, a z obwodem brzeskim - również w kwietniu - 2018 r. Podlaskie nie ma zawartych porozumień z partnerami z Rosji. Podał, że np. porozumienia z obwodem brzeskim było zwarte na 5 lat z automatycznym przedłużeniem, jeżeli żadna ze stron nie przedłoży na piśmie zamiaru wypowiedzenia.

Radni długo dyskutowali czy porozumienia z partnerami z Białorusi powinny być zerwane czy zawieszone. Marszałek Kosicki tłumaczył, że po konsultacjach - także ministerialnych - wskazano, że porozumienia można albo zawiesić albo wypowiedzieć i zdecydowano na formułę wypowiedzenia.

Radni byli zgodni, że porozumienia powinny być zerwane - niezależnie od formy ujęcia w uchwale. Podkreślano także w długiej dyskusji w pierwszej części sejmiku, że nie chodzi o działanie wbrew zwykłym mieszkańcom Białorusi, wbrew narodowi białoruskiemu, ale przeciwko reżimowi białoruskiemu.

Sprawa wypowiedzenia porozumień została zgłoszona - do dyskusji z radnymi - przez marszałka Kosickiego. O zajęcie się sprawą wnioskowała także Koalicja Obywatelska, która w podlaskim sejmiku jest w opozycji.


Ta uchwała nie jest przeciwko zwykłym mieszkańcom Białorusi. To jest nic innego jak sytuacja związana z tym, że nie popieramy tego reżimu, z którym tam mamy do czynienia, który zaangażował się w wojnę. Chodzi o tę władzę, tylko i wyłącznie o tę władzę - mówił marszałek Kosicki.


Radny PSL Jerzy Leszczyński, który był marszałkiem województwa podlaskiego gdy podpisywano porozumienia z obwodami grodzieńskim i brzeskim mówił, że powinny być one zerwane.


Chciałbym kategorycznie stwierdzić, że jesteśmy solidarni z narodem białoruskim, bo ten naród pokazał w ostatnich miesiącach, że sprzeciwia się Łukaszence i też ma go serdecznie dosyć - mówił radny PO-KO Jacek Piorunek.


Zapewniał przy tym o szacunku wobec Białorusinów i o solidarności z nimi.

Podlaski sejmik powołał także doraźną komisję ds. pomocy Ukraińcom, która zajmie się kwestiami pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. W jej skład weszło 15 radnych z różnych opcji politycznych reprezentowanych w sejmiku. Za powołaniem komisji było wszystkich 28 radnych głosujących w tej sprawie.


źródło: PAP | red: sk

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Radni sejmiku potępili inwazję Rosji na Ukrainę i przygotowują się na przyjęcie uchodźców

28.02.2022, 15:47

Radni sejmiku województwa podlaskiego stanowczo potępili inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wsparcie jakiego udziela Rosji Białoruś, zadeklarowali przy tym także pełne zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jednogłośnie przyjęli w poniedziałek (28.02) stanowisko w tej sprawie.


Obywatele Ukrainy będą mogli bezpłatnie jeździć autobusami w Białymstoku

28.02.2022, 11:57

Decyzję o tym podjęli w poniedziałek (28.02) białostoccy radni. Inicjatywa od razu spotkała się ze zrozumieniem.


Rada miasta Białystok przyjęła stanowisko ws. wojny na Ukrainie

28.02.2022, 10:27

Białostoccy radni solidaryzują się z narodem ukraińskim i deklarują wszelką możliwą pomoc m.in. takie słowa są w przyjętym przez nich stanowisku. Obrady rozpoczęły się od tego tematu.


Podlascy radni przyjęli stanowisko ws. represjonowania Polaków na Białorusi

1.04.2021, 15:38

Radni sejmiku województwa podlaskiego potępili w przyjętym w czwartek (01.04) stanowisku represje wobec Polaków na Białorusi ze strony tamtejszych władz; jednocześnie opowiedzieli się za dalszą współpracą transgraniczną z obwodami grodzieńskim i brzeskim.

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
Nie Teatr OXFORD DRAMA - koncert

REKLAMA
OiFP PORANEK MŁODEGO MELOMANA

REKLAMA
OiFP PAJACE / RYCERSKOŚĆ WIEŚNIACZA, R. LEONCAVALLO / P. MASCAGNI

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego


11. Targi Książki w Białymstoku, fot. Joanna Szubzda
BIAŁYSTOK
20.04.2024, 07:41, akt. 21.04.2024, 00:38

Drugi dzień 11. Targów Książki w Białymstoku


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok