Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | RIO zajmie się augustowskimi szkołami, w których nie obniżono pensji strajkującym nauczycielom

RIO zajmie się augustowskimi szkołami, w których nie obniżono pensji strajkującym nauczycielom

autor: Jakub Mikołajczuk

12.06.2019, 07:06, akt. 13:11

Jak informowaliśmy, nauczyciele otrzymują wypłaty z góry. Za kwietniowy strajk pieniądze powinny być więc potrącone w maju.

pieniądze - fot. Monika Kalicka
pieniądze - fot. Monika Kalicka

Starosta augustowski Jarosław Szlaszyński tłumaczył na naszej antenie, że dyrektorzy powiatowych placówek, czyli liceów, techników i szkół zawodowych, zawarli porozumienia zbiorowe ze strajkującymi.


Ponieważ groziła dezorganizacja w postaci niedopuszczenia uczniów do egzaminu dojrzałości, dyrektorzy zawarli takie porozumienia, które — w mojej ocenie — są dopuszczalne przez prawo pracy i – co więcej – stają się elementem prawa pracy. Dlatego dyrektorzy nie dokonali potrąceń.


To opinia zbliżona do głoszonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, z którą Regionalna Izba Obrachunkowa, jako organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego, nie zgadza się. Jak mówi Dariusz Renczyński, zastępca prezesa RIO w Białymstoku, powiat augustowski nie zwracał się do jego instytucji o ocenę takiej interpretacji prawa.


Wynagrodzenie należy się za czas pracy wykonanej. Szkoły prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego mają wydatki objęte reżimem kontroli finansów publicznych i w związku z tym RIO uznaje, że takie porozumienie nie jest podstawą do wypłaty wynagrodzeń. Przy najbliższej kontroli zajmiemy się tą sprawą.


Kontrola ma być przeprowadzona zgodnie ze standardowym harmonogramem. Kiedy dokładnie, na razie nie wiadomo. Dodajmy, że takie samo stanowisko jak Regionalna Izba Obrachunkowa prezentują też w kwestii zapłaty za okres strajku Ministerstwo Finansów i większość samorządów.

| red: mik, maj

ZOBACZ TEŻ:


Nauczyciele szkół podlegających powiatowi augustowskiemu dostali pieniądze za strajkowanie

5.06.2019, 08:19

To nietypowa sytuacja nawet w skali kraju, bo zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracownikom nie przysługuje wypłata za czas uczestnictwa w strajku.


Nauczyciele nie otrzymają wynagrodzenia za dni, w których strajkowali

30.04.2019, 19:10

Nauczyciele nie otrzymają wynagrodzenia za dni, w których strajkowali. W niektórych placówkach mogą zostać zorganizowane zajęcia pozalekcyjne dobrowolne dla uczniów, które przyniosą nauczycielom dodatkowe dochody.


Na Suwalszczyźnie strajkuje zdecydowana większość szkół

9.04.2019, 10:25

Dyrekcjom poszczególnych placówek i nauczycielom zadanie zapewnienia opieki ułatwili rodzice, którzy dzieci zostawili w domach.

ZNAJDŹ NAS

"Prokurator Alicja Horn" Tadeusz Dołęga-Mostowiczfot. Areta Topornicka
4.06.2020, 11:48, akt. 12:02

Czy to było zabójstwo w samoobronie?fot. Sylwia Krassowska
4.06.2020, 12:06, akt. 12:07

Suwalskie wędzonkiźródło: stock.adobe.com
2.06.2020, 11:48, akt. 18:06

Augustowska policja ruszyła nad wodę

źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok