Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | NSA sprawdzi, czy zabudowa Krasnopola jest zabytkowa

NSA sprawdzi, czy zabudowa Krasnopola jest zabytkowa

autor: Marcin Kapuściński

17.12.2018, 07:11

Władze Krasnopola chcą, aby Naczelny Sąd Administracyjny wykreślił z rejestru zabytków układ urbanistyczny wsi. Obecnie wpisana jest tam cała miejscowość, a to znacząco utrudnia życie mieszkańcom i blokuje inwestycje.

fot. Marcin Kapuściński
fot. Marcin Kapuściński

Wójt Karol Szrajbejt opowiada, że w połowie lat osiemdziesiątych ochroną konserwatora objęto cały obszar Krasnopola wraz z polami uprawnymi.

Przez tak szeroką definicję układu urbanistycznego mamy ochronę każdego budynku we wsi. Przez to nawet ci, którzy chcą przestawić płot lub zbudować wiatę, muszą zgłosić się do konserwatora o wydanie pozwolenia.

Przed trzema laty wójt zwrócił się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku o zmianę obszaru chronionego. Urzędnicy odrzucili jednak jego wniosek. Argumentów nie uznał też Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dlatego urząd gminy wystąpił teraz do NSA.

Nie znaczy to, że nie widzimy potrzeby ochrony zabytków. Chcemy jednak, aby było to dookreślone. Tak, żeby każdy wiedział, co dokładnie mamy chronić i na jakim terenie.

Samorządowiec pomocy szukał również w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tam również spotkał się z odmową.

| red: kap




ZNAJDŹ NAS






REKLAMA


"Pokój z widokiem. Lato 1939" Marcina Wilka






fot. Iza Kosakowska
21.08.2019, 13:03, akt. 13:10

Zioła to bogactwo Suwalszczyzny


fot. Iza Kosakowska
21.08.2019, 08:10, akt. 12:10

Białoruski przemytnik usłyszał zarzuty








źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok