Radio Białystok | Wiadomości | Radni Białegostoku zdecydowali o zaskarżeniu unieważnienia uchwały dotyczącej rowerów elektrycznych

Radni Białegostoku zdecydowali o zaskarżeniu unieważnienia uchwały dotyczącej rowerów elektrycznych

31.07.2023, 18:14, akt. 18:18

Władze Białegostoku skierują do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze RIO unieważniające uchwałę radnych dotyczącą podziału dotacji na zakup rowerów elektrycznych. O skierowaniu skargi zdecydowała w poniedziałek jednogłośnie rada miasta.

źródło: pexels.com
źródło: pexels.com

Skarga na rozstrzygnięcie miejscowej Regionalnej Izby Obrachunkowej zostanie wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Dotyczy ono uchwały podjętej przez miejskich radnych pod koniec maja w sprawie projektu "Ekorower - alternatywna dla samochodu". Radni zdecydowali wówczas, że maksymalnie będzie można dostać 2,5 tys. zł dotacji, z puli do podziału wynoszącej 750 tys. zł.

Pieniądze na projekt pochodzą z budżetu województwa podlaskiego z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Sejmik województwa przyznał je w kwietniu - w ramach wsparcia - miastu Białystok. Według uchwalonych przez miejskich radnych zasad przyznawania dotacji na rowery elektryczne o dotacje mogliby ubiegać się pełnoletni mieszkańcy Białegostoku, niezalegający z należnościami wobec miasta.

Dotacja mogłaby wynieść do 50 proc. wartości poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł. Uchwała zakładała, że powstanie lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu (300 osób) i lista rezerwowa.

W ramach nadzoru nad działalnością finansową samorządów, uchwałę zakwestionowała jednak w czerwcu RIO uznając, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa, m.in. ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych oraz prawa ochrony środowiska.

Prezentując projekt uchwały o skardze do WSA na rozstrzygnięcie izby obrachunkowej, dyrektor biura funduszy europejskich w urzędzie miasta Ewa Bajdałów zwracała uwagę, że identyczne uchwały (dotyczące dotacji do zakupu rowerów elektrycznych) zostały podjęte w Gdyni i Włocławku. W Gdyni takie rozwiązanie jest już realizowane na bazie tej samej podstawy prawnej, na której oparto uchwałę w Białymstoku.

Magistrat powołuje się też na opinie ekspertów zamieszczane w prasie, którzy sugerują, że powinny zapaść rozstrzygnięcia sądów administracyjnych w związku z różnymi interpretacjami prawa stosowanymi przez RIO i różnym ich orzecznictwem. 


Wierzymy, że dzięki takiej decyzji państwa radnych wszyscy w Polsce będą wiedzieli, jakie jest właściwe postępowanie w tym zakresie, jaka powinna być podstawa prawna - powiedział przed głosowaniem rady zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. 

źródło: PAP | red: bs

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Białostoccy radni miejscy przyjęli zasady przyznawania dotacji na rowery elektryczne

29.05.2023, 16:00

300 mieszkańców Białegostoku ma szanse na dotacje na zakup roweru elektrycznego. Można będzie dostać do 2,5 tysiąca złotych.


Radni zdecydują o zasadach dotyczących dofinansowania zakupu rowerów elektrycznych

25.05.2023, 12:14

To kolejny krok do wprowadzenia w Białymstoku rowerów elektrycznych. W najbliższy poniedziałek (29.05) radni głosować będą nad projektem uchwały w sprawie zasad dofinansowania zakupu rowerów elektrycznych.


Podlascy radni przyznali dotacje m.in. na rowery elektryczne dla białostoczan

24.04.2023, 16:34

Będą możliwe m.in. remonty dróg, modernizacje budynków, rewitalizacje miejsc rekreacji. Podlascy radni zdecydowali o wsparciu ponad 50 samorządów.

ZNAJDŹ NAS

PNBC

50 lat przy Świerkowej

Podlaskie nas rusza - Ruszamy w Podlaskie!


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok