Radio Białystok | Wiadomości Studio Suwałki | W Suwałkach miejska komisja skarg nie powiadamia skarżących o terminie rozpatrywania zgłaszanych przez nich problemów

W Suwałkach miejska komisja skarg nie powiadamia skarżących o terminie rozpatrywania zgłaszanych przez nich problemów

autor: Marcin Kapuściński

15.10.2019, 14:02, akt. 14:05

Problem zgłosił suwalski społecznik Jerzy Ząbkiewicz. Po naszej interwencji ma się to zmienić.

fot. Marcin Kapuściński
fot. Marcin Kapuściński

Jako przykład Ząbkiewicz podaje spalarnię, która miała powstać na południu Suwałk. Mimo że to on nagłośnił sprawę, radni nie zaprosił go na posiedzenie, na którym uznano jego skargę za bezzasadną.

Zrobiono to w ten sposób, że poinformowano mnie tylko o powołaniu trzyosobowego zespołu, który zajmie się skargą. Uznano, że radni nie mają powodu do dalszej dyskusji ze mną na ten temat. Taką informację dostałem od przewodniczącego komisji. Moim zdanie spalarnia wymagała bardzo poważnej rozmowy i prezentacji argumentów. Nie było mnie i tego zabrakło.

Jego zastrzeżenia zgłosiliśmy przewodniczącemu rady. Zdzisław Przełomiec zapewnił, że zajmie się sprawą.

Porozmawiam o tym z przewodniczącym komisji skarg, bo to on ma kompetencje do wprowadzenia zmian. Takiego obowiązku nie ma. Uważam jednak, że może to usprawnić prace. Byłoby to również uhonorowanie wysiłku mieszkańców, którzy składają do nas petycje lub skargi.

Komisja działa od roku. Jerzy Ząbkiewicz w tym czasie zgłosił kilka skarg. Oprócz spalarni, miał też  zastrzeżenia do złego oznakowania nazw ulic, przeciągającej się przebudowy Utraty oraz nieprawidłowo działającej sygnalizacji świetlnej. O terminie rozpatrywania każdej ze skarg nie był powiadomiony.

| red: kap

ZOBACZ TEŻ:


O ograniczenie tzw. zielonej fali na suwalskich ulicach apeluje społecznik Jerzy Ząbkiewicz

16.09.2019, 09:42

Ząbkiewicz uważa, że skoro ciężarówki przemieszczają się obecnie obwodnicą, piesi i rowerzyści powinni krócej czekać na czerwonym świetle. Ale drogowcy sceptycznie podchodzą do tego pomysłu.


Suwalscy radni odrzucili skargę dotyczącą budowy spalarni

30.07.2019, 11:42

Większość suwalskich radnych uznała, że spalarnia odpadów meblarskich w Dubowie powstaje zgodnie z prawem.


Debata na raportem nie zostanie powtórzona. Za rok ma być przejrzyściej

23.07.2019, 07:45

Ale w przyszłym roku radni ułatwią suwalczanom udział w dyskusji. To skutek skarg, jakie tegoroczną miejską debatę złożył suwalczanin Jerzy Ząbkiewicz.


Suwalczanin został prezydentem europejskiej organizacji

11.06.2019, 08:28

Mowa o Jerzym Zabkiewiczu, którego delegacje z osiemnastu krajów jednomyślnie wybrały na szefa Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Ławniczych.


Władze Suwałk odrzuciły pomysł, aby lotnisko nosiło imię sławnego lotnika generała Witolda Urbanowicza

19.04.2019, 08:03

Wnioskował o to suwalski społecznik Jerzy Ząbkiewicz, który przestrzega, że patrona może teraz przejąć inne miasto.

ZNAJDŹ NAS

"Ojciec Chrzestny" Mario Puzo

Pływanie na Byle Czym - Pływające co nieco

W 9 tygodni po Podlasiu


Bohdan Paszkowski i bryg. Arkadiusz Buchowski, fot. Areta Topornicka
7.07.2020, 16:55, akt. 17:58

Frekwencyjna "Bitwa o wozy" po raz drugi

fot. Marcin Iwanowicz
3.07.2020, 14:36, akt. 14:40

Wigry Suwałki spadają do drugiej ligi
fot. Joanna Szubzda
2.07.2020, 12:09, akt. 12:13

Czy suwalczanie lekceważą pandemię?fot. Wigry Suwałki
2.07.2020, 10:58, akt. 11:43

Wigry Suwałki walczą dziś o wszystko


źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Suwałki FM 98,6 Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok