Radio Białystok | Wiadomości | Organizatorzy wypoczynku dla dzieci w Rajgrodzie uważają, że decyzja kuratorium o przerwaniu kolonii była bezprawna

Organizatorzy wypoczynku dla dzieci w Rajgrodzie uważają, że decyzja kuratorium o przerwaniu kolonii była bezprawna

autor: Wojciech Szubzda

20.09.2023, 10:48, akt. 10:58

Nie zgadzają się z decyzją Kuratorium Oświaty w Białymstoku o zamknięciu kolonii terapeutycznych. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci z niepełnosprawnościami w Rajgrodzie zaskarżyli postanowienie kuratorium do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uważają, że decyzja o przerwaniu kolonii była bezprawna i zawierała wiele braków i uchybień.

fot. Aleksandra Sadokierska
fot. Aleksandra Sadokierska

Kuratorium zainteresowało się koloniami organizowanymi w Rajgrodzie przez Centrum Diagnozy i Terapii Juvare po sygnale od jednego z byłych wychowawców. Mężczyzna w piśmie do kuratorium wskazywał, że miało tam dochodzić do nieprawidłowości. Po kontroli, w asyście policji kuratorium w trybie natychmiastowym zamknęło kolonie."Turnus" - reportaż Aleksandry SadokierskiejWizytatorzy wskazywali, że dzieci było więcej niż w zgłoszeniu i był to jeden z powodów wydania decyzji o przerwaniu turnusu. Miało brakować też pielęgniarek i ratownika na plaży, co miało zagrażać bezpieczeństwu dzieci.

Z tymi zarzutami nie zgadzają się organizatorzy kolonii. Uważają, że zgodnie z prawem oświatowym kuratorium musiało w pierwszej kolejności wezwać organizatora wypoczynku do usunięcia wskazywanych nieprawidłowości. Kuratorium tego nie zrobiło - wypoczynek zamknęło od razu, co zarzucają w piśmie do ministerstwa przedstawiciele Centrum Diagnozy i Terapii Juvare. Dodają że zamknięty został jeden z dziesięciu tegorocznych turnusów na dwa dni przed jego zakończeniem. Pozostałe zakończyły się zgodnie z planem.

| red: mag

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


"Turnus" - reportaż Aleksandry Sadokierskiej

1.09.2023, 08:50

Ośrodek Knieja, malowniczo położony nad Jeziorem Rajgrodzkim, jest miejscem, gdzie od pięciu lat odbywają się kolonie terapeutyczne organizowane przez Centrum Diagnozy i Terapii Juvare. Kuratorium już dwukrotnie zamknęło takie turnusy, przedstawiając listę poważnych zaniedbań...


Kuratorium Oświaty w Białymstoku zamknęło kolonie terapeutyczne dzieci w Rajgrodzie

23.08.2023, 18:33

Kuratorium Oświaty w Białymstoku wydało decyzję o zamknięciu kolonii terapeutycznego dzieci z niepełnosprawnościami w Rajgrodzie. Stało się tak po sygnale od jednego z byłych wychowawców, który w piśmie do Kuratorium wskazywał, że miało tam dochodzić do nieprawidłowości.

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NIETEATR AN ACT OF GOD

REKLAMA
OiFP Gala sylwestrowa


źródło: www.radio.bialystok.pl​

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok